محل تبلیغات شما

تضمین بار تهران----------44362537

----------44362537

----------22923647

----------88610856

   خاور  کامیون وانت

بسته بندی  و حمل  بار  و اثاثیه  منزل

بسته بندی  و حمل  اثاثیه منزل   داخلی  شهر  کلیه مناطق (تهران )  قیمت مناسب

بسته بندی   و حمل   کالا    اثاثیه منزل    به  کلیه   شهرستانها   ها   

بارگیری   و تخلیه    اثاثیه   منزل    توسط  کارگران   اثاثیه  کشی   ماهر

کامیونهای  های  مخصوص   حمل کالا   و اثاثیه منزل   همراهی   با   پتو    و   دیوار  کانتینر   موکت   کاری    شده  ✔

-----44362537

----44362537

---22923647

----88610856


تصمین بار تهران

22923646

88610856

44362537

خاور   وانت کامیون

کارگران ماهر وبا تجربه 

باتضمین

شهر و شهرستان

کارگر ماهر بدون ماشین  در محل ارسال میشود

22923647

88610856

44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

     ظریف

۴۴۳۶۲۵۳۷.    با دقت

22923647

88610856

کامیون.     مخصوص برای.  اثاث کشی

خاور

وانت

نیسان

کادر مجرب     کارگران.  ماهر و با تجربه

حمل کالا داخل شهر

قیمت مناسب

حمل. کالا به شهرستان.  کلیه شهرستانها 

همراه بیمه نامه

بارنامه دولتی

دفترچه کار

44362537

22923647

88610856

شرکت حمل اثاث منزل 

بدون تعطیلی.     با ضمانت

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

 

شرکت  حمل   اثاث منزل

کامیون    وانت     خاور    نیسان

کادر مجرب   کارگران ماهر

حمل    با  ضمانت  کلیه وسایل منزل  

44362537

88610856

22923647

 

حمل   بار   داخل  شهر

حمل  کالا   به شهرستان

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

47 36 92 22❌❌ظریف   و   با دقت

88610856

44362537

داخل شهر      شهرستان

بسته بندی حرفه ای

بسته بندی و حمل بار و اثاثیه  منزل

کادر مجرب      کارگران ماهر 

کامیون های   مخصوص   برای   حمل اثاث

کامیون مسقف و بزرگ    دیواره کانتینر  موکت کاری   همراه با پتو و وسایل بسته بندی

کامیون    برای  حمل کالا به شهرستان   همراه  با   بیمه نامه بار  و بارنامه

حمل تخصصی  ساید بای ساد مبلمان  کنسول گاوصندوق  . کلیه وسایل منزل و اداری

کارگران ماهر و کار بلد

بسته بندی   و جابه جای  کالا داخلی شهر   تهران ✴  قیمت مناسب ✴

بسته بندی  وانتقال کالا به شهرستانها   صحیح  و سالم

22923647

88610856

44362537

بدون   تعطیلی 

شبانه   روزی❌


تضمین بار تهران

     44362537---------------

 

   44362537---------------

 

    22923647-------------

   22923647------------

کامیون        خاور        .وانت      .نیسان         .کارگران  اثاث کش ماهر

بسته   بندی   حرفه ای

حمل   تخصصی کلیه وسایل  منزل     (ساید   مبلمان   بوفه   کنسول    گاوصندوق . )

حمل    کالا   داخل    شهر    کلیه    مناطق   (   قیمت   مناسب)

حمل    کالا   به     شهرستان    توسط    کامیون   های    مخصوص   و بزرگ    همراه   با   بیمه   نامه    و   بارنامه   بین   راهی

????44362537????22923647????88610856

بدون   تعطیلی           شبانه روزی

 

❎❎❎❎✔


تصمین بار تهران

 

۲۲۹۲۳۶۴۷   ظریف 

44362537بادقت

88610856

کادر ماهر

کارگران ماهر و کار بلد

داخل شهر      کلیه مناطق

حمل کالا ب شهرستان 

              سرویس VIp

همراه با بیمه نامه

و   بارنامه  بین شهریور

 

 

 

 

 

        44362537

 

شبانه‌روز 

 

 

 


تضمین بار تهران

47 36 92 22❌❌ظریف   و   با دقت

88610856

44362537

داخل شهر      شهرستان

بسته بندی حرفه ای

بسته بندی و حمل بار و اثاثیه  منزل

کادر مجرب      کارگران ماهر 

کامیون های   مخصوص   برای   حمل اثاث

کامیون مسقف و بزرگ    دیواره کانتینر  موکت کاری   همراه با پتو و وسایل بسته بندی

کامیون    برای  حمل کالا به شهرستان   همراه  با   بیمه نامه بار  و بارنامه

حمل تخصصی  ساید بای ساد مبلمان  کنسول گاوصندوق  . کلیه وسایل منزل و اداری

کارگران ماهر و کار بلد

بسته بندی   و جابه جای  کالا داخلی شهر   تهران ✴  قیمت مناسب ✴

بسته بندی  وانتقال کالا به شهرستانها   صحیح  و سالم

22923647

88610856

44362537

بدون   تعطیلی 

شبانه   روزی❌


تضمین بار تهران

44362537  ظریف    و   بادقت❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

22923647کامیونت    کامیونت  وانت   خاور       کادر مجرب

88610856داخلی شهر(تهران )    و   شهرستانها

بسته‌ بندی   و  حمل    بار  و اثاثیه منزل

حمل تخصصی  کلیه   وسائل منزل

حمل کالا  به کلیه نقاط (تهران )    ❌قیمت مناسب❌

حمل کالا   به   کلیه شهرستانها  ❌  توسط کامیون  مخصوص ❌   بزرگ و جادار    همراه  با بیمه نامه

کادر مجرد       کارگران ماهر و با تجربه    در حمل   وسائل منزل

44362537

22923647

88610856

شبانه روزی

بدون تعطیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

خاور     کامیون   وانت

کارگران   ماهر

22823647

88610856

44362537

حمل بار و اثاثیه منزل

حمل بار داخل شهر(تهران) قیمت مناسب

حمل بار به شهرستانها

کامیون های مخصوص برای اثاث کشی

کادر مجرب و با تجربه

ظریف 22923647

بادقت88610856

 

حمل تخصصی کلیه وسایل منزل

(ساید  گاوصندوق  مبلمان  کنسول)

بدون تعطیلی

 

 

 

22923647

22923647

88610856

88610856

44362537

 

 

 

.


تضمین بار تهران

خاور 

کامیون

وانت     نیسان

حمل   و بسته بندی ابر و اثاث منزل   توسط پرسنل   با تجربه

کامیون   حمل بار  داخل شهر (تهران )  کلیه مناطق  ❎قیمت مناسب❎

          22923647

           22923647

           88610856

        88610856

کامیون های  مخصوص   و بزرگ مخصوص حمل کالا به   شهرستان    کلیه   شهرستان ها

بدون تعطیلی     

کارگران ماهر جهت حمل     ساید    مبلمان کنسول   گاوصندوق   کلیه وسایل  با تضمین

   22923647

  22923647

88610856

❎❎❎✳✳

❎❎❎❎✳

❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

         44362537

 

         88610856

 

        22923647

 

      بسته بندی    و  حمل    بار  و اثاثیه منزل    جهیزیه عروس  با   ضمانت

  کامیون های   مسقف    و بزرگ     با کانتینرهای موکت کاری شده  پتو   و چیدمان   ماهرانه وسائل.

کارگران  حمل وسائل منزل   ماهر و با تجربه

حمل کالا  داخل  (تهران )کلیه مناطق

حمل کالا به شهرستان  کلیه شهرستان ها

                  44362537

 

              88610856

         22923647

 

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

         44362537

 

         88610856

 

        22923647

 

      بسته بندی    و  حمل    بار  و اثاثیه منزل    جهیزیه عروس  با   ضمانت

  کامیون های   مسقف    و بزرگ     با کانتینرهای موکت کاری شده  پتو   و چیدمان   ماهرانه وسائل.

کارگران  حمل وسائل منزل   ماهر و با تجربه

حمل کالا  داخل  (تهران )کلیه مناطق

حمل کالا به شهرستان  کلیه شهرستان ها

                  44362537

 

              88610856

         22923647

 

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

47 36 92 22❌❌ظریف   و   با دقت

88610856

44362537

داخل شهر      شهرستان

بسته بندی حرفه ای

بسته بندی و حمل بار و اثاثیه  منزل

کادر مجرب      کارگران ماهر 

کامیون های   مخصوص   برای   حمل اثاث

کامیون مسقف و بزرگ    دیواره کانتینر  موکت کاری   همراه با پتو و وسایل بسته بندی

کامیون    برای  حمل کالا به شهرستان   همراه  با   بیمه نامه بار  و بارنامه

حمل تخصصی  ساید بای ساد مبلمان  کنسول گاوصندوق  . کلیه وسایل منزل و اداری

کارگران ماهر و کار بلد

بسته بندی   و جابه جای  کالا داخلی شهر   تهران ✴  قیمت مناسب ✴

بسته بندی  وانتقال کالا به شهرستانها   صحیح  و سالم

22923647

88610856

44362537

بدون   تعطیلی 

شبانه   روزی❌


تضمین بار تهران

خاور

وانت

44362537ظریف 

22923647بادقت

88610856داخل شهر و شهرستان 

حمل بار و اثاثیه منزل

       توسط کادر مجرب

کامیون جدید vip

خاور    کامیون   وانت   نیستن

کادر و کارگران  ماهر و کار بلد

شرکت حمل اثاث منزل   و شرکت‌ها و ادرات

بدون تعطیلی

سریع و مطمئن 

 

 

 

22923647

 

44362537

 

 

44362537

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

بسته   بندی

حمل   و   جابه جای     اثاثیه منزل    و   شرکت ها

کامیون     مجهز     و    بزرگ

22923647

88610856

 

 

کلیه  مناطق       قیمت  مناسب

کادر     مجرب    و با تجربه

 

22923647

88610856

 

خاور

کامیون

وانت         نیسان

 

حمل  بار    به   کلیه    شهرستان ها

 

 

---------------------

----------

-----؛؛-


تصمین بار تهران

         44362537

 

         88610856

 

        22923647

 

      بسته بندی    و  حمل    بار  و اثاثیه منزل    جهیزیه عروس  با   ضمانت

  کامیون های   مسقف    و بزرگ     با کانتینرهای موکت کاری شده  پتو   و چیدمان   ماهرانه وسائل.

کارگران  حمل وسائل منزل   ماهر و با تجربه

حمل کالا  داخل  (تهران )کلیه مناطق

حمل کالا به شهرستان  کلیه شهرستان ها

                  44362537

 

              88610856

         22923647

 

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

????????????????????????????????????

بسته بندی  و حمل بار و اثاث منزل

حمل  کلیه   وسائل منزل

(ساید بای ساد   مبلمان   کنسول  گاوصندوق. )

       کادر مجرد   کارگران   ماهر و با تجربه

 

  44362537

22923647

88610856

خاور      کامیون      وانت

کامیون های مخصوص   برای   اثاث کشی    مسقف  و   بزرگ

کامیون    مجهز برای انقال بار   داخل شهر    قیمت مناسب

کامیون      مجهز   برای    انتقال    کالا   به   شهرستان

کارگران    ماهر   و   با   تجربه

داخل شهر   و   شهرستان

44362537????????????

22923647????????????

88610856    ????????

 

بدون تعطیلی      شبانه روزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف  ↕↕↕↕  22923647↕

بادقت⬅⬅⬅⬅⬅88610856

    44362537

خاور     کامیون     کامیونت

کادر مجرب

کارگران ماهر↕

شرکت حمل اثاثیه منزل  و   لوازم اداری

      سرویسVIP

حمل کالا داخل شهر

حمل کالا ب شهرستان 

همراه با بیمه نامه

بارنامه بین شهری

وانت

نیسان

کامیون

مخصوص برای اثاثکشی

مسقف و بزرگ

کارگر اثاث کش ماهر

 

   22923647 ↕

 

  88610856↕

 

44362537↕

 

↕↕↕↕↕↕↕


تضمین بار تهران

    ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

                44362537

 

               44362537

             88610856

              88610856

              22923647

کامیون     خاور    وانت    نیسان

' کارگران  ماهر.     

بسته بندی  و حمل   بار  و اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل

حمل بار به کلیه  مناطق  تهران  قیمت مناسب

حمل بار  به کلیه شهرستان های  توسط  کامیون های مخصوص     

کارگران  ماهر و با تجربه  جهت  حمل  کلیه لوازم منزل (ساید  مبلمان  کنسول گاوصندوق . )

44362537

44362537

88610856

22923647

بدون تعطیلی      شبانه روزی

.

داخل  شهری

شهرستان 

❌❌❌❌

❌❌❌❌


تصمین بار تهران

-----------88610856

 

------------88610856

 

------------22923647

 

-----------44362537

 

بسته بندی   و  جابه جای بار (اثاثیه منزل )    

بسته بندی   و حمل   لوازم    اداری

حمل   تخصصی  کلیه لوازم (ساید  مبلمان  کنسول  بوفه  گاوصندوق. )

حمل  بار   داخل  شهری

حمل  کالا   به  کلیه  شهرستان   توسط  کامیون  های مخصوص  همراه  با بارنامه بین شهری

   88610856➿

88610856➿

22923647➿

44362537➿

بدون تعطیلی     شبانه روزی


تصمین بار تهران

خاور

وانت

44362537ظریف 

22923647بادقت

88610856داخل شهر و شهرستان 

حمل بار و اثاثیه منزل

       توسط کادر مجرب

کامیون جدید vip

خاور    کامیون   وانت   نیستن

کادر و کارگران  ماهر و کار بلد

شرکت حمل اثاث منزل   و شرکت‌ها و ادرات

بدون تعطیلی

سریع و مطمئن 

 

 

 

22923647

 

44362537

 

 

44362537

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

⭐⭐⭐????

شرکت  حمل بار و اثاث منزل

بسته بندی حرفه ای کلیه وسایل منزل   و کالا های   اداری

حمل   و انتقال   کالا    توسط  کامیون های   مخصوص   اثاث کشی

جا به  جای   وسائل   توسط  کارگران   ماهر و   کار بلد

            88610856

           22923647

          44362537

 

حمل   کالا به  کلیه   مناطق   داخل   شهر (تهران) و اطراف    قیمت مناسب

حمل  کالا  به شهرستان  توسط کامیون های  مجهز و  مخصوص برای شهرستان  همراه با

    بیمه نامه    و    بارنامه   بین راهی

 بدون   تعطیلی

                88610856

               22923647

               44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف                 

شرکت.  حمل اثاث منزل

44362537❌❌❌❌❌❌❌

22923647❌❌❌❌❌❌❌

88610856❌❌❌❌❌❌

 
   

دقت

اطمینان.         داخل شهر تهران.   قیمت مناسب

کامیون مخصوص                     حمل کالا به شهرستان  همراه بیمه نامه.بارنامه دولتی

    وانت  نیسان

    کادر مجرب

کارگران.   ماهر    و کار بلد

44362537

22923647

88610856


تضمین بار تهران

 

 

     44362537 

شرکت حمل کالا   و اثاث منزل

خاور وانت  کامیون

کادر مجرب 

کارگران ماهر

حمل بار داخل شهر (تهران )

حمل  کالا  به شهرستان   با بیمه نامه بار

همراه با سرویسViP

 

44362537

22923647

88610856

 

بدون تعطیلی

 

حمل تخصصی  مبلمان  ساید بای ساد   گاوصندوق. کلیه وسایل منز 

 

 

 

 

         22923647ظریف

22923647 بادقت

44362537داخل شهر

88610856 شهرستان 

 

 

سرویس

ViP

 

 

تضمین بار تهران

22923646

88610856

44362537

خاور   وانت کامیون

کارگران ماهر وبا تجربه 

باتضمین

شهر و شهرستان

کارگر ماهر بدون ماشین  در محل ارسال میشود

22923647

88610856

44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

44362537

88610856

22923647

اثاث   کشی

بسته بندی

حمل  نقل   کالا

بسته بندی   و   حمل   بار   و اثاثیه   منزل

بسته بندی  و    حمل    وسایل شرکتی

حمل تخصصی سای بای ساید   گاوصندوق

44362537

88610856

22923647

کارگر   ماهر  و با تجربه

با   تضمین

کادر مجرب   و  کار بلد   در   کار    حمل   وسایل    و  اثاث منزل   جهیزیه   عروس

کامیون های   مخصوص    داخل شهری

کامیون    مجهز   و   مخصوص شهرستان  همراه  با دفترچه   کار   پایانه   حمل   بار شهرستان

بیمه   نامه   و   بارنامه   دولتی

بدون تعطیلی

44362537

88610856

22923647

شبانه   روزی

با یک تماس   از  بهترین  خدمات   حمل ونقل   کالا   بهرمند باشید

----------------------------؛-؛------------------------------------


تصمین بار تهران

44362537

88610856

22923647

اثاث   کشی

بسته بندی

حمل  نقل   کالا

بسته بندی   و   حمل   بار   و اثاثیه   منزل

بسته بندی  و    حمل    وسایل شرکتی

حمل تخصصی سای بای ساید   گاوصندوق

44362537

88610856

22923647

کارگر   ماهر  و با تجربه

با   تضمین

کادر مجرب   و  کار بلد   در   کار    حمل   وسایل    و  اثاث منزل   جهیزیه   عروس

کامیون های   مخصوص    داخل شهری

کامیون    مجهز   و   مخصوص شهرستان  همراه  با دفترچه   کار   پایانه   حمل   بار شهرستان

بیمه   نامه   و   بارنامه   دولتی

بدون تعطیلی

44362537

88610856

22923647

شبانه   روزی

با یک تماس   از  بهترین  خدمات   حمل ونقل   کالا   بهرمند باشید

----------------------------؛-؛------------------------------------


تصمین بار تهران

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

بسته بندی   و حمل بار و اثاثیه منزل

خاور

کامیون

وانت    نیسان   

               44362537

              44362537

              22923647

             88610856

????                              ????

کادر مجرب     پرسنل    وارد   و با تجربه    در   کار   اثاث کشی

کامیون های   مخصوص و   بزرگ     با کانتینر های موکت کاری شده    همراه  با پتو

کامیون حمل بار  داخل شهر  کلیه مناطق❎قیمت مناسب❎

کامیون   مخصوص حمل کالا به شهرستان همراه با بارنامه بین شهری   و دفترچه کار

      45362537

      22923647

      88610856

❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

????????????????????????????????????

بسته بندی  و حمل بار و اثاث منزل

حمل  کلیه   وسائل منزل

(ساید بای ساد   مبلمان   کنسول  گاوصندوق. )

       کادر مجرد   کارگران   ماهر و با تجربه

 

  44362537

22923647

88610856

خاور      کامیون      وانت

کامیون های مخصوص   برای   اثاث کشی    مسقف  و   بزرگ

کامیون    مجهز برای انقال بار   داخل شهر    قیمت مناسب

کامیون      مجهز   برای    انتقال    کالا   به   شهرستان

کارگران    ماهر   و   با   تجربه

داخل شهر   و   شهرستان

44362537????????????

22923647????????????

88610856    ????????

 

بدون تعطیلی      شبانه روزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

خاور

کامیون

وانت             22923647

                    88610856

کادر مجرب  کارگران ماهر

شرکت حمل اثاث منزل و لوازم اداری

حمل کالا  ب شهرستان 

        با سرویس VIP????????????????

همراه با بیمه نامه بار

بارنامه دولتی  دفترچه کار

حمل با تضمین کلیه وسایل ازقبیل  .ساید بای یاد.گاوصندوق. مبلمان.کنسول.جهیزیه عروس           (کارگران ماهر    و  کامیونهای مخصوص )

 

 

        22923647

 

       88610856

 

        47 36  92  22  ✔✔بدون تعطیلی 

ظریف    بادقت

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

 

 

 

 

 

 

 


تضمین بار تهران

----------44362537

----------44362537

----------22923647

----------88610856

   خاور  کامیون وانت

بسته بندی  و حمل  بار  و اثاثیه  منزل

بسته بندی  و حمل  اثاثیه منزل   داخلی  شهر  کلیه مناطق (تهران )  قیمت مناسب

بسته بندی   و حمل   کالا    اثاثیه منزل    به  کلیه   شهرستانها   ها   

بارگیری   و تخلیه    اثاثیه   منزل    توسط  کارگران   اثاثیه  کشی   ماهر

کامیونهای  های  مخصوص   حمل کالا   و اثاثیه منزل   همراهی   با   پتو    و   دیوار  کانتینر   موکت   کاری    شده  ✔

-----44362537

----44362537

---22923647

----88610856


تصمین بار تهران

44362537

88610856

22923647

اثاث   کشی

بسته بندی

حمل  نقل   کالا

بسته بندی   و   حمل   بار   و اثاثیه   منزل

بسته بندی  و    حمل    وسایل شرکتی

حمل تخصصی سای بای ساید   گاوصندوق

44362537

88610856

22923647

کارگر   ماهر  و با تجربه

با   تضمین

کادر مجرب   و  کار بلد   در   کار    حمل   وسایل    و  اثاث منزل   جهیزیه   عروس

کامیون های   مخصوص    داخل شهری

کامیون    مجهز   و   مخصوص شهرستان  همراه  با دفترچه   کار   پایانه   حمل   بار شهرستان

بیمه   نامه   و   بارنامه   دولتی

بدون تعطیلی

44362537

88610856

22923647

شبانه   روزی

با یک تماس   از  بهترین  خدمات   حمل ونقل   کالا   بهرمند باشید

----------------------------؛-؛------------------------------------


تصمین بار تهران

ظریف                 

شرکت.  حمل اثاث منزل

44362537❌❌❌❌❌❌❌

22923647❌❌❌❌❌❌❌

88610856❌❌❌❌❌❌

 
   

دقت

اطمینان.         داخل شهر تهران.   قیمت مناسب

کامیون مخصوص                     حمل کالا به شهرستان  همراه بیمه نامه.بارنامه دولتی

    وانت  نیسان

    کادر مجرب

کارگران.   ماهر    و کار بلد

44362537

22923647

88610856


تضمین بار تهران

 

خاور

کامیون

وانت

88610856

22923647

بسته بندی    و جابه جای   اثاثیه منزل   و شرکت ها

داخل شهر  و شهرستان

کارگران ماهر  و با تجربه

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔

↔↔↔↔↔↔↔↔↔◀↔↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-


تصمین بار تهران

 

 

     44362537 

شرکت حمل کالا   و اثاث منزل

خاور وانت  کامیون

کادر مجرب 

کارگران ماهر

حمل بار داخل شهر (تهران )

حمل  کالا  به شهرستان   با بیمه نامه بار

همراه با سرویسViP

 

44362537

22923647

88610856

 

بدون تعطیلی

 

حمل تخصصی  مبلمان  ساید بای ساد   گاوصندوق. کلیه وسایل منز 

 

 

 

 

         22923647ظریف

22923647 بادقت

44362537داخل شهر

88610856 شهرستان 

 

 

سرویس

ViP

 

 

تضمین بار تهران

ظریف 44362537↕↕↕↕↕

بادقت22923647↕↕↕↕↕

شهروشهرستان88610856↕↕

 

شرکت حمل اثاث منزل در شهرک  و کلیه مناطق تهران

حمل کلیه لوازم منزل داخل شهر

حمل کالا به شهرستان 

همراه با بیمه نامه

سرویسVIP

44362537↕↕↕↕↕

22923647↕↕↕↕↕

88610856↕↕↕↕↕

 

شبانه‌روز 

بدون تعطیلی 

 

.✔✔


تضمین بار تهران

حمل   و جابه جای   بار و اثاثیه منزل   با کامیون های مخصوص  و  کارگران  مجرد  و کار بلد

بسته بندی    و   حمل   اثاثیه منزل   داخل شهر  کلیه مناطق   با  قیمت مناسب

حمل کالا   به   شهرستان   توسط  کامیونهای  مسقف   و بزرگ همراه  با پتو  و وسائل بسته بندی

بارنامه  بین شهر   بیمه نامه بار

      کامیون

    خاور

    وانت   نیسان         کارگران  ماهر

      

           44362537

 

  44362537

 

44362537

 

22923647

22923647

88610856

 

 

❎❎❎❎

❎❎❎❎

❎❎❎✔


تصمین بار تهران

بسته   بندی

حمل   و   جابه جای     اثاثیه منزل    و   شرکت ها

کامیون     مجهز     و    بزرگ

22923647

88610856

 

 

کلیه  مناطق       قیمت  مناسب

کادر     مجرب    و با تجربه

 

22923647

88610856

 

خاور

کامیون

وانت         نیسان

 

حمل  بار    به   کلیه    شهرستان ها

 

 

---------------------

----------

-----؛؛-


تصمین بار تهران

⭐⭐⭐????

شرکت  حمل بار و اثاث منزل

بسته بندی حرفه ای کلیه وسایل منزل   و کالا های   اداری

حمل   و انتقال   کالا    توسط  کامیون های   مخصوص   اثاث کشی

جا به  جای   وسائل   توسط  کارگران   ماهر و   کار بلد

            88610856

           22923647

          44362537

 

حمل   کالا به  کلیه   مناطق   داخل   شهر (تهران) و اطراف    قیمت مناسب

حمل  کالا  به شهرستان  توسط کامیون های  مجهز و  مخصوص برای شهرستان  همراه با

    بیمه نامه    و    بارنامه   بین راهی

 بدون   تعطیلی

                88610856

               22923647

               44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

خاور 

کامیون

وانت     نیسان

حمل   و بسته بندی ابر و اثاث منزل   توسط پرسنل   با تجربه

کامیون   حمل بار  داخل شهر (تهران )  کلیه مناطق  ❎قیمت مناسب❎

          22923647

           22923647

           88610856

        88610856

کامیون های  مخصوص   و بزرگ مخصوص حمل کالا به   شهرستان    کلیه   شهرستان ها

بدون تعطیلی     

کارگران ماهر جهت حمل     ساید    مبلمان کنسول   گاوصندوق   کلیه وسایل  با تضمین

   22923647

  22923647

88610856

❎❎❎✳✳

❎❎❎❎✳

❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

         44362537

 

         88610856

 

        22923647

 

      بسته بندی    و  حمل    بار  و اثاثیه منزل    جهیزیه عروس  با   ضمانت

  کامیون های   مسقف    و بزرگ     با کانتینرهای موکت کاری شده  پتو   و چیدمان   ماهرانه وسائل.

کارگران  حمل وسائل منزل   ماهر و با تجربه

حمل کالا  داخل  (تهران )کلیه مناطق

حمل کالا به شهرستان  کلیه شهرستان ها

                  44362537

 

              88610856

         22923647

 

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

----------44362537

----------44362537

----------22923647

----------88610856

   خاور  کامیون وانت

بسته بندی  و حمل  بار  و اثاثیه  منزل

بسته بندی  و حمل  اثاثیه منزل   داخلی  شهر  کلیه مناطق (تهران )  قیمت مناسب

بسته بندی   و حمل   کالا    اثاثیه منزل    به  کلیه   شهرستانها   ها   

بارگیری   و تخلیه    اثاثیه   منزل    توسط  کارگران   اثاثیه  کشی   ماهر

کامیونهای  های  مخصوص   حمل کالا   و اثاثیه منزل   همراهی   با   پتو    و   دیوار  کانتینر   موکت   کاری    شده  ✔

-----44362537

----44362537

---22923647

----88610856


تصمین بار تهران

خاور     کامیون   وانت

کارگران   ماهر

22823647

88610856

44362537

حمل بار و اثاثیه منزل

حمل بار داخل شهر(تهران) قیمت مناسب

حمل بار به شهرستانها

کامیون های مخصوص برای اثاث کشی

کادر مجرب و با تجربه

ظریف 22923647

بادقت88610856

 

حمل تخصصی کلیه وسایل منزل

(ساید  گاوصندوق  مبلمان  کنسول)

بدون تعطیلی

 

 

 

22923647

22923647

88610856

88610856

44362537

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف  ↕↕↕↕  22923647↕

بادقت⬅⬅⬅⬅⬅88610856

    44362537

خاور     کامیون     کامیونت

کادر مجرب

کارگران ماهر↕

شرکت حمل اثاثیه منزل  و   لوازم اداری

      سرویسVIP

حمل کالا داخل شهر

حمل کالا ب شهرستان 

همراه با بیمه نامه

بارنامه بین شهری

وانت

نیسان

کامیون

مخصوص برای اثاثکشی

مسقف و بزرگ

کارگر اثاث کش ماهر

 

   22923647 ↕

 

  88610856↕

 

44362537↕

 

↕↕↕↕↕↕↕


تضمین بار تهران

 

                        856  610  88

                        47   36  92  22

 

      حمل     بار    و اثاث منزل

   حمل بار  و  لوازم   شرکت

    خاور     کامیون   وانت

  کلیه مناطق    قیمت   مناسب

 بسته   بند ی   حرفه ای  بار   و اثاثیه  منزل  

 حمل به کلیه مناطق تهران    انتقال ابر به  ❌شهرستان❌توسط کامیون های مصقف   و بزرگ   همراه  با   بیمه    و بارنامه   دولتی  بین   شهری

        22923647

       88610856

     44362537

 

     

      ❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎✔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

خاور

کامیون

نیسان

44362537

88610856

22923647

حمل  بار و اثاثیه منزل   ب کلیه شهرستانها  توسط کامیون های مجهز همراه با   بارنامه بین شهری  و دفترچه کار

کادر مجرب

بایک تماس

44362537

از بهترین خدمات  حمل بار    بر خوردار شوید

شبانه روزی

بسته بندی    حمل      توسط کادر مجرب

44362537

88610856

22923647

 

کارگران   خوب  و با تجربه-----

--------------------


تصمین بار تهران

بسته   بندی ❌❌❌❌❌❌❌❌❌

بسته بندی حرفه   بار   و   اثاث منزل  منزل

ظریف22923647بادقت❌❌❌❌❌❌❌

شهر 88610856شهرستان

کامیون 44362537وانت

حمل    تخصصی  کلیه   وسائل   منزل   (ساید بای ساد .مبلمان   کنسول   گاوصندوق. . )

حمل کالا  داخل  شهر کلیه   مناطق (تهران )   قیمت   مناسب

حمل   کالا   به شهرستان     کلیه شهرستان ها     توسط   کامیون های   مخصوص   برای شهرستان  بزرگ    و مسقف       همراه   با پتو   و  وسائل بسته بندی

بیمه نامه   بار        بارنامه بین شهری

مادر    ماهر    و  مجرب

کارگران    ماهر در     حمل اثاثیه منزل     لوازم اداری

22923647✴

88610856

44362537❌

 

بدون   تعطیلی         شبانه روزی

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

 

               22923647

 

             88610856

 

           44362537

 

    خاور        کامیون       وانت       نیسان

کادر    مجرب          کارگران   ماهر

بسته بندی    و   حمل  بار     و  اثاثیه  منزل

حمل   لوازم  شرکت   و ادارات

حمل    کالا  به کلیه  مناطق     توسط  کادر مجرد

حمل کالا به کلیه  شهرستانها     توسط  کامیونهای  مخصوص   و   مسقف   همراه با دفترچه کار  و بیمه نامه     و  بارنامه   بین شهری

داخل شهر و شهرستان

 

22923647

88610856

بدون  تعطیلی

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

بسته   بندی

حمل   و   جابه جای     اثاثیه منزل    و   شرکت ها

کامیون     مجهز     و    بزرگ

22923647

88610856

 

 

کلیه  مناطق       قیمت  مناسب

کادر     مجرب    و با تجربه

 

22923647

88610856

 

خاور

کامیون

وانت         نیسان

 

حمل  بار    به   کلیه    شهرستان ها

 

 

---------------------

----------

-----؛؛-


تصمین بار تهران

     ظریف

۴۴۳۶۲۵۳۷.    با دقت

22923647

88610856

کامیون.     مخصوص برای.  اثاث کشی

خاور

وانت

نیسان

کادر مجرب     کارگران.  ماهر و با تجربه

حمل کالا داخل شهر

قیمت مناسب

حمل. کالا به شهرستان.  کلیه شهرستانها 

همراه بیمه نامه

بارنامه دولتی

دفترچه کار

44362537

22923647

88610856

شرکت حمل اثاث منزل 

بدون تعطیلی.     با ضمانت

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

44362537.  ظریف 

22923647 بادقت

88610856داخل شهر   و شهرستان

خاور.   کامیون.     وانت  نیسان

 

        سرویس ViP

کامیون   مخصوص  اثاث کشی

کادر  مجرب

کارگر مخصوص  برای اثاث کشی

حمل کالا ب شهرستان 

(۰۲۱۴۴۳۶۲۵۳۷  )

02122923647

02188610856

 

مجهزترین شرکت حمل و نابجای اثاثیه منزل و والا تجاری در تهران وکرج

شبانه روزی

 

بدون تعطیلی 

خاور وانت نیسان

44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

-----22923647---88610856✅✔

کامیون   مخصوص    اثاث کشی

وانت       نیسان

کادر   مجرب     و   کار بلد

کارگران   مخصوص   برای    اثاث کشی

حمل    تخصصی    ساید بای ساد

حمل    مبلمان    کنسول      بوفه .    کلیه   وسائل   صحیح و سالم

خاور

کامیون       وانت     نیسان        کادر   مجرب

حمل    وسائل منزل    به کلیه نقاط 

حمل کالا داخل شهری   (تهران )  کلیه مناطق    با قیمت مناسب✔✅

حمل کالا به شهرستان   کلیه شهرستان ها     توسط کامیون های مخصوص شهرستان   همراه با دفترچه کار   و بارنامه بین شهری    و بیمه نامه

------------22923647

-----------22923647

----------88610856

---------44362537

بدون تعطیلی         شبانه روزی

 

کارگر ماهر اثاث کش    بدون ماشین درب  آدرس    ارسال میشود

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

شرکت حمل اثاثیه منزل  و شرکت ها

کامیون مخصوص    خاور    نیسان

کادر مجرب و کار بلد????????????????????

    22923647????????????????????????

   22923647????????????????????????????

   88610856

بسته بند ی

حمل وسایل داخل   شهر    و   شهرستان

جابه جای   تخصصی کلیه وسایل منزل و ادارات

کارگرا ن   ماهر در اثاث کشی

کامیون مخصوص برای شهرستان

 

 

 

 

       22923647

       88610856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

 

                        856  610  88

                        47   36  92  22

 

      حمل     بار    و اثاث منزل

   حمل بار  و  لوازم   شرکت

    خاور     کامیون   وانت

  کلیه مناطق    قیمت   مناسب

 بسته   بند ی   حرفه ای  بار   و اثاثیه  منزل  

 حمل به کلیه مناطق تهران    انتقال ابر به  ❌شهرستان❌توسط کامیون های مصقف   و بزرگ   همراه  با   بیمه    و بارنامه   دولتی  بین   شهری

        22923647

       88610856

     44362537

 

     

      ❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎✔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

بسته   بندی

حمل   و   جابه جای     اثاثیه منزل    و   شرکت ها

کامیون     مجهز     و    بزرگ

22923647

88610856

 

 

کلیه  مناطق       قیمت  مناسب

کادر     مجرب    و با تجربه

 

22923647

88610856

 

خاور

کامیون

وانت         نیسان

 

حمل  بار    به   کلیه    شهرستان ها

 

 

---------------------

----------

-----؛؛-


تصمین بار تهران

شرکت حمل اثاثیه منزل  و شرکت ها

کامیون مخصوص    خاور    نیسان

کادر مجرب و کار بلد????????????????????

    22923647????????????????????????

   22923647????????????????????????????

   88610856

بسته بند ی

حمل وسایل داخل   شهر    و   شهرستان

جابه جای   تخصصی کلیه وسایل منزل و ادارات

کارگرا ن   ماهر در اثاث کشی

کامیون مخصوص برای شهرستان

 

 

 

 

       22923647

       88610856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

⭐⭐⭐????

شرکت  حمل بار و اثاث منزل

بسته بندی حرفه ای کلیه وسایل منزل   و کالا های   اداری

حمل   و انتقال   کالا    توسط  کامیون های   مخصوص   اثاث کشی

جا به  جای   وسائل   توسط  کارگران   ماهر و   کار بلد

            88610856

           22923647

          44362537

 

حمل   کالا به  کلیه   مناطق   داخل   شهر (تهران) و اطراف    قیمت مناسب

حمل  کالا  به شهرستان  توسط کامیون های  مجهز و  مخصوص برای شهرستان  همراه با

    بیمه نامه    و    بارنامه   بین راهی

 بدون   تعطیلی

                88610856

               22923647

               44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

     44362537

44362537

88610856

22923647

بسته بند ی حرفه ای

بسته بندی و حمل بار و  اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل لوازم  اداری

خاور

کامیون

وانت     نیسان

حمل کالا داخل شهری

حمل   کالا به کلیه شهرستان ها    با کامیون های  مخصوص مسقف  کانتینر فلزی    همراه با پتو

بیمه نامه بین   شهری   دفتر چه    کار

 

                 44362537

                 44362537

                88610856

                22923647

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎✔

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

22923646

88610856

44362537

خاور   وانت کامیون

کارگران ماهر وبا تجربه 

باتضمین

شهر و شهرستان

کارگر ماهر بدون ماشین  در محل ارسال میشود

22923647

88610856

44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

-----22923647---88610856✅✔

کامیون   مخصوص    اثاث کشی

وانت       نیسان

کادر   مجرب     و   کار بلد

کارگران   مخصوص   برای    اثاث کشی

حمل    تخصصی    ساید بای ساد

حمل    مبلمان    کنسول      بوفه .    کلیه   وسائل   صحیح و سالم

خاور

کامیون       وانت     نیسان        کادر   مجرب

حمل    وسائل منزل    به کلیه نقاط 

حمل کالا داخل شهری   (تهران )  کلیه مناطق    با قیمت مناسب✔✅

حمل کالا به شهرستان   کلیه شهرستان ها     توسط کامیون های مخصوص شهرستان   همراه با دفترچه کار   و بارنامه بین شهری    و بیمه نامه

------------22923647

-----------22923647

----------88610856

---------44362537

بدون تعطیلی         شبانه روزی

 

کارگر ماهر اثاث کش    بدون ماشین درب  آدرس    ارسال میشود

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

⭐⭐⭐????

44362537

22923647

88610856      داخل شهر      و   شهرستان

بسته بندی  حرفه ای

حمل  بار  و اثاث  منزل

حمل   بار داخل   شهر   توسط   کامیون    و   کارگران   ماهر   

حمل   کالا به   شهرستان    توسط کامیون    مخصوص  اثاث کشی    همراه  با   دفترچه کار  

            و   بیمه   نامه     و بار نامه   دولتی

                         44362537⬜⬜

 

   حمل   تخصصی    مبلمان   کنسول       ساید    گاوصندوق   و کلیه وسایل منزل   توسط  کارگران ماهر   و با تجربه

 سرویس   دهی   به   کلیه   مناطق   تهران   و اطراف

بدون    تعطیلی      با   ضمانت

 

             44362537

             22923647

               88610856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

خاور     کامیون   وانت

کارگران   ماهر

22823647

88610856

44362537

حمل بار و اثاثیه منزل

حمل بار داخل شهر(تهران) قیمت مناسب

حمل بار به شهرستانها

کامیون های مخصوص برای اثاث کشی

کادر مجرب و با تجربه

ظریف 22923647

بادقت88610856

 

حمل تخصصی کلیه وسایل منزل

(ساید  گاوصندوق  مبلمان  کنسول)

بدون تعطیلی

 

 

 

22923647

22923647

88610856

88610856

44362537

 

 

 

.


تضمین بار تهران

     44362537

44362537

88610856

22923647

بسته بند ی حرفه ای

بسته بندی و حمل بار و  اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل لوازم  اداری

خاور

کامیون

وانت     نیسان

حمل کالا داخل شهری

حمل   کالا به کلیه شهرستان ها    با کامیون های  مخصوص مسقف  کانتینر فلزی    همراه با پتو

بیمه نامه بین   شهری   دفتر چه    کار

 

                 44362537

                 44362537

                88610856

                22923647

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎✔

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

ظریف  ↕↕↕↕  22923647↕

بادقت⬅⬅⬅⬅⬅88610856

    44362537

خاور     کامیون     کامیونت

کادر مجرب

کارگران ماهر↕

شرکت حمل اثاثیه منزل  و   لوازم اداری

      سرویسVIP

حمل کالا داخل شهر

حمل کالا ب شهرستان 

همراه با بیمه نامه

بارنامه بین شهری

وانت

نیسان

کامیون

مخصوص برای اثاثکشی

مسقف و بزرگ

کارگر اثاث کش ماهر

 

   22923647 ↕

 

  88610856↕

 

44362537↕

 

↕↕↕↕↕↕↕


تضمین بار تهران

 

 

     44362537 

شرکت حمل کالا   و اثاث منزل

خاور وانت  کامیون

کادر مجرب 

کارگران ماهر

حمل بار داخل شهر (تهران )

حمل  کالا  به شهرستان   با بیمه نامه بار

همراه با سرویسViP

 

44362537

22923647

88610856

 

بدون تعطیلی

 

حمل تخصصی  مبلمان  ساید بای ساد   گاوصندوق. کلیه وسایل منز 

 

 

 

 

         22923647ظریف

22923647 بادقت

44362537داخل شهر

88610856 شهرستان 

 

 

سرویس

ViP

 

 

تضمین بار تهران

کامیون

خاور

دامن

کارگر ماهر.   و با تجربه

 

                  سرویسVIP

حمل کالا داخل شهر

قیمت مناسب

 

حمل بار به شهرستان 

همراه با بیمه نامه.   و بارنامه بین شهری

44362537

22923647

88610856

بدون تعطیلی 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

خاور

وانت

44362537ظریف 

22923647بادقت

88610856داخل شهر و شهرستان 

حمل بار و اثاثیه منزل

       توسط کادر مجرب

کامیون جدید vip

خاور    کامیون   وانت   نیستن

کادر و کارگران  ماهر و کار بلد

شرکت حمل اثاث منزل   و شرکت‌ها و ادرات

بدون تعطیلی

سریع و مطمئن 

 

 

 

22923647

 

44362537

 

 

44362537

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

 

                        856  610  88

                        47   36  92  22

 

      حمل     بار    و اثاث منزل

   حمل بار  و  لوازم   شرکت

    خاور     کامیون   وانت

  کلیه مناطق    قیمت   مناسب

 بسته   بند ی   حرفه ای  بار   و اثاثیه  منزل  

 حمل به کلیه مناطق تهران    انتقال ابر به  ❌شهرستان❌توسط کامیون های مصقف   و بزرگ   همراه  با   بیمه    و بارنامه   دولتی  بین   شهری

        22923647

       88610856

     44362537

 

     

      ❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎✔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

     44362537

44362537

88610856

22923647

بسته بند ی حرفه ای

بسته بندی و حمل بار و  اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل لوازم  اداری

خاور

کامیون

وانت     نیسان

حمل کالا داخل شهری

حمل   کالا به کلیه شهرستان ها    با کامیون های  مخصوص مسقف  کانتینر فلزی    همراه با پتو

بیمه نامه بین   شهری   دفتر چه    کار

 

                 44362537

                 44362537

                88610856

                22923647

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎✔

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

 

خاور

کامیون

وانت

88610856

22923647

بسته بندی    و جابه جای   اثاثیه منزل   و شرکت ها

داخل شهر  و شهرستان

کارگران ماهر  و با تجربه

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔

↔↔↔↔↔↔↔↔↔◀↔↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-


تصمین بار تهران

خاور 

کامیون

وانت     نیسان

حمل   و بسته بندی ابر و اثاث منزل   توسط پرسنل   با تجربه

کامیون   حمل بار  داخل شهر (تهران )  کلیه مناطق  ❎قیمت مناسب❎

          22923647

           22923647

           88610856

        88610856

کامیون های  مخصوص   و بزرگ مخصوص حمل کالا به   شهرستان    کلیه   شهرستان ها

بدون تعطیلی     

کارگران ماهر جهت حمل     ساید    مبلمان کنسول   گاوصندوق   کلیه وسایل  با تضمین

   22923647

  22923647

88610856

❎❎❎✳✳

❎❎❎❎✳

❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

ظریف  ↕↕↕↕  22923647↕

بادقت⬅⬅⬅⬅⬅88610856

    44362537

خاور     کامیون     کامیونت

کادر مجرب

کارگران ماهر↕

شرکت حمل اثاثیه منزل  و   لوازم اداری

      سرویسVIP

حمل کالا داخل شهر

حمل کالا ب شهرستان 

همراه با بیمه نامه

بارنامه بین شهری

وانت

نیسان

کامیون

مخصوص برای اثاثکشی

مسقف و بزرگ

کارگر اثاث کش ماهر

 

   22923647 ↕

 

  88610856↕

 

44362537↕

 

↕↕↕↕↕↕↕


تضمین بار تهران

ظریف 02144362537 با دقت❌❌❌❌❌❌❌

داخلی شهر44362537شهرستانها????????????????

کادر مجرب 88610856کارگردان ماهر????????

           ???????????? 22923647????????????

بدون   تعطیلی

بسته بندی    حرفه اثاثیه منزل

بسته  بندی و حمل بار و اثاثیه منزل

حمل کالا  به  کلیه نقاط    کرج   و تهران    قیمت مناسب

حمل   کالا   به شهرستانها

کامیونت های  مخصوص   حمل   اثاثیه منزل  مسقف و بزرگان

خاور    کامیونت    وانت    نیسان

کارگردان ماهر در حمل وسائل منزل

حمل   تخصصی  ساید بای ساد مبلمان  بوفه  گاوصندوق. .    با ضمانت

 

 

کامیونت   مخصوص   جدید و تیز رو        برای حمل کالا

 

کارگر ان       ماهر❌❌


تضمین بار تهران

حمل   و جابه جای   بار و اثاثیه منزل   با کامیون های مخصوص  و  کارگران  مجرد  و کار بلد

بسته بندی    و   حمل   اثاثیه منزل   داخل شهر  کلیه مناطق   با  قیمت مناسب

حمل کالا   به   شهرستان   توسط  کامیونهای  مسقف   و بزرگ همراه  با پتو  و وسائل بسته بندی

بارنامه  بین شهر   بیمه نامه بار

      کامیون

    خاور

    وانت   نیسان         کارگران  ماهر

      

           44362537

 

  44362537

 

44362537

 

22923647

22923647

88610856

 

 

❎❎❎❎

❎❎❎❎

❎❎❎✔


تصمین بار تهران

ظریف  22923647  بادقت❌❌❌❌❌❌❌❌❌

شهر 88610855شهرستان

کادر مجرب44362537کارگران ماهر

بسته بندی  و حمل بار   و  اثاثیه منزل

حمل  تخصصی  (ساید بای ساد   مبلمان   کنسول  . )کلیه وسایل منزل

حمل اثاثیه  منزل   داخل شهر    کلیه مناطق (تهران )   قیمت مناسب

حمل  کالا   به شهرستان   کلیه   شهرستان ها     توسط کامیون مخصوص  و مسقف  و بزرگ

همراه   با   بیمه نامه بار   و  بارنامه  بین شهری

خاور   بار

کامیون  بار

وانت بار

شهر    و    شهرستان

      ❌22923647

     88610856

     44362537❌

بسته بندی حرفه ای

کارگر  ماهر اثاث کشی

شبانه  روزی        بدون   تعطیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

⭐⭐⭐????بسته بندی    حرفه ای

حمل    و    جا به  جای    بار    و   اثاث منزل

کارگر    ماهر     جهت    حمل     کلیه   وسائل منزل و    صحیح و سالم

کامیون های    داخل   شهر     مخصوص

کامیون    برای    شهرستان     جدید و تیز رو    مجهز    همراه با   پتو   و وسایل    بسته بندی

  بیمه نامه بار     و برنامه   دولتی     برای   شهرستان

 

       44362537

 

     22923647

 

   88610856

 

 

بدون تعطیلی

شبانه روزی

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

خاور

وانت

44362537ظریف 

22923647بادقت

88610856داخل شهر و شهرستان 

حمل بار و اثاثیه منزل

       توسط کادر مجرب

کامیون جدید vip

خاور    کامیون   وانت   نیستن

کادر و کارگران  ماهر و کار بلد

شرکت حمل اثاث منزل   و شرکت‌ها و ادرات

بدون تعطیلی

سریع و مطمئن 

 

 

 

22923647

 

44362537

 

 

44362537

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

بسته بندی

بسته بندی   و حمل  لوازم منزل

بسته بندی و حمل   لوازم منزل  داخل شهری کلیه مناطق (تهران ) قیمت مناسب

بسته بندی و حمل کلیه کالا ها   (لوازم منزل  وسائل اداری )به شهرستان   توسط کامیون های  بزرگ ومسقف    همراه با  دفترچه  کار  و بارنامه  بین شهری

خاور

   کامیون

  وانت    نیسان

---------22923647

----------22923647

----------88610856

 

بدون   تعطیلی     

 

❌❌✔


تصمین بار تهران

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

کامیون مخصوص حمل اثاثیه منزل

کارگران ماهر و با تجربه

بسته بندی   و حمل کلیه لوازم منزل

داخل شهر (تهران)

حمل کالا به شهرستان

قیمت مناسب    با تضمین

        22923647

        88610856

        44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف                 

شرکت.  حمل اثاث منزل

44362537❌❌❌❌❌❌❌

22923647❌❌❌❌❌❌❌

88610856❌❌❌❌❌❌

 
   

دقت

اطمینان.         داخل شهر تهران.   قیمت مناسب

کامیون مخصوص                     حمل کالا به شهرستان  همراه بیمه نامه.بارنامه دولتی

    وانت  نیسان

    کادر مجرب

کارگران.   ماهر    و کار بلد

44362537

22923647

88610856


تضمین بار تهران

 

                        856  610  88

                        47   36  92  22

 

      حمل     بار    و اثاث منزل

   حمل بار  و  لوازم   شرکت

    خاور     کامیون   وانت

  کلیه مناطق    قیمت   مناسب

 بسته   بند ی   حرفه ای  بار   و اثاثیه  منزل  

 حمل به کلیه مناطق تهران    انتقال ابر به  ❌شهرستان❌توسط کامیون های مصقف   و بزرگ   همراه  با   بیمه    و بارنامه   دولتی  بین   شهری

        22923647

       88610856

     44362537

 

     

      ❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎✔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

⭐⭐⭐????بسته بندی    حرفه ای

حمل    و    جا به  جای    بار    و   اثاث منزل

کارگر    ماهر     جهت    حمل     کلیه   وسائل منزل و    صحیح و سالم

کامیون های    داخل   شهر     مخصوص

کامیون    برای    شهرستان     جدید و تیز رو    مجهز    همراه با   پتو   و وسایل    بسته بندی

  بیمه نامه بار     و برنامه   دولتی     برای   شهرستان

 

       44362537

 

     22923647

 

   88610856

 

 

بدون تعطیلی

شبانه روزی

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

    22923647

 

  22923647

 

 88610856

 

44362537

 

بسته بندی    حرفه ای

جابه جای    تخصیصی

بسته بند ی  و حمل بار   اثاث منزل    لوازم   شرکتی    توسط   کامیون های   مسقف   کانتینر های  موکت  کاری   شده    با ضمانت

حمل کالا   داخل   شهری   کلیه مناطق ❎قیمت مناسب❎

حمل  کالا به   کلیه شهرستان ها   تو سط کامیون های مخصوص  حمل   اثاثیه   به شهرستان   همراه با بارنامه بین شهری  و    بیمه نامه  بار

                22923647

 

               22923647

 

             88610856

 

           44362537

         بدون   تعطیلی

❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎✔


تصمین بار تهران

 

 

 

                                    22923647

                                    88610856

                                    44362537

خاور❎❎❎❎❎کامیون ❎❎❎❎وانت   کادر مجرب

کامیون های مخصوص   و بزرگ  

بسته   بندی   و حمل   بار و اثاثیه منزل

حمل  بار   داخل شهر

حمل بار به شهرستان ها

کارگران ماهر و   با تجربه   در حمل اثاثیه منزل (ساید   .گاوصندوق  .کنسول  .مبلمان .پیانو)

22923647

22923647

22923647

88610856

44362537

 

بدون تعطیلی

شبانه روزی

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

44362537.  ظریف 

22923647 بادقت

88610856داخل شهر   و شهرستان

خاور.   کامیون.     وانت  نیسان

 

        سرویس ViP

کامیون   مخصوص  اثاث کشی

کادر  مجرب

کارگر مخصوص  برای اثاث کشی

حمل کالا ب شهرستان 

(۰۲۱۴۴۳۶۲۵۳۷  )

02122923647

02188610856

 

مجهزترین شرکت حمل و نابجای اثاثیه منزل و والا تجاری در تهران وکرج

شبانه روزی

 

بدون تعطیلی 

خاور وانت نیسان

44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف 44362537↕↕↕↕↕

بادقت22923647↕↕↕↕↕

شهروشهرستان88610856↕↕

 

شرکت حمل اثاث منزل در شهرک  و کلیه مناطق تهران

حمل کلیه لوازم منزل داخل شهر

حمل کالا به شهرستان 

همراه با بیمه نامه

سرویسVIP

44362537↕↕↕↕↕

22923647↕↕↕↕↕

88610856↕↕↕↕↕

 

شبانه‌روز 

بدون تعطیلی 

 

.✔✔


تضمین بار تهران

44362537

88610856

22923647

اثاث   کشی

بسته بندی

حمل  نقل   کالا

بسته بندی   و   حمل   بار   و اثاثیه   منزل

بسته بندی  و    حمل    وسایل شرکتی

حمل تخصصی سای بای ساید   گاوصندوق

44362537

88610856

22923647

کارگر   ماهر  و با تجربه

با   تضمین

کادر مجرب   و  کار بلد   در   کار    حمل   وسایل    و  اثاث منزل   جهیزیه   عروس

کامیون های   مخصوص    داخل شهری

کامیون    مجهز   و   مخصوص شهرستان  همراه  با دفترچه   کار   پایانه   حمل   بار شهرستان

بیمه   نامه   و   بارنامه   دولتی

بدون تعطیلی

44362537

88610856

22923647

شبانه   روزی

با یک تماس   از  بهترین  خدمات   حمل ونقل   کالا   بهرمند باشید

----------------------------؛-؛------------------------------------


تصمین بار تهران

بسته بندی  و حمل بار و اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل  لوازم شرکت ها  و ادارات

                کامیون

                وانت

               نیسان

      88610856

     88610856

   22923647

 22923647

کامیون های  مخصوص و مسقف   جهت جابه جای بار داخل شهر و شهرستان

حمل کالا به کلیه مناطق ❎قیمت مناسب❎

کارگران   ماهر    نسبت به کار    اثاث کشی

کامیون بزرگ  و  کانتینرهای مسقف  و موکت کاری   همراه با پتو

داخل شهر    کلیه مناطق

شهرستان کلیه شهرستان ها    همراه با بابرنامه بین شهری و بیمه نامه

                88610856

              88610856

          88610856

          22923647 

22923647❎❎❎❎❎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

ظریف 47 36 92 22

با دقت 88610856

 

بسته بندی حرفه ای  کالا    وسائل منزل

حمل   با ضمانت  کلیه وسایل

       کارگران ماهر

شرکت حمل  اثاثیه منزل   حمل بار و کالا    اداری

حمل تخصصی مبلمان کنسول  ساید بای یاد گاوصندوق.

کامیون   مخصوص  برای اثاث کشی      مسقف  کانتینر موکت کاری

حمل   کالا   داخل شهر کلیه مناطق    قیمت مناسب

حمل کالا به  شهرستان   توسط کامیون های جدید و مخصوص برای شهرستان

همراه با بیمه نامه   و دفترچه کار(بارنامه دین راهی)

       22923647

      88610856

     44362537

 

کلیه   نقاط     بدون تعطیلی

خاور    کامیون   کامیونت     

   وانت    نیسان

کادر مجرد    کارگر  ماهر

22923647

با یک تماس  از بهترین خدمات

حمل  کالا برخوردار شوید

 

 

 

 

.

 


تضمین بار تهران

ظریف 47 36 92 22

با دقت 88610856

 

بسته بندی حرفه ای  کالا    وسائل منزل

حمل   با ضمانت  کلیه وسایل

       کارگران ماهر

شرکت حمل  اثاثیه منزل   حمل بار و کالا    اداری

حمل تخصصی مبلمان کنسول  ساید بای یاد گاوصندوق.

کامیون   مخصوص  برای اثاث کشی      مسقف  کانتینر موکت کاری

حمل   کالا   داخل شهر کلیه مناطق    قیمت مناسب

حمل کالا به  شهرستان   توسط کامیون های جدید و مخصوص برای شهرستان

همراه با بیمه نامه   و دفترچه کار(بارنامه دین راهی)

       22923647

      88610856

     44362537

 

کلیه   نقاط     بدون تعطیلی

خاور    کامیون   کامیونت     

   وانت    نیسان

کادر مجرد    کارگر  ماهر

22923647

با یک تماس  از بهترین خدمات

حمل  کالا برخوردار شوید

 

 

 

 

.

 


تضمین بار تهران

⭐⭐⭐????بسته بندی    حرفه ای

حمل    و    جا به  جای    بار    و   اثاث منزل

کارگر    ماهر     جهت    حمل     کلیه   وسائل منزل و    صحیح و سالم

کامیون های    داخل   شهر     مخصوص

کامیون    برای    شهرستان     جدید و تیز رو    مجهز    همراه با   پتو   و وسایل    بسته بندی

  بیمه نامه بار     و برنامه   دولتی     برای   شهرستان

 

       44362537

 

     22923647

 

   88610856

 

 

بدون تعطیلی

شبانه روزی

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

حمل   و جابه جای   بار و اثاثیه منزل   با کامیون های مخصوص  و  کارگران  مجرد  و کار بلد

بسته بندی    و   حمل   اثاثیه منزل   داخل شهر  کلیه مناطق   با  قیمت مناسب

حمل کالا   به   شهرستان   توسط  کامیونهای  مسقف   و بزرگ همراه  با پتو  و وسائل بسته بندی

بارنامه  بین شهر   بیمه نامه بار

      کامیون

    خاور

    وانت   نیسان         کارگران  ماهر

      

           44362537

 

  44362537

 

44362537

 

22923647

22923647

88610856

 

 

❎❎❎❎

❎❎❎❎

❎❎❎✔


تصمین بار تهران

 

۲۲۹۲۳۶۴۷   ظریف 

44362537بادقت

88610856

کادر ماهر

کارگران ماهر و کار بلد

داخل شهر      کلیه مناطق

حمل کالا ب شهرستان 

              سرویس VIp

همراه با بیمه نامه

و   بارنامه  بین شهریور

 

 

 

 

 

        44362537

 

شبانه‌روز 

 

 

 


تضمین بار تهران

 

۲۲۹۲۳۶۴۷   ظریف 

44362537بادقت

88610856

کادر ماهر

کارگران ماهر و کار بلد

داخل شهر      کلیه مناطق

حمل کالا ب شهرستان 

              سرویس VIp

همراه با بیمه نامه

و   بارنامه  بین شهریور

 

 

 

 

 

        44362537

 

شبانه‌روز 

 

 

 


تضمین بار تهران

    ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

                44362537

 

               44362537

             88610856

              88610856

              22923647

کامیون     خاور    وانت    نیسان

' کارگران  ماهر.     

بسته بندی  و حمل   بار  و اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل

حمل بار به کلیه  مناطق  تهران  قیمت مناسب

حمل بار  به کلیه شهرستان های  توسط  کامیون های مخصوص     

کارگران  ماهر و با تجربه  جهت  حمل  کلیه لوازم منزل (ساید  مبلمان  کنسول گاوصندوق . )

44362537

44362537

88610856

22923647

بدون تعطیلی      شبانه روزی

.

داخل  شهری

شهرستان 

❌❌❌❌

❌❌❌❌


تصمین بار تهران

        بسته بندی  حرفه ای

حمل  و  جابه جای  بار   و اثاثیه منزل

حمل و جابه جای  لوازم  اداری  و شرکت ها

بسته بندی  و حمل   کلیه وسایل منزل  توسط کادر مجرب    و کار  بلد

حمل   کالا   به کلیه مناطق  (تهران )قیمت مناسب✔

حمل کالا به کلیه شهرستان  توسط کامیون  بزرگ و مخصوص    همراه با پتو   و   دیوا کانتینر موکت کاری شده       بیمه نامه بار   و بارنامه بین شهری

                      22923647

                      22923647

                      88610856

                     88610856

                    44362537

 

       بدون تعطیلی

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

ظریف  22923647  بادقت❌❌❌❌❌❌❌❌❌

شهر 88610855شهرستان

کادر مجرب44362537کارگران ماهر

بسته بندی  و حمل بار   و  اثاثیه منزل

حمل  تخصصی  (ساید بای ساد   مبلمان   کنسول  . )کلیه وسایل منزل

حمل اثاثیه  منزل   داخل شهر    کلیه مناطق (تهران )   قیمت مناسب

حمل  کالا   به شهرستان   کلیه   شهرستان ها     توسط کامیون مخصوص  و مسقف  و بزرگ

همراه   با   بیمه نامه بار   و  بارنامه  بین شهری

خاور   بار

کامیون  بار

وانت بار

شهر    و    شهرستان

      ❌22923647

     88610856

     44362537❌

بسته بندی حرفه ای

کارگر  ماهر اثاث کشی

شبانه  روزی        بدون   تعطیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

حمل   و جابه جای   بار و اثاثیه منزل   با کامیون های مخصوص  و  کارگران  مجرد  و کار بلد

بسته بندی    و   حمل   اثاثیه منزل   داخل شهر  کلیه مناطق   با  قیمت مناسب

حمل کالا   به   شهرستان   توسط  کامیونهای  مسقف   و بزرگ همراه  با پتو  و وسائل بسته بندی

بارنامه  بین شهر   بیمه نامه بار

      کامیون

    خاور

    وانت   نیسان         کارگران  ماهر

      

           44362537

 

  44362537

 

44362537

 

22923647

22923647

88610856

 

 

❎❎❎❎

❎❎❎❎

❎❎❎✔


تصمین بار تهران

47 36 92 22❌❌ظریف   و   با دقت

88610856

44362537

داخل شهر      شهرستان

بسته بندی حرفه ای

بسته بندی و حمل بار و اثاثیه  منزل

کادر مجرب      کارگران ماهر 

کامیون های   مخصوص   برای   حمل اثاث

کامیون مسقف و بزرگ    دیواره کانتینر  موکت کاری   همراه با پتو و وسایل بسته بندی

کامیون    برای  حمل کالا به شهرستان   همراه  با   بیمه نامه بار  و بارنامه

حمل تخصصی  ساید بای ساد مبلمان  کنسول گاوصندوق  . کلیه وسایل منزل و اداری

کارگران ماهر و کار بلد

بسته بندی   و جابه جای  کالا داخلی شهر   تهران ✴  قیمت مناسب ✴

بسته بندی  وانتقال کالا به شهرستانها   صحیح  و سالم

22923647

88610856

44362537

بدون   تعطیلی 

شبانه   روزی❌


تضمین بار تهران

⭐⭐⭐????بسته بندی    حرفه ای

حمل    و    جا به  جای    بار    و   اثاث منزل

کارگر    ماهر     جهت    حمل     کلیه   وسائل منزل و    صحیح و سالم

کامیون های    داخل   شهر     مخصوص

کامیون    برای    شهرستان     جدید و تیز رو    مجهز    همراه با   پتو   و وسایل    بسته بندی

  بیمه نامه بار     و برنامه   دولتی     برای   شهرستان

 

       44362537

 

     22923647

 

   88610856

 

 

بدون تعطیلی

شبانه روزی

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

بسته   بندی

حمل   و   جابه جای     اثاثیه منزل    و   شرکت ها

کامیون     مجهز     و    بزرگ

22923647

88610856

 

 

کلیه  مناطق       قیمت  مناسب

کادر     مجرب    و با تجربه

 

22923647

88610856

 

خاور

کامیون

وانت         نیسان

 

حمل  بار    به   کلیه    شهرستان ها

 

 

---------------------

----------

-----؛؛-


تصمین بار تهران

-----------88610856

 

------------88610856

 

------------22923647

 

-----------44362537

 

بسته بندی   و  جابه جای بار (اثاثیه منزل )    

بسته بندی   و حمل   لوازم    اداری

حمل   تخصصی  کلیه لوازم (ساید  مبلمان  کنسول  بوفه  گاوصندوق. )

حمل  بار   داخل  شهری

حمل  کالا   به  کلیه  شهرستان   توسط  کامیون  های مخصوص  همراه  با بارنامه بین شهری

   88610856➿

88610856➿

22923647➿

44362537➿

بدون تعطیلی     شبانه روزی


تصمین بار تهران

بسته بندی  و حمل بار و اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل  لوازم شرکت ها  و ادارات

                کامیون

                وانت

               نیسان

      88610856

     88610856

   22923647

 22923647

کامیون های  مخصوص و مسقف   جهت جابه جای بار داخل شهر و شهرستان

حمل کالا به کلیه مناطق ❎قیمت مناسب❎

کارگران   ماهر    نسبت به کار    اثاث کشی

کامیون بزرگ  و  کانتینرهای مسقف  و موکت کاری   همراه با پتو

داخل شهر    کلیه مناطق

شهرستان کلیه شهرستان ها    همراه با بابرنامه بین شهری و بیمه نامه

                88610856

              88610856

          88610856

          22923647 

22923647❎❎❎❎❎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

                    ظریف             ❌❌❌❌❌

            44362537

             22923647                 ❌❌❌❌❌❌❌

             88610856

                                              ❌❌❌❌✴❌❌❌

دقت    ظرافت     اطمینان

خاور

کامیون

وانت     نیسان

شرکت    حمل    کالا    و    اثاث منزل     جهیزیه   عروس.

بسته بندی حرفه ای   کالا

حمل   وانتقال   تخصیصی   وسایل منزل

کادر مجرب    کارگران   ماهر

حمل کالا داخل شهر     تخفیف   ویژه

حمل   کالا به  شهرستانها   توسط  کامیون های جدید و مجهز

  همراه   با  بیمه نامه

       بارنامه   دولتی    و   دفترچه   کار

               44362537

               22923647

               44362537

              88610856

بدون تعطیلی

شهر و شهرستان

44362537    با یک تماس   از بهترین   و به روز تربت خدمات  جابه جای کالا   و بسته بندی  برخور دار     شوید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

 

شرکت  حمل   اثاث منزل

کامیون    وانت     خاور    نیسان

کادر مجرب   کارگران ماهر

حمل    با  ضمانت  کلیه وسایل منزل  

44362537

88610856

22923647

 

حمل   بار   داخل  شهر

حمل  کالا   به شهرستان

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

خاور 

کامیون

وانت     نیسان

حمل   و بسته بندی ابر و اثاث منزل   توسط پرسنل   با تجربه

کامیون   حمل بار  داخل شهر (تهران )  کلیه مناطق  ❎قیمت مناسب❎

          22923647

           22923647

           88610856

        88610856

کامیون های  مخصوص   و بزرگ مخصوص حمل کالا به   شهرستان    کلیه   شهرستان ها

بدون تعطیلی     

کارگران ماهر جهت حمل     ساید    مبلمان کنسول   گاوصندوق   کلیه وسایل  با تضمین

   22923647

  22923647

88610856

❎❎❎✳✳

❎❎❎❎✳

❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

                    ظریف             ❌❌❌❌❌

            44362537

             22923647                 ❌❌❌❌❌❌❌

             88610856

                                              ❌❌❌❌✴❌❌❌

دقت    ظرافت     اطمینان

خاور

کامیون

وانت     نیسان

شرکت    حمل    کالا    و    اثاث منزل     جهیزیه   عروس.

بسته بندی حرفه ای   کالا

حمل   وانتقال   تخصیصی   وسایل منزل

کادر مجرب    کارگران   ماهر

حمل کالا داخل شهر     تخفیف   ویژه

حمل   کالا به  شهرستانها   توسط  کامیون های جدید و مجهز

  همراه   با  بیمه نامه

       بارنامه   دولتی    و   دفترچه   کار

               44362537

               22923647

               44362537

              88610856

بدون تعطیلی

شهر و شهرستان

44362537    با یک تماس   از بهترین   و به روز تربت خدمات  جابه جای کالا   و بسته بندی  برخور دار     شوید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

     44362537

44362537

88610856

22923647

بسته بند ی حرفه ای

بسته بندی و حمل بار و  اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل لوازم  اداری

خاور

کامیون

وانت     نیسان

حمل کالا داخل شهری

حمل   کالا به کلیه شهرستان ها    با کامیون های  مخصوص مسقف  کانتینر فلزی    همراه با پتو

بیمه نامه بین   شهری   دفتر چه    کار

 

                 44362537

                 44362537

                88610856

                22923647

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎✔

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

       88610856

    88610856

    22923647

   44362537

❌❌❌❌❌❌❌

 

بسته   بندی   کالا    توسط کادر مجرب

بسته بندی و حمل   بار    اثاثیه منزل     وسائل   شرکت ها  با  ضمانت 

حمل وسائل    داخل شهری    کلیه مناطق  (تهران )قیمت مناسب

حمل   کالا   به کلیه  ❎شهرستان ها❎با کامیون های مخصوص  و کانتینرهای مسقف   و بزرگ    همراه با   دفترچه کار   و   بیمه نامه بار    و بارنامه  بین شهری

خاور

کامیون

وانت

کارگران ماهر   جهت حمل کلیه وسایل منزل و شرکت ها   

حمل ساید  گاوصندوق    مبلمان   کنسول

 

بدون     تعطیلی

❎❎❎❎✔


تصمین بار تهران

ظریف      با دقت

شرکت حمل اثاثیه منزل  و شرکت ها

کامیون مخصوص    خاور    نیسان

کادر مجرب و کار بلد????????????????????

    22923647????????????????????????

   22923647????????????????????????????

   88610856

بسته بند ی

حمل وسایل داخل   شهر    و   شهرستان

جابه جای   تخصصی کلیه وسایل منزل و ادارات

کارگرا ن   ماهر در اثاث کشی

کامیون مخصوص برای شهرستان

 

 

 

 

       22923647

       88610856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

         44362537

 

         88610856

 

        22923647

 

      بسته بندی    و  حمل    بار  و اثاثیه منزل    جهیزیه عروس  با   ضمانت

  کامیون های   مسقف    و بزرگ     با کانتینرهای موکت کاری شده  پتو   و چیدمان   ماهرانه وسائل.

کارگران  حمل وسائل منزل   ماهر و با تجربه

حمل کالا  داخل  (تهران )کلیه مناطق

حمل کالا به شهرستان  کلیه شهرستان ها

                  44362537

 

              88610856

         22923647

 

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

-------88610856ظریف

--------22923647با دقت

-------44362537داخل    شهر    و   شهرستان

(کامیون         وانت      خاور      نیسان )کادر مجرد    کارگران ماهر

 

بسته بندی

حمل    و   جابه جای کلیه لوازم   منزل      و    شرکت ها

حمل کالا داخل   شهر       قیمت   مناسب

حمل کالا به شهرستان با کامیون های مخصوص برای شهرستان

کارگران    ماهر   برای جابه جای وسائل منزل   صحیح و سالم

 

       88610856

     22923647

      44362537

 

بدون تعطیلی          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

     ظریف

۴۴۳۶۲۵۳۷.    با دقت

22923647

88610856

کامیون.     مخصوص برای.  اثاث کشی

خاور

وانت

نیسان

کادر مجرب     کارگران.  ماهر و با تجربه

حمل کالا داخل شهر

قیمت مناسب

حمل. کالا به شهرستان.  کلیه شهرستانها 

همراه بیمه نامه

بارنامه دولتی

دفترچه کار

44362537

22923647

88610856

شرکت حمل اثاث منزل 

بدون تعطیلی.     با ضمانت

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف      با دقت

شرکت حمل اثاثیه منزل  و شرکت ها

کامیون مخصوص    خاور    نیسان

کادر مجرب و کار بلد????????????????????

    22923647????????????????????????

   22923647????????????????????????????

   88610856

بسته بند ی

حمل وسایل داخل   شهر    و   شهرستان

جابه جای   تخصصی کلیه وسایل منزل و ادارات

کارگرا ن   ماهر در اثاث کشی

کامیون مخصوص برای شهرستان

 

 

 

 

       22923647

       88610856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف 02144362537 با دقت❌❌❌❌❌❌❌

داخلی شهر44362537شهرستانها????????????????

کادر مجرب 88610856کارگردان ماهر????????

           ???????????? 22923647????????????

بدون   تعطیلی

بسته بندی    حرفه اثاثیه منزل

بسته  بندی و حمل بار و اثاثیه منزل

حمل کالا  به  کلیه نقاط    کرج   و تهران    قیمت مناسب

حمل   کالا   به شهرستانها

کامیونت های  مخصوص   حمل   اثاثیه منزل  مسقف و بزرگان

خاور    کامیونت    وانت    نیسان

کارگردان ماهر در حمل وسائل منزل

حمل   تخصصی  ساید بای ساد مبلمان  بوفه  گاوصندوق. .    با ضمانت

 

 

کامیونت   مخصوص   جدید و تیز رو        برای حمل کالا

 

کارگر ان       ماهر❌❌


تضمین بار تهران

    44362537

  88610856

22923647

  خاور      کامیون   وانت

بسته بندی    و حمل بار و اثاثیه منزل   توسط کادر مجرب

کارگران   ماهر و با تجربه

حمل بار داخل شهری    کلیه مناطق   قیمت مناسب

حمل بار   به کلیه  شهرستان ها   توسط کامیون های مخصوص   و مسقف   همراه  با   بارنامه  بین شهری    و بیمه نامه بار

بدون تعطیلی

44362537

44362537

88610856

22923647

شبانه روزی

❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎

❎❎✳✳✔


تصمین بار تهران

44362537

88610856

22923647

اثاث   کشی

بسته بندی

حمل  نقل   کالا

بسته بندی   و   حمل   بار   و اثاثیه   منزل

بسته بندی  و    حمل    وسایل شرکتی

حمل تخصصی سای بای ساید   گاوصندوق

44362537

88610856

22923647

کارگر   ماهر  و با تجربه

با   تضمین

کادر مجرب   و  کار بلد   در   کار    حمل   وسایل    و  اثاث منزل   جهیزیه   عروس

کامیون های   مخصوص    داخل شهری

کامیون    مجهز   و   مخصوص شهرستان  همراه  با دفترچه   کار   پایانه   حمل   بار شهرستان

بیمه   نامه   و   بارنامه   دولتی

بدون تعطیلی

44362537

88610856

22923647

شبانه   روزی

با یک تماس   از  بهترین  خدمات   حمل ونقل   کالا   بهرمند باشید

----------------------------؛-؛------------------------------------


تصمین بار تهران

-------88610856ظریف

--------22923647با دقت

-------44362537داخل    شهر    و   شهرستان

(کامیون         وانت      خاور      نیسان )کادر مجرد    کارگران ماهر

 

بسته بندی

حمل    و   جابه جای کلیه لوازم   منزل      و    شرکت ها

حمل کالا داخل   شهر       قیمت   مناسب

حمل کالا به شهرستان با کامیون های مخصوص برای شهرستان

کارگران    ماهر   برای جابه جای وسائل منزل   صحیح و سالم

 

       88610856

     22923647

      44362537

 

بدون تعطیلی          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

بسته بندی

بسته بندی   و حمل  لوازم منزل

بسته بندی و حمل   لوازم منزل  داخل شهری کلیه مناطق (تهران ) قیمت مناسب

بسته بندی و حمل کلیه کالا ها   (لوازم منزل  وسائل اداری )به شهرستان   توسط کامیون های  بزرگ ومسقف    همراه با  دفترچه  کار  و بارنامه  بین شهری

خاور

   کامیون

  وانت    نیسان

---------22923647

----------22923647

----------88610856

 

بدون   تعطیلی     

 

❌❌✔


تصمین بار تهران

    ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

                44362537

 

               44362537

             88610856

              88610856

              22923647

کامیون     خاور    وانت    نیسان

' کارگران  ماهر.     

بسته بندی  و حمل   بار  و اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل

حمل بار به کلیه  مناطق  تهران  قیمت مناسب

حمل بار  به کلیه شهرستان های  توسط  کامیون های مخصوص     

کارگران  ماهر و با تجربه  جهت  حمل  کلیه لوازم منزل (ساید  مبلمان  کنسول گاوصندوق . )

44362537

44362537

88610856

22923647

بدون تعطیلی      شبانه روزی

.

داخل  شهری

شهرستان 

❌❌❌❌

❌❌❌❌


تصمین بار تهران

-----------88610856

 

------------88610856

 

------------22923647

 

-----------44362537

 

بسته بندی   و  جابه جای بار (اثاثیه منزل )    

بسته بندی   و حمل   لوازم    اداری

حمل   تخصصی  کلیه لوازم (ساید  مبلمان  کنسول  بوفه  گاوصندوق. )

حمل  بار   داخل  شهری

حمل  کالا   به  کلیه  شهرستان   توسط  کامیون  های مخصوص  همراه  با بارنامه بین شهری

   88610856➿

88610856➿

22923647➿

44362537➿

بدون تعطیلی     شبانه روزی


تصمین بار تهران

                    ظریف             ❌❌❌❌❌

            44362537

             22923647                 ❌❌❌❌❌❌❌

             88610856

                                              ❌❌❌❌✴❌❌❌

دقت    ظرافت     اطمینان

خاور

کامیون

وانت     نیسان

شرکت    حمل    کالا    و    اثاث منزل     جهیزیه   عروس.

بسته بندی حرفه ای   کالا

حمل   وانتقال   تخصیصی   وسایل منزل

کادر مجرب    کارگران   ماهر

حمل کالا داخل شهر     تخفیف   ویژه

حمل   کالا به  شهرستانها   توسط  کامیون های جدید و مجهز

  همراه   با  بیمه نامه

       بارنامه   دولتی    و   دفترچه   کار

               44362537

               22923647

               44362537

              88610856

بدون تعطیلی

شهر و شهرستان

44362537    با یک تماس   از بهترین   و به روز تربت خدمات  جابه جای کالا   و بسته بندی  برخور دار     شوید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

بسته بندی  و حمل بار و اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل  لوازم شرکت ها  و ادارات

                کامیون

                وانت

               نیسان

      88610856

     88610856

   22923647

 22923647

کامیون های  مخصوص و مسقف   جهت جابه جای بار داخل شهر و شهرستان

حمل کالا به کلیه مناطق ❎قیمت مناسب❎

کارگران   ماهر    نسبت به کار    اثاث کشی

کامیون بزرگ  و  کانتینرهای مسقف  و موکت کاری   همراه با پتو

داخل شهر    کلیه مناطق

شهرستان کلیه شهرستان ها    همراه با بابرنامه بین شهری و بیمه نامه

                88610856

              88610856

          88610856

          22923647 

22923647❎❎❎❎❎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

44362537

22923647

88610856

 

کامیون حمل   اثاثیه منزل  و جهیزیه عروس

کارگران ماهر و با تجربه

کامیون جهت حمل کالا به شهرستان   همراه با بیمه نامه و  بارنامه بین شهری

44362537

44362537

22923647

22923647

88610856

88610856

❎❎❎❎

❎❎❎❎

❎❎❎❎

❎❎❎❎✔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

 

خاور

کامیون

وانت

88610856

22923647

بسته بندی    و جابه جای   اثاثیه منزل   و شرکت ها

داخل شهر  و شهرستان

کارگران ماهر  و با تجربه

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔

↔↔↔↔↔↔↔↔↔◀↔↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-


تصمین بار تهران

    ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

                44362537

 

               44362537

             88610856

              88610856

              22923647

کامیون     خاور    وانت    نیسان

' کارگران  ماهر.     

بسته بندی  و حمل   بار  و اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل

حمل بار به کلیه  مناطق  تهران  قیمت مناسب

حمل بار  به کلیه شهرستان های  توسط  کامیون های مخصوص     

کارگران  ماهر و با تجربه  جهت  حمل  کلیه لوازم منزل (ساید  مبلمان  کنسول گاوصندوق . )

44362537

44362537

88610856

22923647

بدون تعطیلی      شبانه روزی

.

داخل  شهری

شهرستان 

❌❌❌❌

❌❌❌❌


تصمین بار تهران

     44362537

44362537

88610856

22923647

بسته بند ی حرفه ای

بسته بندی و حمل بار و  اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل لوازم  اداری

خاور

کامیون

وانت     نیسان

حمل کالا داخل شهری

حمل   کالا به کلیه شهرستان ها    با کامیون های  مخصوص مسقف  کانتینر فلزی    همراه با پتو

بیمه نامه بین   شهری   دفتر چه    کار

 

                 44362537

                 44362537

                88610856

                22923647

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎✔

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

خاور 

کامیون

وانت     نیسان

حمل   و بسته بندی ابر و اثاث منزل   توسط پرسنل   با تجربه

کامیون   حمل بار  داخل شهر (تهران )  کلیه مناطق  ❎قیمت مناسب❎

          22923647

           22923647

           88610856

        88610856

کامیون های  مخصوص   و بزرگ مخصوص حمل کالا به   شهرستان    کلیه   شهرستان ها

بدون تعطیلی     

کارگران ماهر جهت حمل     ساید    مبلمان کنسول   گاوصندوق   کلیه وسایل  با تضمین

   22923647

  22923647

88610856

❎❎❎✳✳

❎❎❎❎✳

❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

ظریف  22923647  بادقت❌❌❌❌❌❌❌❌❌

شهر 88610855شهرستان

کادر مجرب44362537کارگران ماهر

بسته بندی  و حمل بار   و  اثاثیه منزل

حمل  تخصصی  (ساید بای ساد   مبلمان   کنسول  . )کلیه وسایل منزل

حمل اثاثیه  منزل   داخل شهر    کلیه مناطق (تهران )   قیمت مناسب

حمل  کالا   به شهرستان   کلیه   شهرستان ها     توسط کامیون مخصوص  و مسقف  و بزرگ

همراه   با   بیمه نامه بار   و  بارنامه  بین شهری

خاور   بار

کامیون  بار

وانت بار

شهر    و    شهرستان

      ❌22923647

     88610856

     44362537❌

بسته بندی حرفه ای

کارگر  ماهر اثاث کشی

شبانه  روزی        بدون   تعطیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

 

خاور

کامیون

وانت

88610856

22923647

بسته بندی    و جابه جای   اثاثیه منزل   و شرکت ها

داخل شهر  و شهرستان

کارگران ماهر  و با تجربه

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔

↔↔↔↔↔↔↔↔↔◀↔↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-


تصمین بار تهران

-----22923647---88610856✅✔

کامیون   مخصوص    اثاث کشی

وانت       نیسان

کادر   مجرب     و   کار بلد

کارگران   مخصوص   برای    اثاث کشی

حمل    تخصصی    ساید بای ساد

حمل    مبلمان    کنسول      بوفه .    کلیه   وسائل   صحیح و سالم

خاور

کامیون       وانت     نیسان        کادر   مجرب

حمل    وسائل منزل    به کلیه نقاط 

حمل کالا داخل شهری   (تهران )  کلیه مناطق    با قیمت مناسب✔✅

حمل کالا به شهرستان   کلیه شهرستان ها     توسط کامیون های مخصوص شهرستان   همراه با دفترچه کار   و بارنامه بین شهری    و بیمه نامه

------------22923647

-----------22923647

----------88610856

---------44362537

بدون تعطیلی         شبانه روزی

 

کارگر ماهر اثاث کش    بدون ماشین درب  آدرس    ارسال میشود

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

 

شرکت  حمل   اثاث منزل

کامیون    وانت     خاور    نیسان

کادر مجرب   کارگران ماهر

حمل    با  ضمانت  کلیه وسایل منزل  

44362537

88610856

22923647

 

حمل   بار   داخل  شهر

حمل  کالا   به شهرستان

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

47 36 92 22❌❌ظریف   و   با دقت

88610856

44362537

داخل شهر      شهرستان

بسته بندی حرفه ای

بسته بندی و حمل بار و اثاثیه  منزل

کادر مجرب      کارگران ماهر 

کامیون های   مخصوص   برای   حمل اثاث

کامیون مسقف و بزرگ    دیواره کانتینر  موکت کاری   همراه با پتو و وسایل بسته بندی

کامیون    برای  حمل کالا به شهرستان   همراه  با   بیمه نامه بار  و بارنامه

حمل تخصصی  ساید بای ساد مبلمان  کنسول گاوصندوق  . کلیه وسایل منزل و اداری

کارگران ماهر و کار بلد

بسته بندی   و جابه جای  کالا داخلی شهر   تهران ✴  قیمت مناسب ✴

بسته بندی  وانتقال کالا به شهرستانها   صحیح  و سالم

22923647

88610856

44362537

بدون   تعطیلی 

شبانه   روزی❌


تضمین بار تهران

ظریف      با دقت

شرکت حمل اثاثیه منزل  و شرکت ها

کامیون مخصوص    خاور    نیسان

کادر مجرب و کار بلد????????????????????

    22923647????????????????????????

   22923647????????????????????????????

   88610856

بسته بند ی

حمل وسایل داخل   شهر    و   شهرستان

جابه جای   تخصصی کلیه وسایل منزل و ادارات

کارگرا ن   ماهر در اثاث کشی

کامیون مخصوص برای شهرستان

 

 

 

 

       22923647

       88610856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

44362537  ظریف    و   بادقت❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

22923647کامیونت    کامیونت  وانت   خاور       کادر مجرب

88610856داخلی شهر(تهران )    و   شهرستانها

بسته‌ بندی   و  حمل    بار  و اثاثیه منزل

حمل تخصصی  کلیه   وسائل منزل

حمل کالا  به کلیه نقاط (تهران )    ❌قیمت مناسب❌

حمل کالا   به   کلیه شهرستانها  ❌  توسط کامیون  مخصوص ❌   بزرگ و جادار    همراه  با بیمه نامه

کادر مجرد       کارگران ماهر و با تجربه    در حمل   وسائل منزل

44362537

22923647

88610856

شبانه روزی

بدون تعطیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف  ↕↕↕↕  22923647↕

بادقت⬅⬅⬅⬅⬅88610856

    44362537

خاور     کامیون     کامیونت

کادر مجرب

کارگران ماهر↕

شرکت حمل اثاثیه منزل  و   لوازم اداری

      سرویسVIP

حمل کالا داخل شهر

حمل کالا ب شهرستان 

همراه با بیمه نامه

بارنامه بین شهری

وانت

نیسان

کامیون

مخصوص برای اثاثکشی

مسقف و بزرگ

کارگر اثاث کش ماهر

 

   22923647 ↕

 

  88610856↕

 

44362537↕

 

↕↕↕↕↕↕↕


تضمین بار تهران

 خاور

کامیون

وانت    نیسان

کادر مجرب      کارگران ماهر

 

            22923647

 

        88610856

       

       88610856

      44362537

داخل    شهر

شهرستان 

سرویس

  VIp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

    ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

                44362537

 

               44362537

             88610856

              88610856

              22923647

کامیون     خاور    وانت    نیسان

' کارگران  ماهر.     

بسته بندی  و حمل   بار  و اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل

حمل بار به کلیه  مناطق  تهران  قیمت مناسب

حمل بار  به کلیه شهرستان های  توسط  کامیون های مخصوص     

کارگران  ماهر و با تجربه  جهت  حمل  کلیه لوازم منزل (ساید  مبلمان  کنسول گاوصندوق . )

44362537

44362537

88610856

22923647

بدون تعطیلی      شبانه روزی

.

داخل  شهری

شهرستان 

❌❌❌❌

❌❌❌❌


تصمین بار تهران

بسته بندی

بسته بندی   و حمل  لوازم منزل

بسته بندی و حمل   لوازم منزل  داخل شهری کلیه مناطق (تهران ) قیمت مناسب

بسته بندی و حمل کلیه کالا ها   (لوازم منزل  وسائل اداری )به شهرستان   توسط کامیون های  بزرگ ومسقف    همراه با  دفترچه  کار  و بارنامه  بین شهری

خاور

   کامیون

  وانت    نیسان

---------22923647

----------22923647

----------88610856

 

بدون   تعطیلی     

 

❌❌✔


تصمین بار تهران

         44362537

 

         88610856

 

        22923647

 

      بسته بندی    و  حمل    بار  و اثاثیه منزل    جهیزیه عروس  با   ضمانت

  کامیون های   مسقف    و بزرگ     با کانتینرهای موکت کاری شده  پتو   و چیدمان   ماهرانه وسائل.

کارگران  حمل وسائل منزل   ماهر و با تجربه

حمل کالا  داخل  (تهران )کلیه مناطق

حمل کالا به شهرستان  کلیه شهرستان ها

                  44362537

 

              88610856

         22923647

 

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

----------44362537

----------44362537

----------22923647

----------88610856

   خاور  کامیون وانت

بسته بندی  و حمل  بار  و اثاثیه  منزل

بسته بندی  و حمل  اثاثیه منزل   داخلی  شهر  کلیه مناطق (تهران )  قیمت مناسب

بسته بندی   و حمل   کالا    اثاثیه منزل    به  کلیه   شهرستانها   ها   

بارگیری   و تخلیه    اثاثیه   منزل    توسط  کارگران   اثاثیه  کشی   ماهر

کامیونهای  های  مخصوص   حمل کالا   و اثاثیه منزل   همراهی   با   پتو    و   دیوار  کانتینر   موکت   کاری    شده  ✔

-----44362537

----44362537

---22923647

----88610856


تصمین بار تهران

بسته بندی

بسته بندی   و حمل  لوازم منزل

بسته بندی و حمل   لوازم منزل  داخل شهری کلیه مناطق (تهران ) قیمت مناسب

بسته بندی و حمل کلیه کالا ها   (لوازم منزل  وسائل اداری )به شهرستان   توسط کامیون های  بزرگ ومسقف    همراه با  دفترچه  کار  و بارنامه  بین شهری

خاور

   کامیون

  وانت    نیسان

---------22923647

----------22923647

----------88610856

 

بدون   تعطیلی     

 

❌❌✔


تصمین بار تهران

        بسته بندی  حرفه ای

حمل  و  جابه جای  بار   و اثاثیه منزل

حمل و جابه جای  لوازم  اداری  و شرکت ها

بسته بندی  و حمل   کلیه وسایل منزل  توسط کادر مجرب    و کار  بلد

حمل   کالا   به کلیه مناطق  (تهران )قیمت مناسب✔

حمل کالا به کلیه شهرستان  توسط کامیون  بزرگ و مخصوص    همراه با پتو   و   دیوا کانتینر موکت کاری شده       بیمه نامه بار   و بارنامه بین شهری

                      22923647

                      22923647

                      88610856

                     88610856

                    44362537

 

       بدون تعطیلی

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

     44362537---------------

 

   44362537---------------

 

    22923647-------------

   22923647------------

کامیون        خاور        .وانت      .نیسان         .کارگران  اثاث کش ماهر

بسته   بندی   حرفه ای

حمل   تخصصی کلیه وسایل  منزل     (ساید   مبلمان   بوفه   کنسول    گاوصندوق . )

حمل    کالا   داخل    شهر    کلیه    مناطق   (   قیمت   مناسب)

حمل    کالا   به     شهرستان    توسط    کامیون   های    مخصوص   و بزرگ    همراه   با   بیمه   نامه    و   بارنامه   بین   راهی

????44362537????22923647????88610856

بدون   تعطیلی           شبانه روزی

 

❎❎❎❎✔


تصمین بار تهران

44362537.  ظریف 

22923647 بادقت

88610856داخل شهر   و شهرستان

خاور.   کامیون.     وانت  نیسان

 

        سرویس ViP

کامیون   مخصوص  اثاث کشی

کادر  مجرب

کارگر مخصوص  برای اثاث کشی

حمل کالا ب شهرستان 

(۰۲۱۴۴۳۶۲۵۳۷  )

02122923647

02188610856

 

مجهزترین شرکت حمل و نابجای اثاثیه منزل و والا تجاری در تهران وکرج

شبانه روزی

 

بدون تعطیلی 

خاور وانت نیسان

44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

⭐⭐⭐????

شرکت  حمل بار و اثاث منزل

بسته بندی حرفه ای کلیه وسایل منزل   و کالا های   اداری

حمل   و انتقال   کالا    توسط  کامیون های   مخصوص   اثاث کشی

جا به  جای   وسائل   توسط  کارگران   ماهر و   کار بلد

            88610856

           22923647

          44362537

 

حمل   کالا به  کلیه   مناطق   داخل   شهر (تهران) و اطراف    قیمت مناسب

حمل  کالا  به شهرستان  توسط کامیون های  مجهز و  مخصوص برای شهرستان  همراه با

    بیمه نامه    و    بارنامه   بین راهی

 بدون   تعطیلی

                88610856

               22923647

               44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

     44362537---------------

 

   44362537---------------

 

    22923647-------------

   22923647------------

کامیون        خاور        .وانت      .نیسان         .کارگران  اثاث کش ماهر

بسته   بندی   حرفه ای

حمل   تخصصی کلیه وسایل  منزل     (ساید   مبلمان   بوفه   کنسول    گاوصندوق . )

حمل    کالا   داخل    شهر    کلیه    مناطق   (   قیمت   مناسب)

حمل    کالا   به     شهرستان    توسط    کامیون   های    مخصوص   و بزرگ    همراه   با   بیمه   نامه    و   بارنامه   بین   راهی

????44362537????22923647????88610856

بدون   تعطیلی           شبانه روزی

 

❎❎❎❎✔


تصمین بار تهران

ظریف                 

شرکت.  حمل اثاث منزل

44362537❌❌❌❌❌❌❌

22923647❌❌❌❌❌❌❌

88610856❌❌❌❌❌❌

 
   

دقت

اطمینان.         داخل شهر تهران.   قیمت مناسب

کامیون مخصوص                     حمل کالا به شهرستان  همراه بیمه نامه.بارنامه دولتی

    وانت  نیسان

    کادر مجرب

کارگران.   ماهر    و کار بلد

44362537

22923647

88610856


تضمین بار تهران

     44362537---------------

 

   44362537---------------

 

    22923647-------------

   22923647------------

کامیون        خاور        .وانت      .نیسان         .کارگران  اثاث کش ماهر

بسته   بندی   حرفه ای

حمل   تخصصی کلیه وسایل  منزل     (ساید   مبلمان   بوفه   کنسول    گاوصندوق . )

حمل    کالا   داخل    شهر    کلیه    مناطق   (   قیمت   مناسب)

حمل    کالا   به     شهرستان    توسط    کامیون   های    مخصوص   و بزرگ    همراه   با   بیمه   نامه    و   بارنامه   بین   راهی

????44362537????22923647????88610856

بدون   تعطیلی           شبانه روزی

 

❎❎❎❎✔


تصمین بار تهران

بسته بندی

بسته بندی   و حمل  لوازم منزل

بسته بندی و حمل   لوازم منزل  داخل شهری کلیه مناطق (تهران ) قیمت مناسب

بسته بندی و حمل کلیه کالا ها   (لوازم منزل  وسائل اداری )به شهرستان   توسط کامیون های  بزرگ ومسقف    همراه با  دفترچه  کار  و بارنامه  بین شهری

خاور

   کامیون

  وانت    نیسان

---------22923647

----------22923647

----------88610856

 

بدون   تعطیلی     

 

❌❌✔


تصمین بار تهران

44362537.  ظریف 

22923647 بادقت

88610856داخل شهر   و شهرستان

خاور.   کامیون.     وانت  نیسان

 

        سرویس ViP

کامیون   مخصوص  اثاث کشی

کادر  مجرب

کارگر مخصوص  برای اثاث کشی

حمل کالا ب شهرستان 

(۰۲۱۴۴۳۶۲۵۳۷  )

02122923647

02188610856

 

مجهزترین شرکت حمل و نابجای اثاثیه منزل و والا تجاری در تهران وکرج

شبانه روزی

 

بدون تعطیلی 

خاور وانت نیسان

44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف 47 36 92 22

با دقت 88610856

 

بسته بندی حرفه ای  کالا    وسائل منزل

حمل   با ضمانت  کلیه وسایل

       کارگران ماهر

شرکت حمل  اثاثیه منزل   حمل بار و کالا    اداری

حمل تخصصی مبلمان کنسول  ساید بای یاد گاوصندوق.

کامیون   مخصوص  برای اثاث کشی      مسقف  کانتینر موکت کاری

حمل   کالا   داخل شهر کلیه مناطق    قیمت مناسب

حمل کالا به  شهرستان   توسط کامیون های جدید و مخصوص برای شهرستان

همراه با بیمه نامه   و دفترچه کار(بارنامه دین راهی)

       22923647

      88610856

     44362537

 

کلیه   نقاط     بدون تعطیلی

خاور    کامیون   کامیونت     

   وانت    نیسان

کادر مجرد    کارگر  ماهر

22923647

با یک تماس  از بهترین خدمات

حمل  کالا برخوردار شوید

 

 

 

 

.

 


تضمین بار تهران

       88610856

    88610856

    22923647

   44362537

❌❌❌❌❌❌❌

 

بسته   بندی   کالا    توسط کادر مجرب

بسته بندی و حمل   بار    اثاثیه منزل     وسائل   شرکت ها  با  ضمانت 

حمل وسائل    داخل شهری    کلیه مناطق  (تهران )قیمت مناسب

حمل   کالا   به کلیه  ❎شهرستان ها❎با کامیون های مخصوص  و کانتینرهای مسقف   و بزرگ    همراه با   دفترچه کار   و   بیمه نامه بار    و بارنامه  بین شهری

خاور

کامیون

وانت

کارگران ماهر   جهت حمل کلیه وسایل منزل و شرکت ها   

حمل ساید  گاوصندوق    مبلمان   کنسول

 

بدون     تعطیلی

❎❎❎❎✔


تصمین بار تهران

⭐⭐⭐????

شرکت  حمل بار و اثاث منزل

بسته بندی حرفه ای کلیه وسایل منزل   و کالا های   اداری

حمل   و انتقال   کالا    توسط  کامیون های   مخصوص   اثاث کشی

جا به  جای   وسائل   توسط  کارگران   ماهر و   کار بلد

            88610856

           22923647

          44362537

 

حمل   کالا به  کلیه   مناطق   داخل   شهر (تهران) و اطراف    قیمت مناسب

حمل  کالا  به شهرستان  توسط کامیون های  مجهز و  مخصوص برای شهرستان  همراه با

    بیمه نامه    و    بارنامه   بین راهی

 بدون   تعطیلی

                88610856

               22923647

               44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

کامیون مخصوص حمل اثاثیه منزل

کارگران ماهر و با تجربه

بسته بندی   و حمل کلیه لوازم منزل

داخل شهر (تهران)

حمل کالا به شهرستان

قیمت مناسب    با تضمین

        22923647

        88610856

        44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

 

 

 

                                    22923647

                                    88610856

                                    44362537

خاور❎❎❎❎❎کامیون ❎❎❎❎وانت   کادر مجرب

کامیون های مخصوص   و بزرگ  

بسته   بندی   و حمل   بار و اثاثیه منزل

حمل  بار   داخل شهر

حمل بار به شهرستان ها

کارگران ماهر و   با تجربه   در حمل اثاثیه منزل (ساید   .گاوصندوق  .کنسول  .مبلمان .پیانو)

22923647

22923647

22923647

88610856

44362537

 

بدون تعطیلی

شبانه روزی

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

خاور

کامیون

وانت             22923647

                    88610856

کادر مجرب  کارگران ماهر

شرکت حمل اثاث منزل و لوازم اداری

حمل کالا  ب شهرستان 

        با سرویس VIP????????????????

همراه با بیمه نامه بار

بارنامه دولتی  دفترچه کار

حمل با تضمین کلیه وسایل ازقبیل  .ساید بای یاد.گاوصندوق. مبلمان.کنسول.جهیزیه عروس           (کارگران ماهر    و  کامیونهای مخصوص )

 

 

        22923647

 

       88610856

 

        47 36  92  22  ✔✔بدون تعطیلی 

ظریف    بادقت

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

 

 

 

 

 

 

 


تضمین بار تهران

خاور

کامیون

وانت             22923647

                    88610856

کادر مجرب  کارگران ماهر

شرکت حمل اثاث منزل و لوازم اداری

حمل کالا  ب شهرستان 

        با سرویس VIP????????????????

همراه با بیمه نامه بار

بارنامه دولتی  دفترچه کار

حمل با تضمین کلیه وسایل ازقبیل  .ساید بای یاد.گاوصندوق. مبلمان.کنسول.جهیزیه عروس           (کارگران ماهر    و  کامیونهای مخصوص )

 

 

        22923647

 

       88610856

 

        47 36  92  22  ✔✔بدون تعطیلی 

ظریف    بادقت

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

 

 

 

 

 

 

 


تضمین بار تهران

ظریف 47 36 92 22

با دقت 88610856

 

بسته بندی حرفه ای  کالا    وسائل منزل

حمل   با ضمانت  کلیه وسایل

       کارگران ماهر

شرکت حمل  اثاثیه منزل   حمل بار و کالا    اداری

حمل تخصصی مبلمان کنسول  ساید بای یاد گاوصندوق.

کامیون   مخصوص  برای اثاث کشی      مسقف  کانتینر موکت کاری

حمل   کالا   داخل شهر کلیه مناطق    قیمت مناسب

حمل کالا به  شهرستان   توسط کامیون های جدید و مخصوص برای شهرستان

همراه با بیمه نامه   و دفترچه کار(بارنامه دین راهی)

       22923647

      88610856

     44362537

 

کلیه   نقاط     بدون تعطیلی

خاور    کامیون   کامیونت     

   وانت    نیسان

کادر مجرد    کارگر  ماهر

22923647

با یک تماس  از بهترین خدمات

حمل  کالا برخوردار شوید

 

 

 

 

.

 


تضمین بار تهران

-----22923647---88610856✅✔

کامیون   مخصوص    اثاث کشی

وانت       نیسان

کادر   مجرب     و   کار بلد

کارگران   مخصوص   برای    اثاث کشی

حمل    تخصصی    ساید بای ساد

حمل    مبلمان    کنسول      بوفه .    کلیه   وسائل   صحیح و سالم

خاور

کامیون       وانت     نیسان        کادر   مجرب

حمل    وسائل منزل    به کلیه نقاط 

حمل کالا داخل شهری   (تهران )  کلیه مناطق    با قیمت مناسب✔✅

حمل کالا به شهرستان   کلیه شهرستان ها     توسط کامیون های مخصوص شهرستان   همراه با دفترچه کار   و بارنامه بین شهری    و بیمه نامه

------------22923647

-----------22923647

----------88610856

---------44362537

بدون تعطیلی         شبانه روزی

 

کارگر ماهر اثاث کش    بدون ماشین درب  آدرس    ارسال میشود

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

 

                        856  610  88

                        47   36  92  22

 

      حمل     بار    و اثاث منزل

   حمل بار  و  لوازم   شرکت

    خاور     کامیون   وانت

  کلیه مناطق    قیمت   مناسب

 بسته   بند ی   حرفه ای  بار   و اثاثیه  منزل  

 حمل به کلیه مناطق تهران    انتقال ابر به  ❌شهرستان❌توسط کامیون های مصقف   و بزرگ   همراه  با   بیمه    و بارنامه   دولتی  بین   شهری

        22923647

       88610856

     44362537

 

     

      ❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎✔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

خاور

کامیون

وانت             22923647

                    88610856

کادر مجرب  کارگران ماهر

شرکت حمل اثاث منزل و لوازم اداری

حمل کالا  ب شهرستان 

        با سرویس VIP????????????????

همراه با بیمه نامه بار

بارنامه دولتی  دفترچه کار

حمل با تضمین کلیه وسایل ازقبیل  .ساید بای یاد.گاوصندوق. مبلمان.کنسول.جهیزیه عروس           (کارگران ماهر    و  کامیونهای مخصوص )

 

 

        22923647

 

       88610856

 

        47 36  92  22  ✔✔بدون تعطیلی 

ظریف    بادقت

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

 

 

 

 

 

 

 


تضمین بار تهران

     44362537

44362537

88610856

22923647

بسته بند ی حرفه ای

بسته بندی و حمل بار و  اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل لوازم  اداری

خاور

کامیون

وانت     نیسان

حمل کالا داخل شهری

حمل   کالا به کلیه شهرستان ها    با کامیون های  مخصوص مسقف  کانتینر فلزی    همراه با پتو

بیمه نامه بین   شهری   دفتر چه    کار

 

                 44362537

                 44362537

                88610856

                22923647

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎✔

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

    22923647

 

  22923647

 

 88610856

 

44362537

 

بسته بندی    حرفه ای

جابه جای    تخصیصی

بسته بند ی  و حمل بار   اثاث منزل    لوازم   شرکتی    توسط   کامیون های   مسقف   کانتینر های  موکت  کاری   شده    با ضمانت

حمل کالا   داخل   شهری   کلیه مناطق ❎قیمت مناسب❎

حمل  کالا به   کلیه شهرستان ها   تو سط کامیون های مخصوص  حمل   اثاثیه   به شهرستان   همراه با بارنامه بین شهری  و    بیمه نامه  بار

                22923647

 

               22923647

 

             88610856

 

           44362537

         بدون   تعطیلی

❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎✔


تصمین بار تهران

 

                        856  610  88

                        47   36  92  22

 

      حمل     بار    و اثاث منزل

   حمل بار  و  لوازم   شرکت

    خاور     کامیون   وانت

  کلیه مناطق    قیمت   مناسب

 بسته   بند ی   حرفه ای  بار   و اثاثیه  منزل  

 حمل به کلیه مناطق تهران    انتقال ابر به  ❌شهرستان❌توسط کامیون های مصقف   و بزرگ   همراه  با   بیمه    و بارنامه   دولتی  بین   شهری

        22923647

       88610856

     44362537

 

     

      ❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎✔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

     ظریف

۴۴۳۶۲۵۳۷.    با دقت

22923647

88610856

کامیون.     مخصوص برای.  اثاث کشی

خاور

وانت

نیسان

کادر مجرب     کارگران.  ماهر و با تجربه

حمل کالا داخل شهر

قیمت مناسب

حمل. کالا به شهرستان.  کلیه شهرستانها 

همراه بیمه نامه

بارنامه دولتی

دفترچه کار

44362537

22923647

88610856

شرکت حمل اثاث منزل 

بدون تعطیلی.     با ضمانت

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

    44362537

  88610856

22923647

  خاور      کامیون   وانت

بسته بندی    و حمل بار و اثاثیه منزل   توسط کادر مجرب

کارگران   ماهر و با تجربه

حمل بار داخل شهری    کلیه مناطق   قیمت مناسب

حمل بار   به کلیه  شهرستان ها   توسط کامیون های مخصوص   و مسقف   همراه  با   بارنامه  بین شهری    و بیمه نامه بار

بدون تعطیلی

44362537

44362537

88610856

22923647

شبانه روزی

❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎

❎❎✳✳✔


تصمین بار تهران

         44362537

 

         88610856

 

        22923647

 

      بسته بندی    و  حمل    بار  و اثاثیه منزل    جهیزیه عروس  با   ضمانت

  کامیون های   مسقف    و بزرگ     با کانتینرهای موکت کاری شده  پتو   و چیدمان   ماهرانه وسائل.

کارگران  حمل وسائل منزل   ماهر و با تجربه

حمل کالا  داخل  (تهران )کلیه مناطق

حمل کالا به شهرستان  کلیه شهرستان ها

                  44362537

 

              88610856

         22923647

 

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

    ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

                44362537

 

               44362537

             88610856

              88610856

              22923647

کامیون     خاور    وانت    نیسان

' کارگران  ماهر.     

بسته بندی  و حمل   بار  و اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل

حمل بار به کلیه  مناطق  تهران  قیمت مناسب

حمل بار  به کلیه شهرستان های  توسط  کامیون های مخصوص     

کارگران  ماهر و با تجربه  جهت  حمل  کلیه لوازم منزل (ساید  مبلمان  کنسول گاوصندوق . )

44362537

44362537

88610856

22923647

بدون تعطیلی      شبانه روزی

.

داخل  شهری

شهرستان 

❌❌❌❌

❌❌❌❌


تصمین بار تهران

 

۲۲۹۲۳۶۴۷   ظریف 

44362537بادقت

88610856

کادر ماهر

کارگران ماهر و کار بلد

داخل شهر      کلیه مناطق

حمل کالا ب شهرستان 

              سرویس VIp

همراه با بیمه نامه

و   بارنامه  بین شهریور

 

 

 

 

 

        44362537

 

شبانه‌روز 

 

 

 


تضمین بار تهران

بسته بندی  و حمل بار و اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل  لوازم شرکت ها  و ادارات

                کامیون

                وانت

               نیسان

      88610856

     88610856

   22923647

 22923647

کامیون های  مخصوص و مسقف   جهت جابه جای بار داخل شهر و شهرستان

حمل کالا به کلیه مناطق ❎قیمت مناسب❎

کارگران   ماهر    نسبت به کار    اثاث کشی

کامیون بزرگ  و  کانتینرهای مسقف  و موکت کاری   همراه با پتو

داخل شهر    کلیه مناطق

شهرستان کلیه شهرستان ها    همراه با بابرنامه بین شهری و بیمه نامه

                88610856

              88610856

          88610856

          22923647 

22923647❎❎❎❎❎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

بسته بندی  و حمل بار و اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل  لوازم شرکت ها  و ادارات

                کامیون

                وانت

               نیسان

      88610856

     88610856

   22923647

 22923647

کامیون های  مخصوص و مسقف   جهت جابه جای بار داخل شهر و شهرستان

حمل کالا به کلیه مناطق ❎قیمت مناسب❎

کارگران   ماهر    نسبت به کار    اثاث کشی

کامیون بزرگ  و  کانتینرهای مسقف  و موکت کاری   همراه با پتو

داخل شهر    کلیه مناطق

شهرستان کلیه شهرستان ها    همراه با بابرنامه بین شهری و بیمه نامه

                88610856

              88610856

          88610856

          22923647 

22923647❎❎❎❎❎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

44362537.  ظریف 

22923647 بادقت

88610856داخل شهر   و شهرستان

خاور.   کامیون.     وانت  نیسان

 

        سرویس ViP

کامیون   مخصوص  اثاث کشی

کادر  مجرب

کارگر مخصوص  برای اثاث کشی

حمل کالا ب شهرستان 

(۰۲۱۴۴۳۶۲۵۳۷  )

02122923647

02188610856

 

مجهزترین شرکت حمل و نابجای اثاثیه منزل و والا تجاری در تهران وکرج

شبانه روزی

 

بدون تعطیلی 

خاور وانت نیسان

44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف 02144362537 با دقت❌❌❌❌❌❌❌

داخلی شهر44362537شهرستانها????????????????

کادر مجرب 88610856کارگردان ماهر????????

           ???????????? 22923647????????????

بدون   تعطیلی

بسته بندی    حرفه اثاثیه منزل

بسته  بندی و حمل بار و اثاثیه منزل

حمل کالا  به  کلیه نقاط    کرج   و تهران    قیمت مناسب

حمل   کالا   به شهرستانها

کامیونت های  مخصوص   حمل   اثاثیه منزل  مسقف و بزرگان

خاور    کامیونت    وانت    نیسان

کارگردان ماهر در حمل وسائل منزل

حمل   تخصصی  ساید بای ساد مبلمان  بوفه  گاوصندوق. .    با ضمانت

 

 

کامیونت   مخصوص   جدید و تیز رو        برای حمل کالا

 

کارگر ان       ماهر❌❌


تضمین بار تهران

                    ظریف             ❌❌❌❌❌

            44362537

             22923647                 ❌❌❌❌❌❌❌

             88610856

                                              ❌❌❌❌✴❌❌❌

دقت    ظرافت     اطمینان

خاور

کامیون

وانت     نیسان

شرکت    حمل    کالا    و    اثاث منزل     جهیزیه   عروس.

بسته بندی حرفه ای   کالا

حمل   وانتقال   تخصیصی   وسایل منزل

کادر مجرب    کارگران   ماهر

حمل کالا داخل شهر     تخفیف   ویژه

حمل   کالا به  شهرستانها   توسط  کامیون های جدید و مجهز

  همراه   با  بیمه نامه

       بارنامه   دولتی    و   دفترچه   کار

               44362537

               22923647

               44362537

              88610856

بدون تعطیلی

شهر و شهرستان

44362537    با یک تماس   از بهترین   و به روز تربت خدمات  جابه جای کالا   و بسته بندی  برخور دار     شوید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

بسته بندی   و حمل بار و اثاثیه منزل

خاور

کامیون

وانت    نیسان   

               44362537

              44362537

              22923647

             88610856

????                              ????

کادر مجرب     پرسنل    وارد   و با تجربه    در   کار   اثاث کشی

کامیون های   مخصوص و   بزرگ     با کانتینر های موکت کاری شده    همراه  با پتو

کامیون حمل بار  داخل شهر  کلیه مناطق❎قیمت مناسب❎

کامیون   مخصوص حمل کالا به شهرستان همراه با بارنامه بین شهری   و دفترچه کار

      45362537

      22923647

      88610856

❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

⭐⭐⭐????بسته بندی    حرفه ای

حمل    و    جا به  جای    بار    و   اثاث منزل

کارگر    ماهر     جهت    حمل     کلیه   وسائل منزل و    صحیح و سالم

کامیون های    داخل   شهر     مخصوص

کامیون    برای    شهرستان     جدید و تیز رو    مجهز    همراه با   پتو   و وسایل    بسته بندی

  بیمه نامه بار     و برنامه   دولتی     برای   شهرستان

 

       44362537

 

     22923647

 

   88610856

 

 

بدون تعطیلی

شبانه روزی

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف  ↕↕↕↕  22923647↕

بادقت⬅⬅⬅⬅⬅88610856

    44362537

خاور     کامیون     کامیونت

کادر مجرب

کارگران ماهر↕

شرکت حمل اثاثیه منزل  و   لوازم اداری

      سرویسVIP

حمل کالا داخل شهر

حمل کالا ب شهرستان 

همراه با بیمه نامه

بارنامه بین شهری

وانت

نیسان

کامیون

مخصوص برای اثاثکشی

مسقف و بزرگ

کارگر اثاث کش ماهر

 

   22923647 ↕

 

  88610856↕

 

44362537↕

 

↕↕↕↕↕↕↕


تضمین بار تهران

⭐⭐⭐????بسته بندی    حرفه ای

حمل    و    جا به  جای    بار    و   اثاث منزل

کارگر    ماهر     جهت    حمل     کلیه   وسائل منزل و    صحیح و سالم

کامیون های    داخل   شهر     مخصوص

کامیون    برای    شهرستان     جدید و تیز رو    مجهز    همراه با   پتو   و وسایل    بسته بندی

  بیمه نامه بار     و برنامه   دولتی     برای   شهرستان

 

       44362537

 

     22923647

 

   88610856

 

 

بدون تعطیلی

شبانه روزی

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

 

 

     44362537 

شرکت حمل کالا   و اثاث منزل

خاور وانت  کامیون

کادر مجرب 

کارگران ماهر

حمل بار داخل شهر (تهران )

حمل  کالا  به شهرستان   با بیمه نامه بار

همراه با سرویسViP

 

44362537

22923647

88610856

 

بدون تعطیلی

 

حمل تخصصی  مبلمان  ساید بای ساد   گاوصندوق. کلیه وسایل منز 

 

 

 

 

         22923647ظریف

22923647 بادقت

44362537داخل شهر

88610856 شهرستان 

 

 

سرویس

ViP

 

 

تضمین بار تهران

 

                        856  610  88

                        47   36  92  22

 

      حمل     بار    و اثاث منزل

   حمل بار  و  لوازم   شرکت

    خاور     کامیون   وانت

  کلیه مناطق    قیمت   مناسب

 بسته   بند ی   حرفه ای  بار   و اثاثیه  منزل  

 حمل به کلیه مناطق تهران    انتقال ابر به  ❌شهرستان❌توسط کامیون های مصقف   و بزرگ   همراه  با   بیمه    و بارنامه   دولتی  بین   شهری

        22923647

       88610856

     44362537

 

     

      ❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎✔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

 

 

 

                                    22923647

                                    88610856

                                    44362537

خاور❎❎❎❎❎کامیون ❎❎❎❎وانت   کادر مجرب

کامیون های مخصوص   و بزرگ  

بسته   بندی   و حمل   بار و اثاثیه منزل

حمل  بار   داخل شهر

حمل بار به شهرستان ها

کارگران ماهر و   با تجربه   در حمل اثاثیه منزل (ساید   .گاوصندوق  .کنسول  .مبلمان .پیانو)

22923647

22923647

22923647

88610856

44362537

 

بدون تعطیلی

شبانه روزی

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

     ظریف

۴۴۳۶۲۵۳۷.    با دقت

22923647

88610856

کامیون.     مخصوص برای.  اثاث کشی

خاور

وانت

نیسان

کادر مجرب     کارگران.  ماهر و با تجربه

حمل کالا داخل شهر

قیمت مناسب

حمل. کالا به شهرستان.  کلیه شهرستانها 

همراه بیمه نامه

بارنامه دولتی

دفترچه کار

44362537

22923647

88610856

شرکت حمل اثاث منزل 

بدون تعطیلی.     با ضمانت

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

-------88610856ظریف

--------22923647با دقت

-------44362537داخل    شهر    و   شهرستان

(کامیون         وانت      خاور      نیسان )کادر مجرد    کارگران ماهر

 

بسته بندی

حمل    و   جابه جای کلیه لوازم   منزل      و    شرکت ها

حمل کالا داخل   شهر       قیمت   مناسب

حمل کالا به شهرستان با کامیون های مخصوص برای شهرستان

کارگران    ماهر   برای جابه جای وسائل منزل   صحیح و سالم

 

       88610856

     22923647

      44362537

 

بدون تعطیلی          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

44362537  ظریف    و   بادقت❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

22923647کامیونت    کامیونت  وانت   خاور       کادر مجرب

88610856داخلی شهر(تهران )    و   شهرستانها

بسته‌ بندی   و  حمل    بار  و اثاثیه منزل

حمل تخصصی  کلیه   وسائل منزل

حمل کالا  به کلیه نقاط (تهران )    ❌قیمت مناسب❌

حمل کالا   به   کلیه شهرستانها  ❌  توسط کامیون  مخصوص ❌   بزرگ و جادار    همراه  با بیمه نامه

کادر مجرد       کارگران ماهر و با تجربه    در حمل   وسائل منزل

44362537

22923647

88610856

شبانه روزی

بدون تعطیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف 02144362537 با دقت❌❌❌❌❌❌❌

داخلی شهر44362537شهرستانها????????????????

کادر مجرب 88610856کارگردان ماهر????????

           ???????????? 22923647????????????

بدون   تعطیلی

بسته بندی    حرفه اثاثیه منزل

بسته  بندی و حمل بار و اثاثیه منزل

حمل کالا  به  کلیه نقاط    کرج   و تهران    قیمت مناسب

حمل   کالا   به شهرستانها

کامیونت های  مخصوص   حمل   اثاثیه منزل  مسقف و بزرگان

خاور    کامیونت    وانت    نیسان

کارگردان ماهر در حمل وسائل منزل

حمل   تخصصی  ساید بای ساد مبلمان  بوفه  گاوصندوق. .    با ضمانت

 

 

کامیونت   مخصوص   جدید و تیز رو        برای حمل کالا

 

کارگر ان       ماهر❌❌


تضمین بار تهران

 

                        856  610  88

                        47   36  92  22

 

      حمل     بار    و اثاث منزل

   حمل بار  و  لوازم   شرکت

    خاور     کامیون   وانت

  کلیه مناطق    قیمت   مناسب

 بسته   بند ی   حرفه ای  بار   و اثاثیه  منزل  

 حمل به کلیه مناطق تهران    انتقال ابر به  ❌شهرستان❌توسط کامیون های مصقف   و بزرگ   همراه  با   بیمه    و بارنامه   دولتی  بین   شهری

        22923647

       88610856

     44362537

 

     

      ❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎✔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

خاور 

کامیون

وانت     نیسان

حمل   و بسته بندی ابر و اثاث منزل   توسط پرسنل   با تجربه

کامیون   حمل بار  داخل شهر (تهران )  کلیه مناطق  ❎قیمت مناسب❎

          22923647

           22923647

           88610856

        88610856

کامیون های  مخصوص   و بزرگ مخصوص حمل کالا به   شهرستان    کلیه   شهرستان ها

بدون تعطیلی     

کارگران ماهر جهت حمل     ساید    مبلمان کنسول   گاوصندوق   کلیه وسایل  با تضمین

   22923647

  22923647

88610856

❎❎❎✳✳

❎❎❎❎✳

❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

44362537.  ظریف 

22923647 بادقت

88610856داخل شهر   و شهرستان

خاور.   کامیون.     وانت  نیسان

 

        سرویس ViP

کامیون   مخصوص  اثاث کشی

کادر  مجرب

کارگر مخصوص  برای اثاث کشی

حمل کالا ب شهرستان 

(۰۲۱۴۴۳۶۲۵۳۷  )

02122923647

02188610856

 

مجهزترین شرکت حمل و نابجای اثاثیه منزل و والا تجاری در تهران وکرج

شبانه روزی

 

بدون تعطیلی 

خاور وانت نیسان

44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

⭐⭐⭐????

شرکت  حمل بار و اثاث منزل

بسته بندی حرفه ای کلیه وسایل منزل   و کالا های   اداری

حمل   و انتقال   کالا    توسط  کامیون های   مخصوص   اثاث کشی

جا به  جای   وسائل   توسط  کارگران   ماهر و   کار بلد

            88610856

           22923647

          44362537

 

حمل   کالا به  کلیه   مناطق   داخل   شهر (تهران) و اطراف    قیمت مناسب

حمل  کالا  به شهرستان  توسط کامیون های  مجهز و  مخصوص برای شهرستان  همراه با

    بیمه نامه    و    بارنامه   بین راهی

 بدون   تعطیلی

                88610856

               22923647

               44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

تضمین بار

بسته بندی  و حمل  اثاثیه منزل

حمل   و جابه جای   ابر و اثاثیه منزل   جهیزیه   عروس   و سایل آذری و شرکتی

حمل   کالا به کلیه مناطق   (تهران )   قیمت مناسب   کادر مجرب

حمل کالا به کلیه    شهرستان های    توسط   کامیون های بزرگ   و مخصوص  برای شهرستان  همراه   با دفترچه کار     بارنامه بین شهری     بیمه نامه    بار     با تضمین

--------------------22923647

-----------------22923647

---------------88610856

----------88610856

-------44362537

       خاور       کامیون     کامیونت 

وانت     نیسان

کادر مجرب        کارگر اثاث کشی ماهر و کار بدل

22923647           ---88610856

     بدون تعطیلی

داخل    شهری        و      شهرستان

 

 

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎✔

 

 

 

.

 

.


تصمین بار تهران

کامیون

خاور

دامن

کارگر ماهر.   و با تجربه

 

                  سرویسVIP

حمل کالا داخل شهر

قیمت مناسب

 

حمل بار به شهرستان 

همراه با بیمه نامه.   و بارنامه بین شهری

44362537

22923647

88610856

بدون تعطیلی 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

 

 

 

                                    22923647

                                    88610856

                                    44362537

خاور❎❎❎❎❎کامیون ❎❎❎❎وانت   کادر مجرب

کامیون های مخصوص   و بزرگ  

بسته   بندی   و حمل   بار و اثاثیه منزل

حمل  بار   داخل شهر

حمل بار به شهرستان ها

کارگران ماهر و   با تجربه   در حمل اثاثیه منزل (ساید   .گاوصندوق  .کنسول  .مبلمان .پیانو)

22923647

22923647

22923647

88610856

44362537

 

بدون تعطیلی

شبانه روزی

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

44362537.  ظریف 

22923647 بادقت

88610856داخل شهر   و شهرستان

خاور.   کامیون.     وانت  نیسان

 

        سرویس ViP

کامیون   مخصوص  اثاث کشی

کادر  مجرب

کارگر مخصوص  برای اثاث کشی

حمل کالا ب شهرستان 

(۰۲۱۴۴۳۶۲۵۳۷  )

02122923647

02188610856

 

مجهزترین شرکت حمل و نابجای اثاثیه منزل و والا تجاری در تهران وکرج

شبانه روزی

 

بدون تعطیلی 

خاور وانت نیسان

44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

⭐⭐⭐????

شرکت  حمل بار و اثاث منزل

بسته بندی حرفه ای کلیه وسایل منزل   و کالا های   اداری

حمل   و انتقال   کالا    توسط  کامیون های   مخصوص   اثاث کشی

جا به  جای   وسائل   توسط  کارگران   ماهر و   کار بلد

            88610856

           22923647

          44362537

 

حمل   کالا به  کلیه   مناطق   داخل   شهر (تهران) و اطراف    قیمت مناسب

حمل  کالا  به شهرستان  توسط کامیون های  مجهز و  مخصوص برای شهرستان  همراه با

    بیمه نامه    و    بارنامه   بین راهی

 بدون   تعطیلی

                88610856

               22923647

               44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

خاور

کامیون

وانت             22923647

                    88610856

کادر مجرب  کارگران ماهر

شرکت حمل اثاث منزل و لوازم اداری

حمل کالا  ب شهرستان 

        با سرویس VIP????????????????

همراه با بیمه نامه بار

بارنامه دولتی  دفترچه کار

حمل با تضمین کلیه وسایل ازقبیل  .ساید بای یاد.گاوصندوق. مبلمان.کنسول.جهیزیه عروس           (کارگران ماهر    و  کامیونهای مخصوص )

 

 

        22923647

 

       88610856

 

        47 36  92  22  ✔✔بدون تعطیلی 

ظریف    بادقت

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

 

 

 

 

 

 

 


تضمین بار تهران

ظریف                 

شرکت.  حمل اثاث منزل

44362537❌❌❌❌❌❌❌

22923647❌❌❌❌❌❌❌

88610856❌❌❌❌❌❌

 
   

دقت

اطمینان.         داخل شهر تهران.   قیمت مناسب

کامیون مخصوص                     حمل کالا به شهرستان  همراه بیمه نامه.بارنامه دولتی

    وانت  نیسان

    کادر مجرب

کارگران.   ماهر    و کار بلد

44362537

22923647

88610856


تضمین بار تهران

 

 

 

                                    22923647

                                    88610856

                                    44362537

خاور❎❎❎❎❎کامیون ❎❎❎❎وانت   کادر مجرب

کامیون های مخصوص   و بزرگ  

بسته   بندی   و حمل   بار و اثاثیه منزل

حمل  بار   داخل شهر

حمل بار به شهرستان ها

کارگران ماهر و   با تجربه   در حمل اثاثیه منزل (ساید   .گاوصندوق  .کنسول  .مبلمان .پیانو)

22923647

22923647

22923647

88610856

44362537

 

بدون تعطیلی

شبانه روزی

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

44362537  ظریف    و   بادقت❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

22923647کامیونت    کامیونت  وانت   خاور       کادر مجرب

88610856داخلی شهر(تهران )    و   شهرستانها

بسته‌ بندی   و  حمل    بار  و اثاثیه منزل

حمل تخصصی  کلیه   وسائل منزل

حمل کالا  به کلیه نقاط (تهران )    ❌قیمت مناسب❌

حمل کالا   به   کلیه شهرستانها  ❌  توسط کامیون  مخصوص ❌   بزرگ و جادار    همراه  با بیمه نامه

کادر مجرد       کارگران ماهر و با تجربه    در حمل   وسائل منزل

44362537

22923647

88610856

شبانه روزی

بدون تعطیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

 

 

 

                                    22923647

                                    88610856

                                    44362537

خاور❎❎❎❎❎کامیون ❎❎❎❎وانت   کادر مجرب

کامیون های مخصوص   و بزرگ  

بسته   بندی   و حمل   بار و اثاثیه منزل

حمل  بار   داخل شهر

حمل بار به شهرستان ها

کارگران ماهر و   با تجربه   در حمل اثاثیه منزل (ساید   .گاوصندوق  .کنسول  .مبلمان .پیانو)

22923647

22923647

22923647

88610856

44362537

 

بدون تعطیلی

شبانه روزی

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

44362537  ظریف    و   بادقت❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

22923647کامیونت    کامیونت  وانت   خاور       کادر مجرب

88610856داخلی شهر(تهران )    و   شهرستانها

بسته‌ بندی   و  حمل    بار  و اثاثیه منزل

حمل تخصصی  کلیه   وسائل منزل

حمل کالا  به کلیه نقاط (تهران )    ❌قیمت مناسب❌

حمل کالا   به   کلیه شهرستانها  ❌  توسط کامیون  مخصوص ❌   بزرگ و جادار    همراه  با بیمه نامه

کادر مجرد       کارگران ماهر و با تجربه    در حمل   وسائل منزل

44362537

22923647

88610856

شبانه روزی

بدون تعطیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف 47 36 92 22

با دقت 88610856

 

بسته بندی حرفه ای  کالا    وسائل منزل

حمل   با ضمانت  کلیه وسایل

       کارگران ماهر

شرکت حمل  اثاثیه منزل   حمل بار و کالا    اداری

حمل تخصصی مبلمان کنسول  ساید بای یاد گاوصندوق.

کامیون   مخصوص  برای اثاث کشی      مسقف  کانتینر موکت کاری

حمل   کالا   داخل شهر کلیه مناطق    قیمت مناسب

حمل کالا به  شهرستان   توسط کامیون های جدید و مخصوص برای شهرستان

همراه با بیمه نامه   و دفترچه کار(بارنامه دین راهی)

       22923647

      88610856

     44362537

 

کلیه   نقاط     بدون تعطیلی

خاور    کامیون   کامیونت     

   وانت    نیسان

کادر مجرد    کارگر  ماهر

22923647

با یک تماس  از بهترین خدمات

حمل  کالا برخوردار شوید

 

 

 

 

.

 


تضمین بار تهران

⭐⭐⭐????

شرکت  حمل بار و اثاث منزل

بسته بندی حرفه ای کلیه وسایل منزل   و کالا های   اداری

حمل   و انتقال   کالا    توسط  کامیون های   مخصوص   اثاث کشی

جا به  جای   وسائل   توسط  کارگران   ماهر و   کار بلد

            88610856

           22923647

          44362537

 

حمل   کالا به  کلیه   مناطق   داخل   شهر (تهران) و اطراف    قیمت مناسب

حمل  کالا  به شهرستان  توسط کامیون های  مجهز و  مخصوص برای شهرستان  همراه با

    بیمه نامه    و    بارنامه   بین راهی

 بدون   تعطیلی

                88610856

               22923647

               44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

 

بسته  بندی     حمل    و جابه جای

بار   و   اثاثیه منزل .شرکت ها

خاور  کامیون  وانت

88610856

 

22923647

⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛

شبانه   روزی  بدون  تعطیلی

کارگر جهت   بسته بندی     همراه با لوازم بسته بندی

کامیون   مخصوص    برای شهرستان

کامیون مصقف     و   فلزی    همراه  با پتو

88610856

22923647


تصمین بار تهران

44362537.  ظریف 

22923647 بادقت

88610856داخل شهر   و شهرستان

خاور.   کامیون.     وانت  نیسان

 

        سرویس ViP

کامیون   مخصوص  اثاث کشی

کادر  مجرب

کارگر مخصوص  برای اثاث کشی

حمل کالا ب شهرستان 

(۰۲۱۴۴۳۶۲۵۳۷  )

02122923647

02188610856

 

مجهزترین شرکت حمل و نابجای اثاثیه منزل و والا تجاری در تهران وکرج

شبانه روزی

 

بدون تعطیلی 

خاور وانت نیسان

44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

 

                        856  610  88

                        47   36  92  22

 

      حمل     بار    و اثاث منزل

   حمل بار  و  لوازم   شرکت

    خاور     کامیون   وانت

  کلیه مناطق    قیمت   مناسب

 بسته   بند ی   حرفه ای  بار   و اثاثیه  منزل  

 حمل به کلیه مناطق تهران    انتقال ابر به  ❌شهرستان❌توسط کامیون های مصقف   و بزرگ   همراه  با   بیمه    و بارنامه   دولتی  بین   شهری

        22923647

       88610856

     44362537

 

     

      ❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎✔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

کامیون

خاور

دامن

کارگر ماهر.   و با تجربه

 

                  سرویسVIP

حمل کالا داخل شهر

قیمت مناسب

 

حمل بار به شهرستان 

همراه با بیمه نامه.   و بارنامه بین شهری

44362537

22923647

88610856

بدون تعطیلی 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

بسته بندی و حمل   بار    وسائل منزل   

حمل کالا به کلیه مناطق   

حمل کالا به شهرستان

کامیون های  مسقف  و کانتینرهای موکت کاری شده  همراه با پتو 

کامیون جهت انقال  اثاثیه منزل به شهرستان همراه با  بیمه نامه و بارنامه بین شهری

                44362537

 

                88610856

               22923647

   بدون تعطیلی   در اسرع  وقت

 

قیمت مناسب

کادر مجرب

کارگران ماهر  در کار اثاث کشی

❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

بسته بندی

بسته بندی   و حمل  لوازم منزل

بسته بندی و حمل   لوازم منزل  داخل شهری کلیه مناطق (تهران ) قیمت مناسب

بسته بندی و حمل کلیه کالا ها   (لوازم منزل  وسائل اداری )به شهرستان   توسط کامیون های  بزرگ ومسقف    همراه با  دفترچه  کار  و بارنامه  بین شهری

خاور

   کامیون

  وانت    نیسان

---------22923647

----------22923647

----------88610856

 

بدون   تعطیلی     

 

❌❌✔


تصمین بار تهران

ظریف                 

شرکت.  حمل اثاث منزل

44362537❌❌❌❌❌❌❌

22923647❌❌❌❌❌❌❌

88610856❌❌❌❌❌❌

 
   

دقت

اطمینان.         داخل شهر تهران.   قیمت مناسب

کامیون مخصوص                     حمل کالا به شهرستان  همراه بیمه نامه.بارنامه دولتی

    وانت  نیسان

    کادر مجرب

کارگران.   ماهر    و کار بلد

44362537

22923647

88610856


تضمین بار تهران

     ظریف

۴۴۳۶۲۵۳۷.    با دقت

22923647

88610856

کامیون.     مخصوص برای.  اثاث کشی

خاور

وانت

نیسان

کادر مجرب     کارگران.  ماهر و با تجربه

حمل کالا داخل شهر

قیمت مناسب

حمل. کالا به شهرستان.  کلیه شهرستانها 

همراه بیمه نامه

بارنامه دولتی

دفترچه کار

44362537

22923647

88610856

شرکت حمل اثاث منزل 

بدون تعطیلی.     با ضمانت

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

خاور

کامیون

وانت             22923647

                    88610856

کادر مجرب  کارگران ماهر

شرکت حمل اثاث منزل و لوازم اداری

حمل کالا  ب شهرستان 

        با سرویس VIP????????????????

همراه با بیمه نامه بار

بارنامه دولتی  دفترچه کار

حمل با تضمین کلیه وسایل ازقبیل  .ساید بای یاد.گاوصندوق. مبلمان.کنسول.جهیزیه عروس           (کارگران ماهر    و  کامیونهای مخصوص )

 

 

        22923647

 

       88610856

 

        47 36  92  22  ✔✔بدون تعطیلی 

ظریف    بادقت

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

 

 

 

 

 

 

 


تضمین بار تهران

ظریف 47 36 92 22

با دقت 88610856

 

بسته بندی حرفه ای  کالا    وسائل منزل

حمل   با ضمانت  کلیه وسایل

       کارگران ماهر

شرکت حمل  اثاثیه منزل   حمل بار و کالا    اداری

حمل تخصصی مبلمان کنسول  ساید بای یاد گاوصندوق.

کامیون   مخصوص  برای اثاث کشی      مسقف  کانتینر موکت کاری

حمل   کالا   داخل شهر کلیه مناطق    قیمت مناسب

حمل کالا به  شهرستان   توسط کامیون های جدید و مخصوص برای شهرستان

همراه با بیمه نامه   و دفترچه کار(بارنامه دین راهی)

       22923647

      88610856

     44362537

 

کلیه   نقاط     بدون تعطیلی

خاور    کامیون   کامیونت     

   وانت    نیسان

کادر مجرد    کارگر  ماهر

22923647

با یک تماس  از بهترین خدمات

حمل  کالا برخوردار شوید

 

 

 

 

.

 


تضمین بار تهران

⭐⭐⭐????

44362537

22923647

88610856      داخل شهر      و   شهرستان

بسته بندی  حرفه ای

حمل  بار  و اثاث  منزل

حمل   بار داخل   شهر   توسط   کامیون    و   کارگران   ماهر   

حمل   کالا به   شهرستان    توسط کامیون    مخصوص  اثاث کشی    همراه  با   دفترچه کار  

            و   بیمه   نامه     و بار نامه   دولتی

                         44362537⬜⬜

 

   حمل   تخصصی    مبلمان   کنسول       ساید    گاوصندوق   و کلیه وسایل منزل   توسط  کارگران ماهر   و با تجربه

 سرویس   دهی   به   کلیه   مناطق   تهران   و اطراف

بدون    تعطیلی      با   ضمانت

 

             44362537

             22923647

               88610856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

⭐⭐⭐????بسته بندی    حرفه ای

حمل    و    جا به  جای    بار    و   اثاث منزل

کارگر    ماهر     جهت    حمل     کلیه   وسائل منزل و    صحیح و سالم

کامیون های    داخل   شهر     مخصوص

کامیون    برای    شهرستان     جدید و تیز رو    مجهز    همراه با   پتو   و وسایل    بسته بندی

  بیمه نامه بار     و برنامه   دولتی     برای   شهرستان

 

       44362537

 

     22923647

 

   88610856

 

 

بدون تعطیلی

شبانه روزی

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

بسته   بندی

حمل   و   جابه جای     اثاثیه منزل    و   شرکت ها

کامیون     مجهز     و    بزرگ

22923647

88610856

 

 

کلیه  مناطق       قیمت  مناسب

کادر     مجرب    و با تجربه

 

22923647

88610856

 

خاور

کامیون

وانت         نیسان

 

حمل  بار    به   کلیه    شهرستان ها

 

 

---------------------

----------

-----؛؛-


تصمین بار تهران

بسته   بندی ❌❌❌❌❌❌❌❌❌

بسته بندی حرفه   بار   و   اثاث منزل  منزل

ظریف22923647بادقت❌❌❌❌❌❌❌

شهر 88610856شهرستان

کامیون 44362537وانت

حمل    تخصصی  کلیه   وسائل   منزل   (ساید بای ساد .مبلمان   کنسول   گاوصندوق. . )

حمل کالا  داخل  شهر کلیه   مناطق (تهران )   قیمت   مناسب

حمل   کالا   به شهرستان     کلیه شهرستان ها     توسط   کامیون های   مخصوص   برای شهرستان  بزرگ    و مسقف       همراه   با پتو   و  وسائل بسته بندی

بیمه نامه   بار        بارنامه بین شهری

مادر    ماهر    و  مجرب

کارگران    ماهر در     حمل اثاثیه منزل     لوازم اداری

22923647✴

88610856

44362537❌

 

بدون   تعطیلی         شبانه روزی

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

خاور 

کامیون

وانت     نیسان

حمل   و بسته بندی ابر و اثاث منزل   توسط پرسنل   با تجربه

کامیون   حمل بار  داخل شهر (تهران )  کلیه مناطق  ❎قیمت مناسب❎

          22923647

           22923647

           88610856

        88610856

کامیون های  مخصوص   و بزرگ مخصوص حمل کالا به   شهرستان    کلیه   شهرستان ها

بدون تعطیلی     

کارگران ماهر جهت حمل     ساید    مبلمان کنسول   گاوصندوق   کلیه وسایل  با تضمین

   22923647

  22923647

88610856

❎❎❎✳✳

❎❎❎❎✳

❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

                    ظریف             ❌❌❌❌❌

            44362537

             22923647                 ❌❌❌❌❌❌❌

             88610856

                                              ❌❌❌❌✴❌❌❌

دقت    ظرافت     اطمینان

خاور

کامیون

وانت     نیسان

شرکت    حمل    کالا    و    اثاث منزل     جهیزیه   عروس.

بسته بندی حرفه ای   کالا

حمل   وانتقال   تخصیصی   وسایل منزل

کادر مجرب    کارگران   ماهر

حمل کالا داخل شهر     تخفیف   ویژه

حمل   کالا به  شهرستانها   توسط  کامیون های جدید و مجهز

  همراه   با  بیمه نامه

       بارنامه   دولتی    و   دفترچه   کار

               44362537

               22923647

               44362537

              88610856

بدون تعطیلی

شهر و شهرستان

44362537    با یک تماس   از بهترین   و به روز تربت خدمات  جابه جای کالا   و بسته بندی  برخور دار     شوید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

     44362537

44362537

88610856

22923647

بسته بند ی حرفه ای

بسته بندی و حمل بار و  اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل لوازم  اداری

خاور

کامیون

وانت     نیسان

حمل کالا داخل شهری

حمل   کالا به کلیه شهرستان ها    با کامیون های  مخصوص مسقف  کانتینر فلزی    همراه با پتو

بیمه نامه بین   شهری   دفتر چه    کار

 

                 44362537

                 44362537

                88610856

                22923647

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎✔

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

ظریف  ↕↕↕↕  22923647↕

بادقت⬅⬅⬅⬅⬅88610856

    44362537

خاور     کامیون     کامیونت

کادر مجرب

کارگران ماهر↕

شرکت حمل اثاثیه منزل  و   لوازم اداری

      سرویسVIP

حمل کالا داخل شهر

حمل کالا ب شهرستان 

همراه با بیمه نامه

بارنامه بین شهری

وانت

نیسان

کامیون

مخصوص برای اثاثکشی

مسقف و بزرگ

کارگر اثاث کش ماهر

 

   22923647 ↕

 

  88610856↕

 

44362537↕

 

↕↕↕↕↕↕↕


تضمین بار تهران

 

خاور

کامیون

وانت

88610856

22923647

بسته بندی    و جابه جای   اثاثیه منزل   و شرکت ها

داخل شهر  و شهرستان

کارگران ماهر  و با تجربه

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔

↔↔↔↔↔↔↔↔↔◀↔↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-


تصمین بار تهران

ظریف      با دقت

شرکت حمل اثاثیه منزل  و شرکت ها

کامیون مخصوص    خاور    نیسان

کادر مجرب و کار بلد????????????????????

    22923647????????????????????????

   22923647????????????????????????????

   88610856

بسته بند ی

حمل وسایل داخل   شهر    و   شهرستان

جابه جای   تخصصی کلیه وسایل منزل و ادارات

کارگرا ن   ماهر در اثاث کشی

کامیون مخصوص برای شهرستان

 

 

 

 

       22923647

       88610856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

????????????????????????????????????

بسته بندی  و حمل بار و اثاث منزل

حمل  کلیه   وسائل منزل

(ساید بای ساد   مبلمان   کنسول  گاوصندوق. )

       کادر مجرد   کارگران   ماهر و با تجربه

 

  44362537

22923647

88610856

خاور      کامیون      وانت

کامیون های مخصوص   برای   اثاث کشی    مسقف  و   بزرگ

کامیون    مجهز برای انقال بار   داخل شهر    قیمت مناسب

کامیون      مجهز   برای    انتقال    کالا   به   شهرستان

کارگران    ماهر   و   با   تجربه

داخل شهر   و   شهرستان

44362537????????????

22923647????????????

88610856    ????????

 

بدون تعطیلی      شبانه روزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف 47 36 92 22

با دقت 88610856

 

بسته بندی حرفه ای  کالا    وسائل منزل

حمل   با ضمانت  کلیه وسایل

       کارگران ماهر

شرکت حمل  اثاثیه منزل   حمل بار و کالا    اداری

حمل تخصصی مبلمان کنسول  ساید بای یاد گاوصندوق.

کامیون   مخصوص  برای اثاث کشی      مسقف  کانتینر موکت کاری

حمل   کالا   داخل شهر کلیه مناطق    قیمت مناسب

حمل کالا به  شهرستان   توسط کامیون های جدید و مخصوص برای شهرستان

همراه با بیمه نامه   و دفترچه کار(بارنامه دین راهی)

       22923647

      88610856

     44362537

 

کلیه   نقاط     بدون تعطیلی

خاور    کامیون   کامیونت     

   وانت    نیسان

کادر مجرد    کارگر  ماهر

22923647

با یک تماس  از بهترین خدمات

حمل  کالا برخوردار شوید

 

 

 

 

.

 


تضمین بار تهران

 

۲۲۹۲۳۶۴۷   ظریف 

44362537بادقت

88610856

کادر ماهر

کارگران ماهر و کار بلد

داخل شهر      کلیه مناطق

حمل کالا ب شهرستان 

              سرویس VIp

همراه با بیمه نامه

و   بارنامه  بین شهریور

 

 

 

 

 

        44362537

 

شبانه‌روز 

 

 

 


تضمین بار تهران

     ظریف

۴۴۳۶۲۵۳۷.    با دقت

22923647

88610856

کامیون.     مخصوص برای.  اثاث کشی

خاور

وانت

نیسان

کادر مجرب     کارگران.  ماهر و با تجربه

حمل کالا داخل شهر

قیمت مناسب

حمل. کالا به شهرستان.  کلیه شهرستانها 

همراه بیمه نامه

بارنامه دولتی

دفترچه کار

44362537

22923647

88610856

شرکت حمل اثاث منزل 

بدون تعطیلی.     با ضمانت

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

 

 

 

                                    22923647

                                    88610856

                                    44362537

خاور❎❎❎❎❎کامیون ❎❎❎❎وانت   کادر مجرب

کامیون های مخصوص   و بزرگ  

بسته   بندی   و حمل   بار و اثاثیه منزل

حمل  بار   داخل شهر

حمل بار به شهرستان ها

کارگران ماهر و   با تجربه   در حمل اثاثیه منزل (ساید   .گاوصندوق  .کنسول  .مبلمان .پیانو)

22923647

22923647

22923647

88610856

44362537

 

بدون تعطیلی

شبانه روزی

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

 

 

 

                                    22923647

                                    88610856

                                    44362537

خاور❎❎❎❎❎کامیون ❎❎❎❎وانت   کادر مجرب

کامیون های مخصوص   و بزرگ  

بسته   بندی   و حمل   بار و اثاثیه منزل

حمل  بار   داخل شهر

حمل بار به شهرستان ها

کارگران ماهر و   با تجربه   در حمل اثاثیه منزل (ساید   .گاوصندوق  .کنسول  .مبلمان .پیانو)

22923647

22923647

22923647

88610856

44362537

 

بدون تعطیلی

شبانه روزی

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

44362537

88610856

22923647

اثاث   کشی

بسته بندی

حمل  نقل   کالا

بسته بندی   و   حمل   بار   و اثاثیه   منزل

بسته بندی  و    حمل    وسایل شرکتی

حمل تخصصی سای بای ساید   گاوصندوق

44362537

88610856

22923647

کارگر   ماهر  و با تجربه

با   تضمین

کادر مجرب   و  کار بلد   در   کار    حمل   وسایل    و  اثاث منزل   جهیزیه   عروس

کامیون های   مخصوص    داخل شهری

کامیون    مجهز   و   مخصوص شهرستان  همراه  با دفترچه   کار   پایانه   حمل   بار شهرستان

بیمه   نامه   و   بارنامه   دولتی

بدون تعطیلی

44362537

88610856

22923647

شبانه   روزی

با یک تماس   از  بهترین  خدمات   حمل ونقل   کالا   بهرمند باشید

----------------------------؛-؛------------------------------------


تصمین بار تهران

                    ظریف             ❌❌❌❌❌

            44362537

             22923647                 ❌❌❌❌❌❌❌

             88610856

                                              ❌❌❌❌✴❌❌❌

دقت    ظرافت     اطمینان

خاور

کامیون

وانت     نیسان

شرکت    حمل    کالا    و    اثاث منزل     جهیزیه   عروس.

بسته بندی حرفه ای   کالا

حمل   وانتقال   تخصیصی   وسایل منزل

کادر مجرب    کارگران   ماهر

حمل کالا داخل شهر     تخفیف   ویژه

حمل   کالا به  شهرستانها   توسط  کامیون های جدید و مجهز

  همراه   با  بیمه نامه

       بارنامه   دولتی    و   دفترچه   کار

               44362537

               22923647

               44362537

              88610856

بدون تعطیلی

شهر و شهرستان

44362537    با یک تماس   از بهترین   و به روز تربت خدمات  جابه جای کالا   و بسته بندی  برخور دار     شوید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

44362537

88610856

22923647

اثاث   کشی

بسته بندی

حمل  نقل   کالا

بسته بندی   و   حمل   بار   و اثاثیه   منزل

بسته بندی  و    حمل    وسایل شرکتی

حمل تخصصی سای بای ساید   گاوصندوق

44362537

88610856

22923647

کارگر   ماهر  و با تجربه

با   تضمین

کادر مجرب   و  کار بلد   در   کار    حمل   وسایل    و  اثاث منزل   جهیزیه   عروس

کامیون های   مخصوص    داخل شهری

کامیون    مجهز   و   مخصوص شهرستان  همراه  با دفترچه   کار   پایانه   حمل   بار شهرستان

بیمه   نامه   و   بارنامه   دولتی

بدون تعطیلی

44362537

88610856

22923647

شبانه   روزی

با یک تماس   از  بهترین  خدمات   حمل ونقل   کالا   بهرمند باشید

----------------------------؛-؛------------------------------------


تصمین بار تهران

    ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

                44362537

 

               44362537

             88610856

              88610856

              22923647

کامیون     خاور    وانت    نیسان

' کارگران  ماهر.     

بسته بندی  و حمل   بار  و اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل

حمل بار به کلیه  مناطق  تهران  قیمت مناسب

حمل بار  به کلیه شهرستان های  توسط  کامیون های مخصوص     

کارگران  ماهر و با تجربه  جهت  حمل  کلیه لوازم منزل (ساید  مبلمان  کنسول گاوصندوق . )

44362537

44362537

88610856

22923647

بدون تعطیلی      شبانه روزی

.

داخل  شهری

شهرستان 

❌❌❌❌

❌❌❌❌


تصمین بار تهران

 

خاور

کامیون

وانت

88610856

22923647

بسته بندی    و جابه جای   اثاثیه منزل   و شرکت ها

داخل شهر  و شهرستان

کارگران ماهر  و با تجربه

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔

↔↔↔↔↔↔↔↔↔◀↔↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-


تصمین بار تهران

 

خاور

کامیون

وانت

88610856

22923647

بسته بندی    و جابه جای   اثاثیه منزل   و شرکت ها

داخل شهر  و شهرستان

کارگران ماهر  و با تجربه

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔

↔↔↔↔↔↔↔↔↔◀↔↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-


تصمین بار تهران

خاور     کامیون   وانت

کارگران   ماهر

22823647

88610856

44362537

حمل بار و اثاثیه منزل

حمل بار داخل شهر(تهران) قیمت مناسب

حمل بار به شهرستانها

کامیون های مخصوص برای اثاث کشی

کادر مجرب و با تجربه

ظریف 22923647

بادقت88610856

 

حمل تخصصی کلیه وسایل منزل

(ساید  گاوصندوق  مبلمان  کنسول)

بدون تعطیلی

 

 

 

22923647

22923647

88610856

88610856

44362537

 

 

 

.


تضمین بار تهران

44362537  ظریف    و   بادقت❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

22923647کامیونت    کامیونت  وانت   خاور       کادر مجرب

88610856داخلی شهر(تهران )    و   شهرستانها

بسته‌ بندی   و  حمل    بار  و اثاثیه منزل

حمل تخصصی  کلیه   وسائل منزل

حمل کالا  به کلیه نقاط (تهران )    ❌قیمت مناسب❌

حمل کالا   به   کلیه شهرستانها  ❌  توسط کامیون  مخصوص ❌   بزرگ و جادار    همراه  با بیمه نامه

کادر مجرد       کارگران ماهر و با تجربه    در حمل   وسائل منزل

44362537

22923647

88610856

شبانه روزی

بدون تعطیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف                 

شرکت.  حمل اثاث منزل

44362537❌❌❌❌❌❌❌

22923647❌❌❌❌❌❌❌

88610856❌❌❌❌❌❌

 
   

دقت

اطمینان.         داخل شهر تهران.   قیمت مناسب

کامیون مخصوص                     حمل کالا به شهرستان  همراه بیمه نامه.بارنامه دولتی

    وانت  نیسان

    کادر مجرب

کارگران.   ماهر    و کار بلد

44362537

22923647

88610856


تضمین بار تهران

22923646

88610856

44362537

خاور   وانت کامیون

کارگران ماهر وبا تجربه 

باتضمین

شهر و شهرستان

کارگر ماهر بدون ماشین  در محل ارسال میشود

22923647

88610856

44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

        بسته بندی  حرفه ای

حمل  و  جابه جای  بار   و اثاثیه منزل

حمل و جابه جای  لوازم  اداری  و شرکت ها

بسته بندی  و حمل   کلیه وسایل منزل  توسط کادر مجرب    و کار  بلد

حمل   کالا   به کلیه مناطق  (تهران )قیمت مناسب✔

حمل کالا به کلیه شهرستان  توسط کامیون  بزرگ و مخصوص    همراه با پتو   و   دیوا کانتینر موکت کاری شده       بیمه نامه بار   و بارنامه بین شهری

                      22923647

                      22923647

                      88610856

                     88610856

                    44362537

 

       بدون تعطیلی

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

     44362537---------------

 

   44362537---------------

 

    22923647-------------

   22923647------------

کامیون        خاور        .وانت      .نیسان         .کارگران  اثاث کش ماهر

بسته   بندی   حرفه ای

حمل   تخصصی کلیه وسایل  منزل     (ساید   مبلمان   بوفه   کنسول    گاوصندوق . )

حمل    کالا   داخل    شهر    کلیه    مناطق   (   قیمت   مناسب)

حمل    کالا   به     شهرستان    توسط    کامیون   های    مخصوص   و بزرگ    همراه   با   بیمه   نامه    و   بارنامه   بین   راهی

????44362537????22923647????88610856

بدون   تعطیلی           شبانه روزی

 

❎❎❎❎✔


تصمین بار تهران

44362537  ظریف    و   بادقت❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

22923647کامیونت    کامیونت  وانت   خاور       کادر مجرب

88610856داخلی شهر(تهران )    و   شهرستانها

بسته‌ بندی   و  حمل    بار  و اثاثیه منزل

حمل تخصصی  کلیه   وسائل منزل

حمل کالا  به کلیه نقاط (تهران )    ❌قیمت مناسب❌

حمل کالا   به   کلیه شهرستانها  ❌  توسط کامیون  مخصوص ❌   بزرگ و جادار    همراه  با بیمه نامه

کادر مجرد       کارگران ماهر و با تجربه    در حمل   وسائل منزل

44362537

22923647

88610856

شبانه روزی

بدون تعطیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

خاور

کامیون

وانت             22923647

                    88610856

کادر مجرب  کارگران ماهر

شرکت حمل اثاث منزل و لوازم اداری

حمل کالا  ب شهرستان 

        با سرویس VIP????????????????

همراه با بیمه نامه بار

بارنامه دولتی  دفترچه کار

حمل با تضمین کلیه وسایل ازقبیل  .ساید بای یاد.گاوصندوق. مبلمان.کنسول.جهیزیه عروس           (کارگران ماهر    و  کامیونهای مخصوص )

 

 

        22923647

 

       88610856

 

        47 36  92  22  ✔✔بدون تعطیلی 

ظریف    بادقت

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

 

 

 

 

 

 

 


تضمین بار تهران

ظریف 02144362537 با دقت❌❌❌❌❌❌❌

داخلی شهر44362537شهرستانها????????????????

کادر مجرب 88610856کارگردان ماهر????????

           ???????????? 22923647????????????

بدون   تعطیلی

بسته بندی    حرفه اثاثیه منزل

بسته  بندی و حمل بار و اثاثیه منزل

حمل کالا  به  کلیه نقاط    کرج   و تهران    قیمت مناسب

حمل   کالا   به شهرستانها

کامیونت های  مخصوص   حمل   اثاثیه منزل  مسقف و بزرگان

خاور    کامیونت    وانت    نیسان

کارگردان ماهر در حمل وسائل منزل

حمل   تخصصی  ساید بای ساد مبلمان  بوفه  گاوصندوق. .    با ضمانت

 

 

کامیونت   مخصوص   جدید و تیز رو        برای حمل کالا

 

کارگر ان       ماهر❌❌


تضمین بار تهران

----------44362537

----------44362537

----------22923647

----------88610856

   خاور  کامیون وانت

بسته بندی  و حمل  بار  و اثاثیه  منزل

بسته بندی  و حمل  اثاثیه منزل   داخلی  شهر  کلیه مناطق (تهران )  قیمت مناسب

بسته بندی   و حمل   کالا    اثاثیه منزل    به  کلیه   شهرستانها   ها   

بارگیری   و تخلیه    اثاثیه   منزل    توسط  کارگران   اثاثیه  کشی   ماهر

کامیونهای  های  مخصوص   حمل کالا   و اثاثیه منزل   همراهی   با   پتو    و   دیوار  کانتینر   موکت   کاری    شده  ✔

-----44362537

----44362537

---22923647

----88610856


تصمین بار تهران

ظریف 47 36 92 22

با دقت 88610856

 

بسته بندی حرفه ای  کالا    وسائل منزل

حمل   با ضمانت  کلیه وسایل

       کارگران ماهر

شرکت حمل  اثاثیه منزل   حمل بار و کالا    اداری

حمل تخصصی مبلمان کنسول  ساید بای یاد گاوصندوق.

کامیون   مخصوص  برای اثاث کشی      مسقف  کانتینر موکت کاری

حمل   کالا   داخل شهر کلیه مناطق    قیمت مناسب

حمل کالا به  شهرستان   توسط کامیون های جدید و مخصوص برای شهرستان

همراه با بیمه نامه   و دفترچه کار(بارنامه دین راهی)

       22923647

      88610856

     44362537

 

کلیه   نقاط     بدون تعطیلی

خاور    کامیون   کامیونت     

   وانت    نیسان

کادر مجرد    کارگر  ماهر

22923647

با یک تماس  از بهترین خدمات

حمل  کالا برخوردار شوید

 

 

 

 

.

 


تضمین بار تهران

-------88610856ظریف

--------22923647با دقت

-------44362537داخل    شهر    و   شهرستان

(کامیون         وانت      خاور      نیسان )کادر مجرد    کارگران ماهر

 

بسته بندی

حمل    و   جابه جای کلیه لوازم   منزل      و    شرکت ها

حمل کالا داخل   شهر       قیمت   مناسب

حمل کالا به شهرستان با کامیون های مخصوص برای شهرستان

کارگران    ماهر   برای جابه جای وسائل منزل   صحیح و سالم

 

       88610856

     22923647

      44362537

 

بدون تعطیلی          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف  ↕↕↕↕  22923647↕

بادقت⬅⬅⬅⬅⬅88610856

    44362537

خاور     کامیون     کامیونت

کادر مجرب

کارگران ماهر↕

شرکت حمل اثاثیه منزل  و   لوازم اداری

      سرویسVIP

حمل کالا داخل شهر

حمل کالا ب شهرستان 

همراه با بیمه نامه

بارنامه بین شهری

وانت

نیسان

کامیون

مخصوص برای اثاثکشی

مسقف و بزرگ

کارگر اثاث کش ماهر

 

   22923647 ↕

 

  88610856↕

 

44362537↕

 

↕↕↕↕↕↕↕


تضمین بار تهران

44362537

88610856

22923647

اثاث   کشی

بسته بندی

حمل  نقل   کالا

بسته بندی   و   حمل   بار   و اثاثیه   منزل

بسته بندی  و    حمل    وسایل شرکتی

حمل تخصصی سای بای ساید   گاوصندوق

44362537

88610856

22923647

کارگر   ماهر  و با تجربه

با   تضمین

کادر مجرب   و  کار بلد   در   کار    حمل   وسایل    و  اثاث منزل   جهیزیه   عروس

کامیون های   مخصوص    داخل شهری

کامیون    مجهز   و   مخصوص شهرستان  همراه  با دفترچه   کار   پایانه   حمل   بار شهرستان

بیمه   نامه   و   بارنامه   دولتی

بدون تعطیلی

44362537

88610856

22923647

شبانه   روزی

با یک تماس   از  بهترین  خدمات   حمل ونقل   کالا   بهرمند باشید

----------------------------؛-؛------------------------------------


تصمین بار تهران

         44362537

 

         88610856

 

        22923647

 

      بسته بندی    و  حمل    بار  و اثاثیه منزل    جهیزیه عروس  با   ضمانت

  کامیون های   مسقف    و بزرگ     با کانتینرهای موکت کاری شده  پتو   و چیدمان   ماهرانه وسائل.

کارگران  حمل وسائل منزل   ماهر و با تجربه

حمل کالا  داخل  (تهران )کلیه مناطق

حمل کالا به شهرستان  کلیه شهرستان ها

                  44362537

 

              88610856

         22923647

 

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

بسته بندی

بسته بندی   و حمل  لوازم منزل

بسته بندی و حمل   لوازم منزل  داخل شهری کلیه مناطق (تهران ) قیمت مناسب

بسته بندی و حمل کلیه کالا ها   (لوازم منزل  وسائل اداری )به شهرستان   توسط کامیون های  بزرگ ومسقف    همراه با  دفترچه  کار  و بارنامه  بین شهری

خاور

   کامیون

  وانت    نیسان

---------22923647

----------22923647

----------88610856

 

بدون   تعطیلی     

 

❌❌✔


تصمین بار تهران

 خاور

کامیون

وانت    نیسان

کادر مجرب      کارگران ماهر

 

            22923647

 

        88610856

       

       88610856

      44362537

داخل    شهر

شهرستان 

سرویس

  VIp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

بسته   بندی

حمل   و   جابه جای     اثاثیه منزل    و   شرکت ها

کامیون     مجهز     و    بزرگ

22923647

88610856

 

 

کلیه  مناطق       قیمت  مناسب

کادر     مجرب    و با تجربه

 

22923647

88610856

 

خاور

کامیون

وانت         نیسان

 

حمل  بار    به   کلیه    شهرستان ها

 

 

---------------------

----------

-----؛؛-


تصمین بار تهران

ظریف 02144362537 با دقت❌❌❌❌❌❌❌

داخلی شهر44362537شهرستانها????????????????

کادر مجرب 88610856کارگردان ماهر????????

           ???????????? 22923647????????????

بدون   تعطیلی

بسته بندی    حرفه اثاثیه منزل

بسته  بندی و حمل بار و اثاثیه منزل

حمل کالا  به  کلیه نقاط    کرج   و تهران    قیمت مناسب

حمل   کالا   به شهرستانها

کامیونت های  مخصوص   حمل   اثاثیه منزل  مسقف و بزرگان

خاور    کامیونت    وانت    نیسان

کارگردان ماهر در حمل وسائل منزل

حمل   تخصصی  ساید بای ساد مبلمان  بوفه  گاوصندوق. .    با ضمانت

 

 

کامیونت   مخصوص   جدید و تیز رو        برای حمل کالا

 

کارگر ان       ماهر❌❌


تضمین بار تهران

        بسته بندی  حرفه ای

حمل  و  جابه جای  بار   و اثاثیه منزل

حمل و جابه جای  لوازم  اداری  و شرکت ها

بسته بندی  و حمل   کلیه وسایل منزل  توسط کادر مجرب    و کار  بلد

حمل   کالا   به کلیه مناطق  (تهران )قیمت مناسب✔

حمل کالا به کلیه شهرستان  توسط کامیون  بزرگ و مخصوص    همراه با پتو   و   دیوا کانتینر موکت کاری شده       بیمه نامه بار   و بارنامه بین شهری

                      22923647

                      22923647

                      88610856

                     88610856

                    44362537

 

       بدون تعطیلی

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

بسته بندی

بسته بندی   و حمل  لوازم منزل

بسته بندی و حمل   لوازم منزل  داخل شهری کلیه مناطق (تهران ) قیمت مناسب

بسته بندی و حمل کلیه کالا ها   (لوازم منزل  وسائل اداری )به شهرستان   توسط کامیون های  بزرگ ومسقف    همراه با  دفترچه  کار  و بارنامه  بین شهری

خاور

   کامیون

  وانت    نیسان

---------22923647

----------22923647

----------88610856

 

بدون   تعطیلی     

 

❌❌✔


تصمین بار تهران

⭐⭐⭐????بسته بندی    حرفه ای

حمل    و    جا به  جای    بار    و   اثاث منزل

کارگر    ماهر     جهت    حمل     کلیه   وسائل منزل و    صحیح و سالم

کامیون های    داخل   شهر     مخصوص

کامیون    برای    شهرستان     جدید و تیز رو    مجهز    همراه با   پتو   و وسایل    بسته بندی

  بیمه نامه بار     و برنامه   دولتی     برای   شهرستان

 

       44362537

 

     22923647

 

   88610856

 

 

بدون تعطیلی

شبانه روزی

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

        بسته بندی  حرفه ای

حمل  و  جابه جای  بار   و اثاثیه منزل

حمل و جابه جای  لوازم  اداری  و شرکت ها

بسته بندی  و حمل   کلیه وسایل منزل  توسط کادر مجرب    و کار  بلد

حمل   کالا   به کلیه مناطق  (تهران )قیمت مناسب✔

حمل کالا به کلیه شهرستان  توسط کامیون  بزرگ و مخصوص    همراه با پتو   و   دیوا کانتینر موکت کاری شده       بیمه نامه بار   و بارنامه بین شهری

                      22923647

                      22923647

                      88610856

                     88610856

                    44362537

 

       بدون تعطیلی

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

     ظریف

۴۴۳۶۲۵۳۷.    با دقت

22923647

88610856

کامیون.     مخصوص برای.  اثاث کشی

خاور

وانت

نیسان

کادر مجرب     کارگران.  ماهر و با تجربه

حمل کالا داخل شهر

قیمت مناسب

حمل. کالا به شهرستان.  کلیه شهرستانها 

همراه بیمه نامه

بارنامه دولتی

دفترچه کار

44362537

22923647

88610856

شرکت حمل اثاث منزل 

بدون تعطیلی.     با ضمانت

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

شرکت حمل اثاثیه منزل  و شرکت ها

کامیون مخصوص    خاور    نیسان

کادر مجرب و کار بلد????????????????????

    22923647????????????????????????

   22923647????????????????????????????

   88610856

بسته بند ی

حمل وسایل داخل   شهر    و   شهرستان

جابه جای   تخصصی کلیه وسایل منزل و ادارات

کارگرا ن   ماهر در اثاث کشی

کامیون مخصوص برای شهرستان

 

 

 

 

       22923647

       88610856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

????????????????????????????????????

بسته بندی  و حمل بار و اثاث منزل

حمل  کلیه   وسائل منزل

(ساید بای ساد   مبلمان   کنسول  گاوصندوق. )

       کادر مجرد   کارگران   ماهر و با تجربه

 

  44362537

22923647

88610856

خاور      کامیون      وانت

کامیون های مخصوص   برای   اثاث کشی    مسقف  و   بزرگ

کامیون    مجهز برای انقال بار   داخل شهر    قیمت مناسب

کامیون      مجهز   برای    انتقال    کالا   به   شهرستان

کارگران    ماهر   و   با   تجربه

داخل شهر   و   شهرستان

44362537????????????

22923647????????????

88610856    ????????

 

بدون تعطیلی      شبانه روزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

 

 

     44362537 

شرکت حمل کالا   و اثاث منزل

خاور وانت  کامیون

کادر مجرب 

کارگران ماهر

حمل بار داخل شهر (تهران )

حمل  کالا  به شهرستان   با بیمه نامه بار

همراه با سرویسViP

 

44362537

22923647

88610856

 

بدون تعطیلی

 

حمل تخصصی  مبلمان  ساید بای ساد   گاوصندوق. کلیه وسایل منز 

 

 

 

 

         22923647ظریف

22923647 بادقت

44362537داخل شهر

88610856 شهرستان 

 

 

سرویس

ViP

 

 

تضمین بار تهران

44362537.  ظریف 

22923647 بادقت

88610856داخل شهر   و شهرستان

خاور.   کامیون.     وانت  نیسان

 

        سرویس ViP

کامیون   مخصوص  اثاث کشی

کادر  مجرب

کارگر مخصوص  برای اثاث کشی

حمل کالا ب شهرستان 

(۰۲۱۴۴۳۶۲۵۳۷  )

02122923647

02188610856

 

مجهزترین شرکت حمل و نابجای اثاثیه منزل و والا تجاری در تهران وکرج

شبانه روزی

 

بدون تعطیلی 

خاور وانت نیسان

44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

بسته   بندی

حمل   و   جابه جای     اثاثیه منزل    و   شرکت ها

کامیون     مجهز     و    بزرگ

22923647

88610856

 

 

کلیه  مناطق       قیمت  مناسب

کادر     مجرب    و با تجربه

 

22923647

88610856

 

خاور

کامیون

وانت         نیسان

 

حمل  بار    به   کلیه    شهرستان ها

 

 

---------------------

----------

-----؛؛-


تصمین بار تهران

 

 

 

                                    22923647

                                    88610856

                                    44362537

خاور❎❎❎❎❎کامیون ❎❎❎❎وانت   کادر مجرب

کامیون های مخصوص   و بزرگ  

بسته   بندی   و حمل   بار و اثاثیه منزل

حمل  بار   داخل شهر

حمل بار به شهرستان ها

کارگران ماهر و   با تجربه   در حمل اثاثیه منزل (ساید   .گاوصندوق  .کنسول  .مبلمان .پیانو)

22923647

22923647

22923647

88610856

44362537

 

بدون تعطیلی

شبانه روزی

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

خاور     کامیون   وانت

کارگران   ماهر

22823647

88610856

44362537

حمل بار و اثاثیه منزل

حمل بار داخل شهر(تهران) قیمت مناسب

حمل بار به شهرستانها

کامیون های مخصوص برای اثاث کشی

کادر مجرب و با تجربه

ظریف 22923647

بادقت88610856

 

حمل تخصصی کلیه وسایل منزل

(ساید  گاوصندوق  مبلمان  کنسول)

بدون تعطیلی

 

 

 

22923647

22923647

88610856

88610856

44362537

 

 

 

.


تضمین بار تهران

47 36 92 22❌❌ظریف   و   با دقت

88610856

44362537

داخل شهر      شهرستان

بسته بندی حرفه ای

بسته بندی و حمل بار و اثاثیه  منزل

کادر مجرب      کارگران ماهر 

کامیون های   مخصوص   برای   حمل اثاث

کامیون مسقف و بزرگ    دیواره کانتینر  موکت کاری   همراه با پتو و وسایل بسته بندی

کامیون    برای  حمل کالا به شهرستان   همراه  با   بیمه نامه بار  و بارنامه

حمل تخصصی  ساید بای ساد مبلمان  کنسول گاوصندوق  . کلیه وسایل منزل و اداری

کارگران ماهر و کار بلد

بسته بندی   و جابه جای  کالا داخلی شهر   تهران ✴  قیمت مناسب ✴

بسته بندی  وانتقال کالا به شهرستانها   صحیح  و سالم

22923647

88610856

44362537

بدون   تعطیلی 

شبانه   روزی❌


تضمین بار تهران

بسته بندی  و حمل بار و اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل  لوازم شرکت ها  و ادارات

                کامیون

                وانت

               نیسان

      88610856

     88610856

   22923647

 22923647

کامیون های  مخصوص و مسقف   جهت جابه جای بار داخل شهر و شهرستان

حمل کالا به کلیه مناطق ❎قیمت مناسب❎

کارگران   ماهر    نسبت به کار    اثاث کشی

کامیون بزرگ  و  کانتینرهای مسقف  و موکت کاری   همراه با پتو

داخل شهر    کلیه مناطق

شهرستان کلیه شهرستان ها    همراه با بابرنامه بین شهری و بیمه نامه

                88610856

              88610856

          88610856

          22923647 

22923647❎❎❎❎❎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

خاور     کامیون   وانت

کارگران   ماهر

22823647

88610856

44362537

حمل بار و اثاثیه منزل

حمل بار داخل شهر(تهران) قیمت مناسب

حمل بار به شهرستانها

کامیون های مخصوص برای اثاث کشی

کادر مجرب و با تجربه

ظریف 22923647

بادقت88610856

 

حمل تخصصی کلیه وسایل منزل

(ساید  گاوصندوق  مبلمان  کنسول)

بدون تعطیلی

 

 

 

22923647

22923647

88610856

88610856

44362537

 

 

 

.


تضمین بار تهران

47 36 92 22❌❌ظریف   و   با دقت

88610856

44362537

داخل شهر      شهرستان

بسته بندی حرفه ای

بسته بندی و حمل بار و اثاثیه  منزل

کادر مجرب      کارگران ماهر 

کامیون های   مخصوص   برای   حمل اثاث

کامیون مسقف و بزرگ    دیواره کانتینر  موکت کاری   همراه با پتو و وسایل بسته بندی

کامیون    برای  حمل کالا به شهرستان   همراه  با   بیمه نامه بار  و بارنامه

حمل تخصصی  ساید بای ساد مبلمان  کنسول گاوصندوق  . کلیه وسایل منزل و اداری

کارگران ماهر و کار بلد

بسته بندی   و جابه جای  کالا داخلی شهر   تهران ✴  قیمت مناسب ✴

بسته بندی  وانتقال کالا به شهرستانها   صحیح  و سالم

22923647

88610856

44362537

بدون   تعطیلی 

شبانه   روزی❌


تضمین بار تهران

44362537.  ظریف 

22923647 بادقت

88610856داخل شهر   و شهرستان

خاور.   کامیون.     وانت  نیسان

 

        سرویس ViP

کامیون   مخصوص  اثاث کشی

کادر  مجرب

کارگر مخصوص  برای اثاث کشی

حمل کالا ب شهرستان 

(۰۲۱۴۴۳۶۲۵۳۷  )

02122923647

02188610856

 

مجهزترین شرکت حمل و نابجای اثاثیه منزل و والا تجاری در تهران وکرج

شبانه روزی

 

بدون تعطیلی 

خاور وانت نیسان

44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

-------88610856ظریف

--------22923647با دقت

-------44362537داخل    شهر    و   شهرستان

(کامیون         وانت      خاور      نیسان )کادر مجرد    کارگران ماهر

 

بسته بندی

حمل    و   جابه جای کلیه لوازم   منزل      و    شرکت ها

حمل کالا داخل   شهر       قیمت   مناسب

حمل کالا به شهرستان با کامیون های مخصوص برای شهرستان

کارگران    ماهر   برای جابه جای وسائل منزل   صحیح و سالم

 

       88610856

     22923647

      44362537

 

بدون تعطیلی          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

----------44362537

----------44362537

----------22923647

----------88610856

   خاور  کامیون وانت

بسته بندی  و حمل  بار  و اثاثیه  منزل

بسته بندی  و حمل  اثاثیه منزل   داخلی  شهر  کلیه مناطق (تهران )  قیمت مناسب

بسته بندی   و حمل   کالا    اثاثیه منزل    به  کلیه   شهرستانها   ها   

بارگیری   و تخلیه    اثاثیه   منزل    توسط  کارگران   اثاثیه  کشی   ماهر

کامیونهای  های  مخصوص   حمل کالا   و اثاثیه منزل   همراهی   با   پتو    و   دیوار  کانتینر   موکت   کاری    شده  ✔

-----44362537

----44362537

---22923647

----88610856


تصمین بار تهران

بسته بندی  و حمل بار و اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل  لوازم شرکت ها  و ادارات

                کامیون

                وانت

               نیسان

      88610856

     88610856

   22923647

 22923647

کامیون های  مخصوص و مسقف   جهت جابه جای بار داخل شهر و شهرستان

حمل کالا به کلیه مناطق ❎قیمت مناسب❎

کارگران   ماهر    نسبت به کار    اثاث کشی

کامیون بزرگ  و  کانتینرهای مسقف  و موکت کاری   همراه با پتو

داخل شهر    کلیه مناطق

شهرستان کلیه شهرستان ها    همراه با بابرنامه بین شهری و بیمه نامه

                88610856

              88610856

          88610856

          22923647 

22923647❎❎❎❎❎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

شرکت حمل اثاثیه منزل  و شرکت ها

کامیون مخصوص    خاور    نیسان

کادر مجرب و کار بلد????????????????????

    22923647????????????????????????

   22923647????????????????????????????

   88610856

بسته بند ی

حمل وسایل داخل   شهر    و   شهرستان

جابه جای   تخصصی کلیه وسایل منزل و ادارات

کارگرا ن   ماهر در اثاث کشی

کامیون مخصوص برای شهرستان

 

 

 

 

       22923647

       88610856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

     44362537

44362537

88610856

22923647

بسته بند ی حرفه ای

بسته بندی و حمل بار و  اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل لوازم  اداری

خاور

کامیون

وانت     نیسان

حمل کالا داخل شهری

حمل   کالا به کلیه شهرستان ها    با کامیون های  مخصوص مسقف  کانتینر فلزی    همراه با پتو

بیمه نامه بین   شهری   دفتر چه    کار

 

                 44362537

                 44362537

                88610856

                22923647

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎✔

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

شرکت حمل اثاثیه منزل  و شرکت ها

کامیون مخصوص    خاور    نیسان

کادر مجرب و کار بلد????????????????????

    22923647????????????????????????

   22923647????????????????????????????

   88610856

بسته بند ی

حمل وسایل داخل   شهر    و   شهرستان

جابه جای   تخصصی کلیه وسایل منزل و ادارات

کارگرا ن   ماهر در اثاث کشی

کامیون مخصوص برای شهرستان

 

 

 

 

       22923647

       88610856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف 02144362537 با دقت❌❌❌❌❌❌❌

داخلی شهر44362537شهرستانها????????????????

کادر مجرب 88610856کارگردان ماهر????????

           ???????????? 22923647????????????

بدون   تعطیلی

بسته بندی    حرفه اثاثیه منزل

بسته  بندی و حمل بار و اثاثیه منزل

حمل کالا  به  کلیه نقاط    کرج   و تهران    قیمت مناسب

حمل   کالا   به شهرستانها

کامیونت های  مخصوص   حمل   اثاثیه منزل  مسقف و بزرگان

خاور    کامیونت    وانت    نیسان

کارگردان ماهر در حمل وسائل منزل

حمل   تخصصی  ساید بای ساد مبلمان  بوفه  گاوصندوق. .    با ضمانت

 

 

کامیونت   مخصوص   جدید و تیز رو        برای حمل کالا

 

کارگر ان       ماهر❌❌


تضمین بار تهران

⭐⭐⭐????بسته بندی    حرفه ای

حمل    و    جا به  جای    بار    و   اثاث منزل

کارگر    ماهر     جهت    حمل     کلیه   وسائل منزل و    صحیح و سالم

کامیون های    داخل   شهر     مخصوص

کامیون    برای    شهرستان     جدید و تیز رو    مجهز    همراه با   پتو   و وسایل    بسته بندی

  بیمه نامه بار     و برنامه   دولتی     برای   شهرستان

 

       44362537

 

     22923647

 

   88610856

 

 

بدون تعطیلی

شبانه روزی

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

----------44362537

----------44362537

----------22923647

----------88610856

   خاور  کامیون وانت

بسته بندی  و حمل  بار  و اثاثیه  منزل

بسته بندی  و حمل  اثاثیه منزل   داخلی  شهر  کلیه مناطق (تهران )  قیمت مناسب

بسته بندی   و حمل   کالا    اثاثیه منزل    به  کلیه   شهرستانها   ها   

بارگیری   و تخلیه    اثاثیه   منزل    توسط  کارگران   اثاثیه  کشی   ماهر

کامیونهای  های  مخصوص   حمل کالا   و اثاثیه منزل   همراهی   با   پتو    و   دیوار  کانتینر   موکت   کاری    شده  ✔

-----44362537

----44362537

---22923647

----88610856


تصمین بار تهران

بسته بندی

بسته بندی   و حمل  لوازم منزل

بسته بندی و حمل   لوازم منزل  داخل شهری کلیه مناطق (تهران ) قیمت مناسب

بسته بندی و حمل کلیه کالا ها   (لوازم منزل  وسائل اداری )به شهرستان   توسط کامیون های  بزرگ ومسقف    همراه با  دفترچه  کار  و بارنامه  بین شهری

خاور

   کامیون

  وانت    نیسان

---------22923647

----------22923647

----------88610856

 

بدون   تعطیلی     

 

❌❌✔


تصمین بار تهران

بسته   بندی

حمل   و   جابه جای     اثاثیه منزل    و   شرکت ها

کامیون     مجهز     و    بزرگ

22923647

88610856

 

 

کلیه  مناطق       قیمت  مناسب

کادر     مجرب    و با تجربه

 

22923647

88610856

 

خاور

کامیون

وانت         نیسان

 

حمل  بار    به   کلیه    شهرستان ها

 

 

---------------------

----------

-----؛؛-


تصمین بار تهران

     ظریف

۴۴۳۶۲۵۳۷.    با دقت

22923647

88610856

کامیون.     مخصوص برای.  اثاث کشی

خاور

وانت

نیسان

کادر مجرب     کارگران.  ماهر و با تجربه

حمل کالا داخل شهر

قیمت مناسب

حمل. کالا به شهرستان.  کلیه شهرستانها 

همراه بیمه نامه

بارنامه دولتی

دفترچه کار

44362537

22923647

88610856

شرکت حمل اثاث منزل 

بدون تعطیلی.     با ضمانت

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف  22923647  بادقت❌❌❌❌❌❌❌❌❌

شهر 88610855شهرستان

کادر مجرب44362537کارگران ماهر

بسته بندی  و حمل بار   و  اثاثیه منزل

حمل  تخصصی  (ساید بای ساد   مبلمان   کنسول  . )کلیه وسایل منزل

حمل اثاثیه  منزل   داخل شهر    کلیه مناطق (تهران )   قیمت مناسب

حمل  کالا   به شهرستان   کلیه   شهرستان ها     توسط کامیون مخصوص  و مسقف  و بزرگ

همراه   با   بیمه نامه بار   و  بارنامه  بین شهری

خاور   بار

کامیون  بار

وانت بار

شهر    و    شهرستان

      ❌22923647

     88610856

     44362537❌

بسته بندی حرفه ای

کارگر  ماهر اثاث کشی

شبانه  روزی        بدون   تعطیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

 

شرکت  حمل   اثاث منزل

کامیون    وانت     خاور    نیسان

کادر مجرب   کارگران ماهر

حمل    با  ضمانت  کلیه وسایل منزل  

44362537

88610856

22923647

 

حمل   بار   داخل  شهر

حمل  کالا   به شهرستان

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف 47 36 92 22

با دقت 88610856

 

بسته بندی حرفه ای  کالا    وسائل منزل

حمل   با ضمانت  کلیه وسایل

       کارگران ماهر

شرکت حمل  اثاثیه منزل   حمل بار و کالا    اداری

حمل تخصصی مبلمان کنسول  ساید بای یاد گاوصندوق.

کامیون   مخصوص  برای اثاث کشی      مسقف  کانتینر موکت کاری

حمل   کالا   داخل شهر کلیه مناطق    قیمت مناسب

حمل کالا به  شهرستان   توسط کامیون های جدید و مخصوص برای شهرستان

همراه با بیمه نامه   و دفترچه کار(بارنامه دین راهی)

       22923647

      88610856

     44362537

 

کلیه   نقاط     بدون تعطیلی

خاور    کامیون   کامیونت     

   وانت    نیسان

کادر مجرد    کارگر  ماهر

22923647

با یک تماس  از بهترین خدمات

حمل  کالا برخوردار شوید

 

 

 

 

.

 


تضمین بار تهران

    ❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

                44362537

 

               44362537

             88610856

              88610856

              22923647

کامیون     خاور    وانت    نیسان

' کارگران  ماهر.     

بسته بندی  و حمل   بار  و اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل

حمل بار به کلیه  مناطق  تهران  قیمت مناسب

حمل بار  به کلیه شهرستان های  توسط  کامیون های مخصوص     

کارگران  ماهر و با تجربه  جهت  حمل  کلیه لوازم منزل (ساید  مبلمان  کنسول گاوصندوق . )

44362537

44362537

88610856

22923647

بدون تعطیلی      شبانه روزی

.

داخل  شهری

شهرستان 

❌❌❌❌

❌❌❌❌


تصمین بار تهران

بسته بندی

بسته بندی   و حمل  لوازم منزل

بسته بندی و حمل   لوازم منزل  داخل شهری کلیه مناطق (تهران ) قیمت مناسب

بسته بندی و حمل کلیه کالا ها   (لوازم منزل  وسائل اداری )به شهرستان   توسط کامیون های  بزرگ ومسقف    همراه با  دفترچه  کار  و بارنامه  بین شهری

خاور

   کامیون

  وانت    نیسان

---------22923647

----------22923647

----------88610856

 

بدون   تعطیلی     

 

❌❌✔


تصمین بار تهران

خاور    کامیون    وانت      

بسته بندی      حمل   و   جابه جای   اثاثیه  منزل       

 

    22923647

 

   22924647

 

88610856

44362537

 

کامیون مخصوص   حمل اثاث   داخل شهری   کلیه مناطق (تهران)قیمت مناسب

کامیون های مخصوص حمل کالا  به شهرستان   کلیه شهرستان ها     همراه با بیمه نامه   و برنامه بین شهری

بسته بندی حرفه    وسائل منزل

بسته بندی لوازم اداری و شرکت ها

حمل  توسط کامیون های مخصوص حمل اثاث

کارگران ماهر   و با تجربه

کارگران ورزیده و کار بلد

22923647

22923647

88610856

44362537

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

         44362537

 

         88610856

 

        22923647

 

      بسته بندی    و  حمل    بار  و اثاثیه منزل    جهیزیه عروس  با   ضمانت

  کامیون های   مسقف    و بزرگ     با کانتینرهای موکت کاری شده  پتو   و چیدمان   ماهرانه وسائل.

کارگران  حمل وسائل منزل   ماهر و با تجربه

حمل کالا  داخل  (تهران )کلیه مناطق

حمل کالا به شهرستان  کلیه شهرستان ها

                  44362537

 

              88610856

         22923647

 

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

بسته   بندی

حمل   و   جابه جای     اثاثیه منزل    و   شرکت ها

کامیون     مجهز     و    بزرگ

22923647

88610856

 

 

کلیه  مناطق       قیمت  مناسب

کادر     مجرب    و با تجربه

 

22923647

88610856

 

خاور

کامیون

وانت         نیسان

 

حمل  بار    به   کلیه    شهرستان ها

 

 

---------------------

----------

-----؛؛-


تصمین بار تهران

⭐⭐⭐????

شرکت  حمل بار و اثاث منزل

بسته بندی حرفه ای کلیه وسایل منزل   و کالا های   اداری

حمل   و انتقال   کالا    توسط  کامیون های   مخصوص   اثاث کشی

جا به  جای   وسائل   توسط  کارگران   ماهر و   کار بلد

            88610856

           22923647

          44362537

 

حمل   کالا به  کلیه   مناطق   داخل   شهر (تهران) و اطراف    قیمت مناسب

حمل  کالا  به شهرستان  توسط کامیون های  مجهز و  مخصوص برای شهرستان  همراه با

    بیمه نامه    و    بارنامه   بین راهی

 بدون   تعطیلی

                88610856

               22923647

               44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

⭐⭐⭐????بسته بندی    حرفه ای

حمل    و    جا به  جای    بار    و   اثاث منزل

کارگر    ماهر     جهت    حمل     کلیه   وسائل منزل و    صحیح و سالم

کامیون های    داخل   شهر     مخصوص

کامیون    برای    شهرستان     جدید و تیز رو    مجهز    همراه با   پتو   و وسایل    بسته بندی

  بیمه نامه بار     و برنامه   دولتی     برای   شهرستان

 

       44362537

 

     22923647

 

   88610856

 

 

بدون تعطیلی

شبانه روزی

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

کامیون

خاور

دامن

کارگر ماهر.   و با تجربه

 

                  سرویسVIP

حمل کالا داخل شهر

قیمت مناسب

 

حمل بار به شهرستان 

همراه با بیمه نامه.   و بارنامه بین شهری

44362537

22923647

88610856

بدون تعطیلی 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف 47 36 92 22

با دقت 88610856

 

بسته بندی حرفه ای  کالا    وسائل منزل

حمل   با ضمانت  کلیه وسایل

       کارگران ماهر

شرکت حمل  اثاثیه منزل   حمل بار و کالا    اداری

حمل تخصصی مبلمان کنسول  ساید بای یاد گاوصندوق.

کامیون   مخصوص  برای اثاث کشی      مسقف  کانتینر موکت کاری

حمل   کالا   داخل شهر کلیه مناطق    قیمت مناسب

حمل کالا به  شهرستان   توسط کامیون های جدید و مخصوص برای شهرستان

همراه با بیمه نامه   و دفترچه کار(بارنامه دین راهی)

       22923647

      88610856

     44362537

 

کلیه   نقاط     بدون تعطیلی

خاور    کامیون   کامیونت     

   وانت    نیسان

کادر مجرد    کارگر  ماهر

22923647

با یک تماس  از بهترین خدمات

حمل  کالا برخوردار شوید

 

 

 

 

.

 


تضمین بار تهران

خاور

کامیون

وانت             22923647

                    88610856

کادر مجرب  کارگران ماهر

شرکت حمل اثاث منزل و لوازم اداری

حمل کالا  ب شهرستان 

        با سرویس VIP????????????????

همراه با بیمه نامه بار

بارنامه دولتی  دفترچه کار

حمل با تضمین کلیه وسایل ازقبیل  .ساید بای یاد.گاوصندوق. مبلمان.کنسول.جهیزیه عروس           (کارگران ماهر    و  کامیونهای مخصوص )

 

 

        22923647

 

       88610856

 

        47 36  92  22  ✔✔بدون تعطیلی 

ظریف    بادقت

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

 

 

 

 

 

 

 


تضمین بار تهران

 

بسته  بندی     حمل    و جابه جای

بار   و   اثاثیه منزل .شرکت ها

خاور  کامیون  وانت

88610856

 

22923647

⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛

شبانه   روزی  بدون  تعطیلی

کارگر جهت   بسته بندی     همراه با لوازم بسته بندی

کامیون   مخصوص    برای شهرستان

کامیون مصقف     و   فلزی    همراه  با پتو

88610856

22923647


تصمین بار تهران

 

شرکت  حمل   اثاث منزل

کامیون    وانت     خاور    نیسان

کادر مجرب   کارگران ماهر

حمل    با  ضمانت  کلیه وسایل منزل  

44362537

88610856

22923647

 

حمل   بار   داخل  شهر

حمل  کالا   به شهرستان

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

بسته بندی  و حمل بار و اثاثیه منزل

بسته بندی و حمل  لوازم شرکت ها  و ادارات

                کامیون

                وانت

               نیسان

      88610856

     88610856

   22923647

 22923647

کامیون های  مخصوص و مسقف   جهت جابه جای بار داخل شهر و شهرستان

حمل کالا به کلیه مناطق ❎قیمت مناسب❎

کارگران   ماهر    نسبت به کار    اثاث کشی

کامیون بزرگ  و  کانتینرهای مسقف  و موکت کاری   همراه با پتو

داخل شهر    کلیه مناطق

شهرستان کلیه شهرستان ها    همراه با بابرنامه بین شهری و بیمه نامه

                88610856

              88610856

          88610856

          22923647 

22923647❎❎❎❎❎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

    22923647

 

  22923647

 

 88610856

 

44362537

 

بسته بندی    حرفه ای

جابه جای    تخصیصی

بسته بند ی  و حمل بار   اثاث منزل    لوازم   شرکتی    توسط   کامیون های   مسقف   کانتینر های  موکت  کاری   شده    با ضمانت

حمل کالا   داخل   شهری   کلیه مناطق ❎قیمت مناسب❎

حمل  کالا به   کلیه شهرستان ها   تو سط کامیون های مخصوص  حمل   اثاثیه   به شهرستان   همراه با بارنامه بین شهری  و    بیمه نامه  بار

                22923647

 

               22923647

 

             88610856

 

           44362537

         بدون   تعطیلی

❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎✔


تصمین بار تهران

ظریف 02144362537 با دقت❌❌❌❌❌❌❌

داخلی شهر44362537شهرستانها????????????????

کادر مجرب 88610856کارگردان ماهر????????

           ???????????? 22923647????????????

بدون   تعطیلی

بسته بندی    حرفه اثاثیه منزل

بسته  بندی و حمل بار و اثاثیه منزل

حمل کالا  به  کلیه نقاط    کرج   و تهران    قیمت مناسب

حمل   کالا   به شهرستانها

کامیونت های  مخصوص   حمل   اثاثیه منزل  مسقف و بزرگان

خاور    کامیونت    وانت    نیسان

کارگردان ماهر در حمل وسائل منزل

حمل   تخصصی  ساید بای ساد مبلمان  بوفه  گاوصندوق. .    با ضمانت

 

 

کامیونت   مخصوص   جدید و تیز رو        برای حمل کالا

 

کارگر ان       ماهر❌❌


تضمین بار تهران

ظریف      با دقت

شرکت حمل اثاثیه منزل  و شرکت ها

کامیون مخصوص    خاور    نیسان

کادر مجرب و کار بلد????????????????????

    22923647????????????????????????

   22923647????????????????????????????

   88610856

بسته بند ی

حمل وسایل داخل   شهر    و   شهرستان

جابه جای   تخصصی کلیه وسایل منزل و ادارات

کارگرا ن   ماهر در اثاث کشی

کامیون مخصوص برای شهرستان

 

 

 

 

       22923647

       88610856

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

                    ظریف             ❌❌❌❌❌

            44362537

             22923647                 ❌❌❌❌❌❌❌

             88610856

                                              ❌❌❌❌✴❌❌❌

دقت    ظرافت     اطمینان

خاور

کامیون

وانت     نیسان

شرکت    حمل    کالا    و    اثاث منزل     جهیزیه   عروس.

بسته بندی حرفه ای   کالا

حمل   وانتقال   تخصیصی   وسایل منزل

کادر مجرب    کارگران   ماهر

حمل کالا داخل شهر     تخفیف   ویژه

حمل   کالا به  شهرستانها   توسط  کامیون های جدید و مجهز

  همراه   با  بیمه نامه

       بارنامه   دولتی    و   دفترچه   کار

               44362537

               22923647

               44362537

              88610856

بدون تعطیلی

شهر و شهرستان

44362537    با یک تماس   از بهترین   و به روز تربت خدمات  جابه جای کالا   و بسته بندی  برخور دار     شوید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

  ❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎        

            22923647

            22923647

            88610856

            88610856

 

   کامیون       کامیونت      خاور

              وانت          نیسان

بسته بندی   و حمل  بار و اثاثیه   منزل

بسته بندی و حمل بار   و لوازم شرکتی   

کارگران  ماهر و با تجربه   

حمل  کالا  داخل شهری   کلیه مناطق   قیمت مناسب

حمل کالا   به شهرستان   کلیه شهرستانها   توسط کامیون های مخصوص و بزرگ   کانتینرهای  مسقف و موکت کاری  همراه با پتو  و لوازم بسته بندی   بیمه نامه بار  و بارنامه بین شهری

22923647

22923647

88610856

88610856

44362537

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

        بسته بندی  حرفه ای

حمل  و  جابه جای  بار   و اثاثیه منزل

حمل و جابه جای  لوازم  اداری  و شرکت ها

بسته بندی  و حمل   کلیه وسایل منزل  توسط کادر مجرب    و کار  بلد

حمل   کالا   به کلیه مناطق  (تهران )قیمت مناسب✔

حمل کالا به کلیه شهرستان  توسط کامیون  بزرگ و مخصوص    همراه با پتو   و   دیوا کانتینر موکت کاری شده       بیمه نامه بار   و بارنامه بین شهری

                      22923647

                      22923647

                      88610856

                     88610856

                    44362537

 

       بدون تعطیلی

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

خاور

کامیون

وانت             22923647

                    88610856

کادر مجرب  کارگران ماهر

شرکت حمل اثاث منزل و لوازم اداری

حمل کالا  ب شهرستان 

        با سرویس VIP????????????????

همراه با بیمه نامه بار

بارنامه دولتی  دفترچه کار

حمل با تضمین کلیه وسایل ازقبیل  .ساید بای یاد.گاوصندوق. مبلمان.کنسول.جهیزیه عروس           (کارگران ماهر    و  کامیونهای مخصوص )

 

 

        22923647

 

       88610856

 

        47 36  92  22  ✔✔بدون تعطیلی 

ظریف    بادقت

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

 

 

 

 

 

 

 


تضمین بار تهران

????????????????????????????????????

بسته بندی  و حمل بار و اثاث منزل

حمل  کلیه   وسائل منزل

(ساید بای ساد   مبلمان   کنسول  گاوصندوق. )

       کادر مجرد   کارگران   ماهر و با تجربه

 

  44362537

22923647

88610856

خاور      کامیون      وانت

کامیون های مخصوص   برای   اثاث کشی    مسقف  و   بزرگ

کامیون    مجهز برای انقال بار   داخل شهر    قیمت مناسب

کامیون      مجهز   برای    انتقال    کالا   به   شهرستان

کارگران    ماهر   و   با   تجربه

داخل شهر   و   شهرستان

44362537????????????

22923647????????????

88610856    ????????

 

بدون تعطیلی      شبانه روزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

----------44362537

----------44362537

----------22923647

----------88610856

   خاور  کامیون وانت

بسته بندی  و حمل  بار  و اثاثیه  منزل

بسته بندی  و حمل  اثاثیه منزل   داخلی  شهر  کلیه مناطق (تهران )  قیمت مناسب

بسته بندی   و حمل   کالا    اثاثیه منزل    به  کلیه   شهرستانها   ها   

بارگیری   و تخلیه    اثاثیه   منزل    توسط  کارگران   اثاثیه  کشی   ماهر

کامیونهای  های  مخصوص   حمل کالا   و اثاثیه منزل   همراهی   با   پتو    و   دیوار  کانتینر   موکت   کاری    شده  ✔

-----44362537

----44362537

---22923647

----88610856


تصمین بار تهران

-----------88610856

 

------------88610856

 

------------22923647

 

-----------44362537

 

بسته بندی   و  جابه جای بار (اثاثیه منزل )    

بسته بندی   و حمل   لوازم    اداری

حمل   تخصصی  کلیه لوازم (ساید  مبلمان  کنسول  بوفه  گاوصندوق. )

حمل  بار   داخل  شهری

حمل  کالا   به  کلیه  شهرستان   توسط  کامیون  های مخصوص  همراه  با بارنامه بین شهری

   88610856➿

88610856➿

22923647➿

44362537➿

بدون تعطیلی     شبانه روزی


تصمین بار تهران

        بسته بندی  حرفه ای

حمل  و  جابه جای  بار   و اثاثیه منزل

حمل و جابه جای  لوازم  اداری  و شرکت ها

بسته بندی  و حمل   کلیه وسایل منزل  توسط کادر مجرب    و کار  بلد

حمل   کالا   به کلیه مناطق  (تهران )قیمت مناسب✔

حمل کالا به کلیه شهرستان  توسط کامیون  بزرگ و مخصوص    همراه با پتو   و   دیوا کانتینر موکت کاری شده       بیمه نامه بار   و بارنامه بین شهری

                      22923647

                      22923647

                      88610856

                     88610856

                    44362537

 

       بدون تعطیلی

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

                    ظریف             ❌❌❌❌❌

            44362537

             22923647                 ❌❌❌❌❌❌❌

             88610856

                                              ❌❌❌❌✴❌❌❌

دقت    ظرافت     اطمینان

خاور

کامیون

وانت     نیسان

شرکت    حمل    کالا    و    اثاث منزل     جهیزیه   عروس.

بسته بندی حرفه ای   کالا

حمل   وانتقال   تخصیصی   وسایل منزل

کادر مجرب    کارگران   ماهر

حمل کالا داخل شهر     تخفیف   ویژه

حمل   کالا به  شهرستانها   توسط  کامیون های جدید و مجهز

  همراه   با  بیمه نامه

       بارنامه   دولتی    و   دفترچه   کار

               44362537

               22923647

               44362537

              88610856

بدون تعطیلی

شهر و شهرستان

44362537    با یک تماس   از بهترین   و به روز تربت خدمات  جابه جای کالا   و بسته بندی  برخور دار     شوید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

کامیون

خاور

دامن

کارگر ماهر.   و با تجربه

 

                  سرویسVIP

حمل کالا داخل شهر

قیمت مناسب

 

حمل بار به شهرستان 

همراه با بیمه نامه.   و بارنامه بین شهری

44362537

22923647

88610856

بدون تعطیلی 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

حمل   و جابه جای   بار و اثاثیه منزل   با کامیون های مخصوص  و  کارگران  مجرد  و کار بلد

بسته بندی    و   حمل   اثاثیه منزل   داخل شهر  کلیه مناطق   با  قیمت مناسب

حمل کالا   به   شهرستان   توسط  کامیونهای  مسقف   و بزرگ همراه  با پتو  و وسائل بسته بندی

بارنامه  بین شهر   بیمه نامه بار

      کامیون

    خاور

    وانت   نیسان         کارگران  ماهر

      

           44362537

 

  44362537

 

44362537

 

22923647

22923647

88610856

 

 

❎❎❎❎

❎❎❎❎

❎❎❎✔


تصمین بار تهران

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

کامیون مخصوص حمل اثاثیه منزل

کارگران ماهر و با تجربه

بسته بندی   و حمل کلیه لوازم منزل

داخل شهر (تهران)

حمل کالا به شهرستان

قیمت مناسب    با تضمین

        22923647

        88610856

        44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

44362537

88610856

22923647

اثاث   کشی

بسته بندی

حمل  نقل   کالا

بسته بندی   و   حمل   بار   و اثاثیه   منزل

بسته بندی  و    حمل    وسایل شرکتی

حمل تخصصی سای بای ساید   گاوصندوق

44362537

88610856

22923647

کارگر   ماهر  و با تجربه

با   تضمین

کادر مجرب   و  کار بلد   در   کار    حمل   وسایل    و  اثاث منزل   جهیزیه   عروس

کامیون های   مخصوص    داخل شهری

کامیون    مجهز   و   مخصوص شهرستان  همراه  با دفترچه   کار   پایانه   حمل   بار شهرستان

بیمه   نامه   و   بارنامه   دولتی

بدون تعطیلی

44362537

88610856

22923647

شبانه   روزی

با یک تماس   از  بهترین  خدمات   حمل ونقل   کالا   بهرمند باشید

----------------------------؛-؛------------------------------------


تصمین بار تهران

        بسته بندی  حرفه ای

حمل  و  جابه جای  بار   و اثاثیه منزل

حمل و جابه جای  لوازم  اداری  و شرکت ها

بسته بندی  و حمل   کلیه وسایل منزل  توسط کادر مجرب    و کار  بلد

حمل   کالا   به کلیه مناطق  (تهران )قیمت مناسب✔

حمل کالا به کلیه شهرستان  توسط کامیون  بزرگ و مخصوص    همراه با پتو   و   دیوا کانتینر موکت کاری شده       بیمه نامه بار   و بارنامه بین شهری

                      22923647

                      22923647

                      88610856

                     88610856

                    44362537

 

       بدون تعطیلی

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

کامیون

خاور

دامن

کارگر ماهر.   و با تجربه

 

                  سرویسVIP

حمل کالا داخل شهر

قیمت مناسب

 

حمل بار به شهرستان 

همراه با بیمه نامه.   و بارنامه بین شهری

44362537

22923647

88610856

بدون تعطیلی 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف  22923647  بادقت❌❌❌❌❌❌❌❌❌

شهر 88610855شهرستان

کادر مجرب44362537کارگران ماهر

بسته بندی  و حمل بار   و  اثاثیه منزل

حمل  تخصصی  (ساید بای ساد   مبلمان   کنسول  . )کلیه وسایل منزل

حمل اثاثیه  منزل   داخل شهر    کلیه مناطق (تهران )   قیمت مناسب

حمل  کالا   به شهرستان   کلیه   شهرستان ها     توسط کامیون مخصوص  و مسقف  و بزرگ

همراه   با   بیمه نامه بار   و  بارنامه  بین شهری

خاور   بار

کامیون  بار

وانت بار

شهر    و    شهرستان

      ❌22923647

     88610856

     44362537❌

بسته بندی حرفه ای

کارگر  ماهر اثاث کشی

شبانه  روزی        بدون   تعطیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

خاور    کامیون    وانت      

بسته بندی      حمل   و   جابه جای   اثاثیه  منزل       

 

    22923647

 

   22924647

 

88610856

44362537

 

کامیون مخصوص   حمل اثاث   داخل شهری   کلیه مناطق (تهران)قیمت مناسب

کامیون های مخصوص حمل کالا  به شهرستان   کلیه شهرستان ها     همراه با بیمه نامه   و برنامه بین شهری

بسته بندی حرفه    وسائل منزل

بسته بندی لوازم اداری و شرکت ها

حمل  توسط کامیون های مخصوص حمل اثاث

کارگران ماهر   و با تجربه

کارگران ورزیده و کار بلد

22923647

22923647

88610856

44362537

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

کامیون مخصوص حمل اثاثیه منزل

کارگران ماهر و با تجربه

بسته بندی   و حمل کلیه لوازم منزل

داخل شهر (تهران)

حمل کالا به شهرستان

قیمت مناسب    با تضمین

        22923647

        88610856

        44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

خاور

وانت

44362537ظریف 

22923647بادقت

88610856داخل شهر و شهرستان 

حمل بار و اثاثیه منزل

       توسط کادر مجرب

کامیون جدید vip

خاور    کامیون   وانت   نیستن

کادر و کارگران  ماهر و کار بلد

شرکت حمل اثاث منزل   و شرکت‌ها و ادرات

بدون تعطیلی

سریع و مطمئن 

 

 

 

22923647

 

44362537

 

 

44362537

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

-----22923647---88610856✅✔

کامیون   مخصوص    اثاث کشی

وانت       نیسان

کادر   مجرب     و   کار بلد

کارگران   مخصوص   برای    اثاث کشی

حمل    تخصصی    ساید بای ساد

حمل    مبلمان    کنسول      بوفه .    کلیه   وسائل   صحیح و سالم

خاور

کامیون       وانت     نیسان        کادر   مجرب

حمل    وسائل منزل    به کلیه نقاط 

حمل کالا داخل شهری   (تهران )  کلیه مناطق    با قیمت مناسب✔✅

حمل کالا به شهرستان   کلیه شهرستان ها     توسط کامیون های مخصوص شهرستان   همراه با دفترچه کار   و بارنامه بین شهری    و بیمه نامه

------------22923647

-----------22923647

----------88610856

---------44362537

بدون تعطیلی         شبانه روزی

 

کارگر ماهر اثاث کش    بدون ماشین درب  آدرس    ارسال میشود

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

ظریف 02144362537 با دقت❌❌❌❌❌❌❌

داخلی شهر44362537شهرستانها????????????????

کادر مجرب 88610856کارگردان ماهر????????

           ???????????? 22923647????????????

بدون   تعطیلی

بسته بندی    حرفه اثاثیه منزل

بسته  بندی و حمل بار و اثاثیه منزل

حمل کالا  به  کلیه نقاط    کرج   و تهران    قیمت مناسب

حمل   کالا   به شهرستانها

کامیونت های  مخصوص   حمل   اثاثیه منزل  مسقف و بزرگان

خاور    کامیونت    وانت    نیسان

کارگردان ماهر در حمل وسائل منزل

حمل   تخصصی  ساید بای ساد مبلمان  بوفه  گاوصندوق. .    با ضمانت

 

 

کامیونت   مخصوص   جدید و تیز رو        برای حمل کالا

 

کارگر ان       ماهر❌❌


تضمین بار تهران

 

                        856  610  88

                        47   36  92  22

 

      حمل     بار    و اثاث منزل

   حمل بار  و  لوازم   شرکت

    خاور     کامیون   وانت

  کلیه مناطق    قیمت   مناسب

 بسته   بند ی   حرفه ای  بار   و اثاثیه  منزل  

 حمل به کلیه مناطق تهران    انتقال ابر به  ❌شهرستان❌توسط کامیون های مصقف   و بزرگ   همراه  با   بیمه    و بارنامه   دولتی  بین   شهری

        22923647

       88610856

     44362537

 

     

      ❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎✔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

ظریف                 

شرکت.  حمل اثاث منزل

44362537❌❌❌❌❌❌❌

22923647❌❌❌❌❌❌❌

88610856❌❌❌❌❌❌

 
   

دقت

اطمینان.         داخل شهر تهران.   قیمت مناسب

کامیون مخصوص                     حمل کالا به شهرستان  همراه بیمه نامه.بارنامه دولتی

    وانت  نیسان

    کادر مجرب

کارگران.   ماهر    و کار بلد

44362537

22923647

88610856


تضمین بار تهران

         44362537

 

         88610856

 

        22923647

 

      بسته بندی    و  حمل    بار  و اثاثیه منزل    جهیزیه عروس  با   ضمانت

  کامیون های   مسقف    و بزرگ     با کانتینرهای موکت کاری شده  پتو   و چیدمان   ماهرانه وسائل.

کارگران  حمل وسائل منزل   ماهر و با تجربه

حمل کالا  داخل  (تهران )کلیه مناطق

حمل کالا به شهرستان  کلیه شهرستان ها

                  44362537

 

              88610856

         22923647

 

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

خاور

وانت

44362537ظریف 

22923647بادقت

88610856داخل شهر و شهرستان 

حمل بار و اثاثیه منزل

       توسط کادر مجرب

کامیون جدید vip

خاور    کامیون   وانت   نیستن

کادر و کارگران  ماهر و کار بلد

شرکت حمل اثاث منزل   و شرکت‌ها و ادرات

بدون تعطیلی

سریع و مطمئن 

 

 

 

22923647

 

44362537

 

 

44362537

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

ظریف 02144362537 با دقت❌❌❌❌❌❌❌

داخلی شهر44362537شهرستانها????????????????

کادر مجرب 88610856کارگردان ماهر????????

           ???????????? 22923647????????????

بدون   تعطیلی

بسته بندی    حرفه اثاثیه منزل

بسته  بندی و حمل بار و اثاثیه منزل

حمل کالا  به  کلیه نقاط    کرج   و تهران    قیمت مناسب

حمل   کالا   به شهرستانها

کامیونت های  مخصوص   حمل   اثاثیه منزل  مسقف و بزرگان

خاور    کامیونت    وانت    نیسان

کارگردان ماهر در حمل وسائل منزل

حمل   تخصصی  ساید بای ساد مبلمان  بوفه  گاوصندوق. .    با ضمانت

 

 

کامیونت   مخصوص   جدید و تیز رو        برای حمل کالا

 

کارگر ان       ماهر❌❌


تضمین بار تهران

-----------88610856

 

------------88610856

 

------------22923647

 

-----------44362537

 

بسته بندی   و  جابه جای بار (اثاثیه منزل )    

بسته بندی   و حمل   لوازم    اداری

حمل   تخصصی  کلیه لوازم (ساید  مبلمان  کنسول  بوفه  گاوصندوق. )

حمل  بار   داخل  شهری

حمل  کالا   به  کلیه  شهرستان   توسط  کامیون  های مخصوص  همراه  با بارنامه بین شهری

   88610856➿

88610856➿

22923647➿

44362537➿

بدون تعطیلی     شبانه روزی


تصمین بار تهران

ظریف                 

شرکت.  حمل اثاث منزل

44362537❌❌❌❌❌❌❌

22923647❌❌❌❌❌❌❌

88610856❌❌❌❌❌❌

 
   

دقت

اطمینان.         داخل شهر تهران.   قیمت مناسب

کامیون مخصوص                     حمل کالا به شهرستان  همراه بیمه نامه.بارنامه دولتی

    وانت  نیسان

    کادر مجرب

کارگران.   ماهر    و کار بلد

44362537

22923647

88610856


تضمین بار تهران

ظریف                 

شرکت.  حمل اثاث منزل

44362537❌❌❌❌❌❌❌

22923647❌❌❌❌❌❌❌

88610856❌❌❌❌❌❌

 
   

دقت

اطمینان.         داخل شهر تهران.   قیمت مناسب

کامیون مخصوص                     حمل کالا به شهرستان  همراه بیمه نامه.بارنامه دولتی

    وانت  نیسان

    کادر مجرب

کارگران.   ماهر    و کار بلد

44362537

22923647

88610856


تضمین بار تهران

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎

بسته بندی   و حمل بار و اثاثیه منزل

خاور

کامیون

وانت    نیسان   

               44362537

              44362537

              22923647

             88610856

????                              ????

کادر مجرب     پرسنل    وارد   و با تجربه    در   کار   اثاث کشی

کامیون های   مخصوص و   بزرگ     با کانتینر های موکت کاری شده    همراه  با پتو

کامیون حمل بار  داخل شهر  کلیه مناطق❎قیمت مناسب❎

کامیون   مخصوص حمل کالا به شهرستان همراه با بارنامه بین شهری   و دفترچه کار

      45362537

      22923647

      88610856

❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎

❎❎❎❎❎❎❎


تصمین بار تهران

        بسته بندی  حرفه ای

حمل  و  جابه جای  بار   و اثاثیه منزل

حمل و جابه جای  لوازم  اداری  و شرکت ها

بسته بندی  و حمل   کلیه وسایل منزل  توسط کادر مجرب    و کار  بلد

حمل   کالا   به کلیه مناطق  (تهران )قیمت مناسب✔

حمل کالا به کلیه شهرستان  توسط کامیون  بزرگ و مخصوص    همراه با پتو   و   دیوا کانتینر موکت کاری شده       بیمه نامه بار   و بارنامه بین شهری

                      22923647

                      22923647

                      88610856

                     88610856

                    44362537

 

       بدون تعطیلی

 

 

 

 

 

.


تصمین بار تهران

⭐⭐⭐????

شرکت  حمل بار و اثاث منزل

بسته بندی حرفه ای کلیه وسایل منزل   و کالا های   اداری

حمل   و انتقال   کالا    توسط  کامیون های   مخصوص   اثاث کشی

جا به  جای   وسائل   توسط  کارگران   ماهر و   کار بلد

            88610856

           22923647

          44362537

 

حمل   کالا به  کلیه   مناطق   داخل   شهر (تهران) و اطراف    قیمت مناسب

حمل  کالا  به شهرستان  توسط کامیون های  مجهز و  مخصوص برای شهرستان  همراه با

    بیمه نامه    و    بارنامه   بین راهی

 بدون   تعطیلی

                88610856

               22923647

               44362537

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

تضمین بار

بسته بندی  و حمل  اثاثیه منزل

حمل   و جابه جای   ابر و اثاثیه منزل   جهیزیه   عروس   و سایل آذری و شرکتی

حمل   کالا به کلیه مناطق   (تهران )   قیمت مناسب   کادر مجرب

حمل کالا به کلیه    شهرستان های    توسط   کامیون های بزرگ   و مخصوص  برای شهرستان  همراه   با دفترچه کار     بارنامه بین شهری     بیمه نامه    بار     با تضمین

--------------------22923647

-----------------22923647

---------------88610856

----------88610856

-------44362537

       خاور       کامیون     کامیونت 

وانت     نیسان

کادر مجرب        کارگر اثاث کشی ماهر و کار بدل

22923647           ---88610856

     بدون تعطیلی

داخل    شهری        و      شهرستان

 

 

 

❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎✔

 

 

 

.

 

.


تصمین بار تهران

     ظریف

۴۴۳۶۲۵۳۷.    با دقت

22923647

88610856

کامیون.     مخصوص برای.  اثاث کشی

خاور

وانت

نیسان

کادر مجرب     کارگران.  ماهر و با تجربه

حمل کالا داخل شهر

قیمت مناسب

حمل. کالا به شهرستان.  کلیه شهرستانها 

همراه بیمه نامه

بارنامه دولتی

دفترچه کار

44362537

22923647

88610856

شرکت حمل اثاث منزل 

بدون تعطیلی.     با ضمانت

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

                    ظریف             ❌❌❌❌❌

            44362537

             22923647                 ❌❌❌❌❌❌❌

             88610856

                                              ❌❌❌❌✴❌❌❌

دقت    ظرافت     اطمینان

خاور

کامیون

وانت     نیسان

شرکت    حمل    کالا    و    اثاث منزل     جهیزیه   عروس.

بسته بندی حرفه ای   کالا

حمل   وانتقال   تخصیصی   وسایل منزل

کادر مجرب    کارگران   ماهر

حمل کالا داخل شهر     تخفیف   ویژه

حمل   کالا به  شهرستانها   توسط  کامیون های جدید و مجهز

  همراه   با  بیمه نامه

       بارنامه   دولتی    و   دفترچه   کار

               44362537

               22923647

               44362537

              88610856

بدون تعطیلی

شهر و شهرستان

44362537    با یک تماس   از بهترین   و به روز تربت خدمات  جابه جای کالا   و بسته بندی  برخور دار     شوید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

47 36 92 22❌❌ظریف   و   با دقت

88610856

44362537

داخل شهر      شهرستان

بسته بندی حرفه ای

بسته بندی و حمل بار و اثاثیه  منزل

کادر مجرب      کارگران ماهر 

کامیون های   مخصوص   برای   حمل اثاث

کامیون مسقف و بزرگ    دیواره کانتینر  موکت کاری   همراه با پتو و وسایل بسته بندی

کامیون    برای  حمل کالا به شهرستان   همراه  با   بیمه نامه بار  و بارنامه

حمل تخصصی  ساید بای ساد مبلمان  کنسول گاوصندوق  . کلیه وسایل منزل و اداری

کارگران ماهر و کار بلد

بسته بندی   و جابه جای  کالا داخلی شهر   تهران ✴  قیمت مناسب ✴

بسته بندی  وانتقال کالا به شهرستانها   صحیح  و سالم

22923647

88610856

44362537

بدون   تعطیلی 

شبانه   روزی❌


تضمین بار تهران

                    ظریف             ❌❌❌❌❌

            44362537

             22923647                 ❌❌❌❌❌❌❌

             88610856

                                              ❌❌❌❌✴❌❌❌

دقت    ظرافت     اطمینان

خاور

کامیون

وانت     نیسان

شرکت    حمل    کالا    و    اثاث منزل     جهیزیه   عروس.

بسته بندی حرفه ای   کالا

حمل   وانتقال   تخصیصی   وسایل منزل

کادر مجرب    کارگران   ماهر

حمل کالا داخل شهر     تخفیف   ویژه

حمل   کالا به  شهرستانها   توسط  کامیون های جدید و مجهز

  همراه   با  بیمه نامه

       بارنامه   دولتی    و   دفترچه   کار

               44362537

               22923647

               44362537

              88610856

بدون تعطیلی

شهر و شهرستان

44362537    با یک تماس   از بهترین   و به روز تربت خدمات  جابه جای کالا   و بسته بندی  برخور دار     شوید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


تضمین بار تهران

 

خاور

کامیون

وانت

88610856

22923647

بسته بندی    و جابه جای   اثاثیه منزل   و شرکت ها

داخل شهر  و شهرستان

کارگران ماهر  و با تجربه

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔

↔↔↔↔↔↔↔↔↔◀↔↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-


تصمین بار تهران

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
دانلود کده شب که میشه مرکز پرستاری مراقبتی توان سلامت خرید اینترنتی ظهور و مهدویت خبر کده - خبر جدید بدیجات روناس bartarinweb